Rom.1.12; 2Cor.4.13; Titus.1.4; Rom.3.21-Rom.3.26; Titus.2.13
1Pet.1.2; Jude.1.2; 2Pet.1.3; 2Pet.1.8; 2Pet.2.20; John.17.3; Phil.3.8
1Thess.2.12; 2Thess.2.14; 2Tim.1.9; 1Pet.5.10
Eph.4.24; Heb.12.10; 1John.3.2; 2Pet.2.18; 2Pet.2.20
Phil.4.8; 1Pet.3.7
Heb.10.36; Jas.1.3
Heb.13.1; 1Cor.13; 1John.4.16
John.15.2; Titus.3.14
Job.5.14; Job.12.25; Isa.59.10; Zeph.1.17; 1John.2.9-1John.2.11; Eph.5.26; Titus.2.14; Heb.9.14; 1John.1.7; Rev.7.14
1Thess.1.4; 2Pet.3.17; 1John.2.10
Col.1.13; Acts.14.22
Jude.1.5; Rom.15.14-Rom.15.15; Phil.3.1; 1John.2.21; 2John.1.2
2Cor.5.1; 2Cor.5.4; 2Pet.3.1
Deut.4.21-Deut.4.22; Deut.31.14; 2Tim.4.6; John.21.18-John.21.19
1Cor.1.17; 1Tim.1.4; 1Cor.2.4; 1Thess.2.19; Matt.17.1-Matt.17.2; Matt.17.6; Mark.9.2; Luke.9.28-Luke.9.29; John.1.14
Matt.17.5; Mark.9.7; Luke.9.35; Matt.3.17
Exod.3.5; Josh.5.15
1Pet.1.10; Ps.118.105; John.5.35; Rev.2.28; Rev.22.16; Mal.4.2; 2Cor.4.6
2Tim.3.16; 1Pet.1.11; 2Sam.23.2; Luke.1.70; Acts.1.16; Acts.3.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:
Кудайыбыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын адилеттиги аркылуу баалуу ишенимди биз сыяктуу эле кабыл алгандарга Ыйса Машайактын кулу жана элчиси Шымон Петирден салам!
Кудайды жана Теңирибиз Ыйсаны таанып билүү аркылуу Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыбаа жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз Аны таанып билүү аркылуу ээ болдук.
Силер бул дүйнөдө үстөмдүк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн, Анын даңкы жана жеткилеңдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген.
Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктү,
эстүүлүктө өзүн өзү токтото билүүнү, өзүн өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты,
такыбаалыкта бир туугандык сүйүүнү, бир туугандык сүйүүдө (бардык адамдарга болгон) сүйүүнү көрсөткүлө.
Эгерде бул сапаттар силерде бар болсо жана өсүп жатса, анда силер биздин Теңирибиз Ыйса Машайакты таанып билүү жолунда ийгиликсиз жана жемишсиз калбайсыңар.
Ал эми бул сапаттар кимде жок болсо, ал сокур, көзүн жуумп алган, өзүнүн мурунку күнөөлөрүнөн тазаланганын унутуп койгон.
Мына ошондуктан, бир туугандар, чакырылганыңарды жана тандалгандыгыңарды уламдан-улам бекемдөөгө аракеттенгиле. Анткени ушундай кылсаңар, эч качан мүдүрүлбөйсүңөр.
Ошентип, силерге биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын түбөлүк падышачылыгынын эшиги кенен ачылат.
Силер муну билсеңер да, чыныгы чындык менен бекемделсеңер да, бул жөнүндө силердин эсиңерге салып турууну эч качан токтотпойм.
Көзүм тирүү турганда, эсиңерге салуу менен силерди ойготуп турууну туура таптым.
Анткени жакында көз жумарымды билем, Теңирибиз Ыйса Машайак муну мага Өзү билдирген.
Силер муну менин көзүм өтүп кеткенден кийин да, эсиңерден чыгарбашыңар үчүн аракет кыламын.
Анткени Теңирибиз Ыйса Машайактын күчү жана Анын келиши жөнүндө силерге куулук менен ойдон чыгарылган тамсилдерге негизденип айткан эмеспиз, биз Анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз.
Себеби Машайак даңктуу улуу Кудайдын «Бул Менин сүйүктүү Уулум, Мен Ага ыраазымын» деген үнүн укканда, Кудай Ата Аны урмат-сыйга жана даңкка бөлөгөн.
Асмандан келген ошол үндү биз да укканбыз, анткени ыйык тоодо Аны менен бирге болгонбуз.
Андан сырткары, бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин, караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып, туура кылып жатасыңар.
Баарынан мурда Ыйык Жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек.
Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары Ыйык Рухтун жетеги менен айтышкан.