Анын каны курмандыктын каны сыяктуу төгүлөт.
2Tim.2.14; 1Tim.5.21; 1Tim.6.13; Acts.10.42; 2Tim.4.8; 2Thess.2.8
1Tim.5.20; Titus.1.13; Titus.2.15; 1Tim.4.13
2Tim.3.1; 1Tim.1.10
1Tim.6.20; 1Tim.1; 1Tim.4; 1Tim.6
1Pet.1.13; 2Tim.1.8; 2Tim.2.3; 2Tim.2.9; Acts.21.8; Eph.4.11; Col.4.17
Phil.2.17; Phil.1.23; 2Pet.1.14
1Tim.6.12; Acts.20.24
Col.1.5; 1Pet.1.4; Jas.1.12; Ps.7.12; 2Tim.1.12; Rev.22.20
2Tim.1.4
Col.4.14; Phlm.1.24; 1John.2.15; 1Tim.6.17; Titus.2.12; 2Tim.1.15; Titus.3.12
2Tim.4.10; Acts.12.12
Acts.20.4; Eph.6.21; Col.4.7; Titus.3.12
1Tim.1.20; Ps.61.13; Prov.24.12; Neh.6.14; Neh.13.29; Ps.27.4; Rev.18.6
Acts.7.60
Acts.23.11; Acts.27.23; Matt.10.19; 1Tim.1.12; Acts.9.15; 2Tim.3.11; Ps.21.22; 1Sam.17.37
Rom.11.36
Acts.18.2; 2Tim.1.16
Acts.20.4; Acts.21.29
2Tim.4.9
Gal.6.18; Phlm.1.25; Col.4.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Акырына чейин ишенимдүү болуу

1 Ошондуктан Кудайдын алдында жана Өзүнүн падышалык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машайактын алдында мен сага буйрук кыламын:
2 Кудайдын сөзүн айт, аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол, ашкереле, тыюу сал, акыл-насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт.
3 Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет.
4 Чындыкты уккулары келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат.
5 Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда, Жакшы Кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чыгар.
6 Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам, менин бул дүйнө менен коштошор убактым келди.
7 Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым, ишенимди сактадым.
8 Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет Сот – Теңир аны мага ошол Күнү берет, мага эле эмес, Анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет.

Пабылдын жеке өтүнүчтөрү

9 Мага тезирээк келүүгө аракет кыл.
10 Анткени Демас бул дүйнөнү сүйүп, мени таштап, Тесалоникага кетип калды. Кирескес Галатияга, Тит Далматияга кетти. Бир гана Лука мени менен калды.
11 Маркты өзүң менен кошо ала кел, анткени кызмат кылышы үчүн, ал мага керек.
12 Тихикти Эфеске жибердим.
13 Келериңде Троастагы Карпостукуна калтырып кеткен чапанымды жана китептеримди, айрыкча булгаары китептеримди ала кел.
14 Жез иштетүүчү уста Искендер мага көп жамандык кылды. Теңир ага иштерине жараша тиешесин берсин!
15 Андан сен да сак бол, анткени ал биздин айткан сөздөрүбүзгө аябай каршы чыгып жатат.
16 Мен биринчи жолу сот алдында коргонуу сөзүн сүйлөп жатканымда, эч ким жанымда болгон жок, мени бардыгы таштап кетишти. Кудай муну аларга күнөө катары эсептебесин!
17 Бирок Жакшы Кабар мен аркылуу таратылып, бардык бутпарастар угушу үчүн, Теңир жанымда болуп, мага күч берди. Ошентип, мен арстандын азуусунан куткарылдым.
18 Теңир мени ар кандай жамадыктан куткарып, Өзүнүн Асмандагы Падышачылыгы үчүн сактайт. Ал түбөлүккө даңктала берсин! Оомийин.

Саламдар

19 Прискила менен Акилага, Онесепордун үй-бүлөсүнө салам айтып кой.
20 Эраст Корунтта калды. Ал эми ооруп калган Трофимди Милетке калтырдым.
21 Кышка чейин келүүгө аракет кыл. Эйбул менен Пуд, Линос менен Клавдия жана бардык бир туугандар сага салам айтып жатышат.
22 Теңир Ыйса Машайак сенин рухуң менен бирге болсун. Теңир силерге ырайымын төгө берсин! Оомийин.