2Cor.1.1; 1Cor.1.1; 1Thess.3.2
Eph.1.1; Phil.1.1; Rom.1.7
Eph.1.15-Eph.1.16; Phlm.1.4
1Thess.1.3; 1Thess.1.3
Col.1.23; Acts.23.6; Titus.1.2; Heb.3.6; 2Tim.4.8; 1Pet.1.4; Eph.1.13
Col.1.23; Ps.97.3; Matt.24.14; John.15.5; John.15.16; Phil.1.11; Rom.14.25; Eph.4.21; Acts.11.23
Col.4.12; Phlm.1.23; Col.4.7; Col.4.7
Rom.15.30
Col.1.4; 2Thess.1.11; Eph.1.17; Col.4.5; Eph.1.8; 1Cor.12.8
Ps.1.1; Ps.1.3; Eph.4.1; 2Cor.5.9; Eph.5.10; 1Thess.4.1; Col.1.6
Eph.3.16; Eph.4.2; Matt.5.12
Col.3.15; Eph.5.20; Acts.26.18
1Thess.1.10; Luke.22.53; Eph.6.12; 2Pet.1.11; Eph.1.6
Eph.1.7
2Cor.4.4; 1Tim.1.17; Ps.88.28; Rom.8.29
Eph.1.10; Ezek.10.1; Eph.1.21; Rom.11.36; 1Cor.8.6
John.8.58; John.1.1; Heb.1.3
Eph.1.22-Eph.1.23; Rev.3.14; Acts.26.23; 1Cor.15.20; Rev.1.5
Col.2.9; John.1.16
2Cor.5.18; Eph.1.10; Eph.2.14; Eph.2.13
Eph.2.1-Eph.2.2; Eph.2.12; Titus.1.16
Rom.7.4; Jude.1.24; Eph.1.4; Eph.5.27; 1Cor.1.8
John.15.4; Col.2.7; Eph.3.17; Col.1.5-Col.1.6; Mark.16.15; Acts.2.5; 2Cor.3.6
2Cor.7.4; 2Tim.1.8; 2Tim.2.10; 2Cor.1.5; Eph.4.12
Col.1.23; Eph.3.2
Eph.3.9; Rom.14.24-Rom.14.25
Col.2.2; Eph.1.18; Eph.3.16; Col.1.26; 1Tim.1.1
Col.1.22-Col.1.23; Matt.5.48
1Cor.15.10; 1Tim.4.10; Col.4.12; Col.2.1; Eph.1.19
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Элчинин саламдашуусу

1 Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машайактын элчиси болгон мен – Пабылдан жана бир тууганыбыз Тиметейден
2 Машайак Ыйсага ишенген Колосадагы ыйык жана ишенимдүү бир туугандарга салам! Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!

Пабылдын ыраазычылык келтирүүсү

3 Силер үчүн дайыма сыйынып, Кудайга, Теңирибиз Ыйса Машайактын Атасына, ыраазычылык билдирип жатабыз.
4 Анткени силердин Машайак Ыйсага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө укканбыз.
5 Ишенимиңер менен сүйүүңөр асманда өзүңөр үчүн даярдалган нерсеге болгон үмүтүңөргө негизделген. Ал жөнүндө силер мурун эле чындык сөзүнөн – Жакшы Кабардан уккансыңар.
6 Бүт дүйнөгө тараган ошол Жакшы Кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, Жакшы Кабар силердин араңарда да жемиш берип, өсүп жатат.
7 Силер сүйүктүү кызматташыбыз Эпафрастан үйрөнгөнсүңөр, ал – силер үчүн Машайактын ишенимдүү кызматчысы.
8 Рухтун шыктандыруусу менен көрсөтүп жаткан сүйүүңөр жөнүндө да ал бизге айткан.

Пабылдын колосалыктар үчүн сыйынуусу

9 Биз бул жөнүндө уккан күндөн тартып, силер үчүн үзгүлтүксүз сыйынып, Анын каалоосун акылмандуулук жана рухий түшүнүк менен толук таанып билишсин деп,
10 Ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билүүсү өсүп,
11 Анын даңкынын кубатынын бардык күчү менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен көрсөтүп,
12 бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына үлүштөш болууга татыктуу кылган Кудай Атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз.
13 Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү Уулунун падышачылыгына алып кирди.
14 Биз Анын сүйүктүү Уулу аркылуу, Уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди.

Машайактын даңкы

15 Ал – көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле Ал бар болгон.
16 Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер: тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да Ал аркылуу жаратылган, бардык нерсе Ал аркылуу жана Ал үчүн жаратылган.
17 Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе Ал аркылуу бар болуп турат.
18 Ал – Өзүнүн Денеси болуп эсептелген Жыйындын башчысы. Ал – бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш үчүн, Ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген.
19 Анткени Кудай Анда бүт толуктуктун жашашын,
20 Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын Ал аркылуу Өзү менен элдештирүүнү туура көрдү.
21 Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да
22 Кудай Анын денеси, өлүмү аркылуу Өзү менен элдештирди. Ал силерди Өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды.
23 Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсаңар жана өзүңөр уккан Жакшы Кабар берген үмүттөн тайбасаңар гана ушундай болот. Мен, Пабыл, асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул Жакшы Кабарды тараткан кызматчы болуп калдым.

Пабылдын Жыйында кызмат кылуусу

24 Анын Денеси болгон Жыйын үчүн Машайактын жетишпеген азап тартуусун өзүмдүн денемде силер үчүн азап чегүү менен толуктап жатканыма кубанам.
25 Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол Жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын Сөзү аткарылышы үчүн, мага бул тапшырма силер үчүн ишеним менен тапшырылган.
26 Кудайдын Сөзү, кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр, азыр Анын ыйыктарына ачылып берилди.
27 Кудай бул жашыруун сырдын даңктуу байлыгы бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Сырдын мааниси даңктуу үмүт болгон Машайактын силердин ичиңерде жашагандыгында.
28 Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен үйрөтүп, ар бир адамды Машайак аркылуу Кудай алдына жеткилең кылып алып келүү үчүн, Машайак жөнүндө жар салып жатабыз.
29 Ошондуктан Анын мендеги кудуреттүү күчү менен жан үрөп эмгектенип да, күрөшүп да жатам.