Скифия өлкөсөнөн тургундары, талап-тоноочулук менен күн өткөргөн көчмөн эл.
Col.2.12; Phil.3.14; Eph.1.20
Matt.16.23
Col.2.20; Rom.6.2
John.11.25; Phil.3.21; 1Pet.1.1; 1Pet.1.7; 1Pet.1.13; 1John.2.28; 1John.3.2; 1Cor.15.43
Rom.8.13; Gal.5.24; Rom.6.13; Eph.5.3; Eph.5.5; Rom.1.26; Job.31.25-Job.31.26
Eph.5.6
Eph.2.2; Eph.2.11
Eph.4.22; Eph.4.31; Eph.4.29
Lev.19.11; Eph.4.25; Col.2.11; Rom.6.6; Eph.4.22
Eph.4.24; Rom.6.4; Rom.12.2; Rom.8.29; Eph.2.10
Rom.10.12; 1Cor.12.13; Gal.5.6; Eph.1.23
Col.3.10; Rom.8.33; Phil.2.1; Eph.4.32; Eph.4.2
Col.3.12; Mark.11.25; Col.3.12; Col.3.12
1Thess.5.8; Eph.5.2; Eph.4.3; Heb.6.1; John.17.23
Phil.4.7; Eph.2.16; Col.3.17
John.15.3; Eph.5.19; Col.4.6
Col.3.23; 1Cor.10.31; Col.1.12; Col.4.2; Eph.5.20
Col.3.18-Col.4.1; Eph.5.22-Eph.6.9
Eph.5.4; Phlm.1.8
Eph.4.31
Eph.5.24; Titus.2.9
Col.3.20
Col.3.17; Phlm.1.16
Eph.6.8; 1Cor.7.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Эски жана жаңы адам

1 Эгерде силер Машайак менен кошо тирилсеңер, анда асмандагыга умтулгула, анткени Машайак Кудайдын оң жагында, асманда отурат.
2 Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлогула.
3 Анткени силер өлдүңөр, силердин өмүрүңөр Машайак менен бирге Кудайда жашырылган.
4 Силердин өмүрүңөр болгон Машайак келгенде, силер Аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр.
5 Ошондуктан дене кумарларын: ойноштукту, ыпыластыкты, кумардануучулукту, жаман каалоолорду жана бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла.
6 Ушундай иштерди кылган баш ийбес адамдар Кудайдын каарына калышат.
7 Силер да бир кезде ошол кумарларыңар боюнча жашачусуңар.
8 Азыр болсо силер мунун баарын: ачууну, каарды, жамандыкты, заар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла.
9 Бири-бириңерге жалган айтпагыла, анткени эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салып, жаңы табиятты кийгенсиңер.
10 Кудайды таанып билүү аркылуу Жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер.
11 Жаңы табиятта эллин да, жүйүт да, сүннөттүү да, сүннөтсүз да, варвар да, скиф да, кул да, эркин адам да жок, бардыгы жана бардыгында – Машайак.
12 Ошондуктан Кудайдын тандалгандары, ыйыктары жана сүйүктүүлөрү катары боорукердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле.
13 Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле, эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, Машайак силерди кечиргендей, силер да кечиргиле.
14 Булардын бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчангыла, ал – жеткилеңдиктин куру.
15 Жүрөгүңөрдө Машайактын тынчтыгы бийлик кылсын, силер бир Дененин мүчөлөрү катары ушул тынчтыкка чакырылгансыңар. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула.
16 Машайактын сөзү молдугу менен ичиңерде жашасын. Бири-бириңерди акылмандуулук менен үйрөткүлө, бири-бириңерге забурлар, даңктоо ырлары жана рухий ырлар менен насаат айткыла, Кудайга чын жүрөгүңөрдөн ыраазычылык билдирүү менен ырдагыла.
17 Сүйлөсөңөр да, иштесеңер да, бардыгын Теңир Ыйсанын ысымы урматына, Ал аркылуу Кудай Атага ыраазычылык билдирүү менен кылгыла.

Ыйсага ишенгендердин өз ара мамилеси

18 Аялдар, Теңирге тиешелүү болгондорго ылайык келгендей, күйөөңөргө баш ийгиле.
19 Күйөөлөр, аялыңарды сүйгүлө, аларга катаал болбогула.
20 Балдар, бардык нерседе ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат.
21 Аталар, балдарыңарды кыжырлантпагыла, алардын көңүлү чөкпөгүдөй болсун.
22 Кулдар, кожоюнуңарга бардык нерседе баш ийгиле, адамга жагынуучулар сыяктуу алардын көзүнө көрүнүш үчүн эмес, чын жүрөктөн, Кудайдан коркуу менен баш ийгиле.
23 Эмне жасасаңар да, бардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла.
24 Анткени сыйлыкка Теңирден мурас аларыңарды билесиңер, силер Теңир Машайакка кызмат кылып жатасыңар.
25 Ким адилетсиздик кылып жатса, адилетсиздигине жараша тиешесин алат, себеби Теңирде бет карамалык жок.