2Tim.1.2; Eph.6.10
2Tim.1.13; 1Tim.1.18; Titus.1.5
2Tim.1.8; 2Tim.4.5; 1Tim.1.18
2Pet.2.20
1Cor.9.25; 2Tim.4.8
1Cor.9.10; Heb.6.7
1Cor.15.20; Matt.1.1; Rom.2.16
2Tim.1.8; 2Tim.1.12; Phil.1.7; 2Tim.4.17; Phil.1.13
Eph.3.13; Col.1.24; 1Cor.13.7; 2Cor.1.6; 1Pet.5.10
1Tim.1.15; 1Thess.5.10; Rom.6.8; Rev.20.4
2Thess.1.4-2Thess.1.5; Rom.8.17; Heb.10.36; Rev.20.4; Matt.10.33
Rom.3.3; 1Cor.1.9; Num.23.19; Titus.1.2
1Tim.5.21; 1Tim.6.13; 1Tim.6.4; 2Tim.2.23; Titus.3.9
Phil.1.20
Titus.3.9; 1Tim.6.20
1Tim.1.20
1Cor.15.12
Num.16.5; Nah.1.7; John.10.14; John.10.27; Luke.13.27; 1Cor.8.3; Isa.26.13
1Tim.3.15; Rom.9.21
Prov.25.4; Isa.52.11; 2Tim.3.17; Titus.3.1; 1Tim.5.10
1Tim.6.11; 1Tim.4.12; Acts.7.59; Acts.9.14; 1Tim.1.5
1Tim.6.4
1Tim.3.3; 1Thess.2.7; 1Tim.3.2
Gal.6.1; Titus.3.2; 1Tim.6.11; 1Pet.3.15; Dan.4.24; Acts.8.22; Acts.5.31; 1Tim.2.4
1Tim.3.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Ыйса үчүн азап чегүү

1 Ошентип, уулум, Машайак Ыйсадагы ырайым аркылуу күч алгын.
2 Көп күбөлөрдүн көзүнчө менден укканыңды башкаларды да үйрөтө ала турган, ишенимдүү адамдарга айт.
3 Ыйса Машайактын жакшы жоокериндей болуп кыйынчылыктарга чыда.
4 Эч бир жоокер өзүнүн аскер башчысына жагуу үчүн, тиричилик иштерине байланбайт.
5 Мелдешке чыккан адам мелдештин эрежелерин бузса, таажы албайт.
6 Эмгектенген дыйкан алган түшүмүнөн өзү биринчи ооз тийиши керек.
7 Менин айткандарым жөнүндө ойлон, Теңир болсо сага бардыгын түшүнүүгө жардам берет.
8 Дөөттүн тукумунан чыккан, өлүп кайра тирилген Ыйса Машайакты ар дайым эсиңде сакта. Мен тараткан Жакшы Кабарда Ал жөнүндө ушундай айтылат.
9 Мен ошол Жакшы Кабар үчүн азап тартып жатам, атүгүл, кылмышкер сыяктуу кишенделдим, бирок Кудайдын сөзү кишенделбейт.
10 Ошондуктан мен тандалгандар үчүн, алар да Машайак Ыйса аркылуу куткарылышсын деп, бардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот.
11 Бул сөздөр чындык: эгерде биз Аны менен кошо өлгөн болсок, анда Аны менен кошо тирилебиз;
12 эгерде чыдасак, анда Аны менен бирге падышачылык кылабыз; эгерде Андан баш тартсак, Ал да бизден баш тартат;
13 эгерде биз ишенимсиз болсок, Ал ишенимдүү бойдон кала берет, анткени Ал Өзүнө Өзү каршы чыга албайт.

Кудайдын ишенимдүү кызматчысы

14 Ушуну бардыгынын эсине сал. Теңирдин алдында эскерт: сөз үчүн талашып-тартышышпасын. Анткени сөз үчүн талашып-тартышуу эч кандай пайда алып келбейт, тескерисинче, угуп тургандардын башын маң кылат.
15 Кудайдын алдында сыноодон өткөн, уятка калбаган, чындык сөзүн туура жеткирген кызматчы болууга аракеттенгин.
16 Пайдасыз, куру сөздөрдөн кач, анткени куру сөз менен алек болгондор адилетсиздик жолунда илгерилешет.
17 Алардын сөзү денеге тараган рак оорусу сыяктуу тарайт. Именей менен Пилет ошондойлордон.
18 Алар кайра тирилүү болуп өттү деп, чындыктан четтеп кетишти жана кээ бирөөлөрдү ишенимден тайытып жатышат.
19 Бирок Кудайдын бекем негизи бек турат, анын төмөнкүдөй мөөрү бар: «Теңир Өзүнө тиешелүүлөрдү билет» жана «Теңирдин ысымын оозуна алган ар бир адам адилетсиздиктен четтесин».
20 Бир чоң үйдө алтын жана күмүш идиштер гана эмес, жыгачтан жана чоподон жасалган идиштер да бар. Бирөөлөрү сыйга урунулат, бирөөлөрү күндө урунулат.
21 Ошондуктан ким өзүн ушулардан тазаласа, ал сыйга урунула турган, ыйыкталган, Кожоюндун керегине жарай турган жана бардык жакшы иштерге даярдалган идиш болот.
22 Жаштыктын кумарларынан кач, Теңирди чын жүрөктөн чакыруучулар менен бирге адилеттикти, ишенимди, сүйүүнү жана тынчтыкты сактоого умтул.
23 Акылсыз, маанисиз талаш-тартыштардан кач, себеби алар уруш-талашты туудурарын билесиң.
24 Теңирдин кулуна урушуп-талашууга болбойт, тескерисинче, ал бардыгына кичи пейилдик менен мамиле кылуусу, үйрөтүүгө жөндөмдүү жана сабырдуу болуусу зарыл.
25 Каршы чыккандарга момундук менен насаат айтышы керек. Чындыкты таанып билиши үчүн, Кудай аларды тобо кылдырар,
26 алар өзүнүн эркине баш ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошонушар.