Күндүз.
Dan.2.21; Acts.1.7; 1Thess.4.9
2Thess.2.2; Matt.24.43; Luke.17.24
Luke.21.34; Ps.34.8; Luke.17.26-Luke.17.30; 2Thess.1.9; Isa.13.8
1John.2.8
Luke.16.8
Mark.13.36; Rom.13.11-Rom.13.13; Matt.24.42; 1Pet.1.13
Acts.2.15; 2Pet.2.13
Isa.59.17; Eph.6.14; Eph.6.17; Eph.6.23
1Thess.1.10; 2Thess.2.13-2Thess.2.14; Heb.10.39
Rom.14.9; 2Tim.2.11
1Cor.16.18; Phil.2.29; 1Cor.16.16; Heb.13.17
Mark.9.50
2Thess.3.6-2Thess.3.7; 2Thess.3.11; Isa.35.4; Heb.12.12; Acts.20.35; Rom.15.1; 1Cor.13.4
1Pet.3.9; Rom.12.17; Rom.12.9; Gal.6.10
Phil.4.4
Luke.18.1
Eph.5.20
1Cor.14.30; Eph.4.30; 1Tim.4.14; 2Tim.1.6
1Cor.11.4
1John.4.1; Job.34.4; Eph.5.10
Rom.15.33; Exod.31.13; John.17.17; 2Pet.3.14; Jude.1.1; Luke.1.46-Luke.1.47; Heb.4.12; 1Cor.14.14; 1Thess.2.19
1Cor.1.9; Phil.1.6
2Thess.3.1; Heb.13.18
Rom.16.16
Col.4.16
Rom.16.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Теңирдин келиши жөнүндө

1 Бир туугандар, убакыты жана мөөнөтү жөнүндө жазып кереги жок.
2 Теңирдин күнү түн жамынган уурудай болуп келерин силер жакшы билесиңер.
3 «Тынчтык жана коопсуздук», – деп айтышканда, кош бойлуу аялдын толгоосу кармаган сыяктуу, алар күтүлбөгөн жерден өлүмгө дуушар болушат жана андан качып кутула алышпайт.
4 Бирок, бир туугандар, ал Күн силерге ууруга окшоп күтүлбөгөн жерден келгидей, силер караңгыда эмессиңер.
5 Анткени силер, баарыңар, жарыктын уулдарысыңар, күндүн уулдарысыңар. Биз караңгынын да, түндүн да уулдары эмеспиз.
6 Ошондуктан башкаларга окшоп уктабайлы. Тескерисинче, сергек жана эстүү бололу.
7 Себеби уктагандар түнкүсүн укташат, ичкендер түнкүсүн ичишет.
8 Биз болсо күндүн уулдарыбыз, ошондуктан эстүү бололу. Ишеним менен сүйүүнү соот кылып, куткарылуу үмүтүн туулга кылып киели.
9 Анткени Кудай бизди каарга эмес, биз үчүн өлгөн Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу куткарылууга белгилеген.
10 Сергек болсок да, уктасак да, Аны менен жашашыбыз үчүн, Ал ушундай кылган.
11 Ошондуктан бири-бириңерге кайрат берип, акыл-насаат айтып жатканыңардай эле, мындан ары да ошондой кыла бергиле.

Акыркы акыл-насаат

12 Бир туугандар, силерден суранарыбыз, араңарда эмгектенип жаткандарды, Теңир жолундагы жетекчилериңерди жана насаатчыларыңарды сыйлагыла.
13 Аларды кылган эмгеги үчүн өзгөчө сыйлагыла, сүйгүлө. Өз ара тынчтыкта болгула.
14 Силерден өтүнөрүбүз, бир туугандар, ээнбаштык кылгандарды эскерткиле, коркокторго кайрат бергиле, алсыздарды колдогула, баарына чыдамдуулук көрсөткүлө.
15 Жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле, тескерисинче, ар дайым бири-бириңерге жана бардыгына жакшылык кылгыла.
16 Дайыма кубангыла.
17 Үзгүлтүксүз сыйынгыла.
18 Бардыгы үчүн ыраазычылык билдиргиле, анткени Кудайдын Машайак Ыйса аркылуу силерге ачылган эрки ушундай.
19 Рухту өчүрбөгүлө.
20 Пайгамбарчылыктарга маани бербей койбогула.
21 Бардыгын сынагыла, жакшысын кабыл алгыла.
22 Ар кандай жамандыктан алыс болгула.
23 Тынчтыктын булагы болгон Кудай Өзү силерди толугу менен ыйык кылсын. Рухуңар, жаныңар жана денеңер Теңирибиз Ыйса Машайак келгенге чейин эч кемчиликсиз, толук сакталсын.
24 Силерди чакырып алган Кудай ишенимдүү, Ал ишке ашырат.
25 Бир туугандар, биз үчүн сыйынгыла.
26 Бардык бир туугандарды өөп, салам айтып койгула.
27 Бул катты бардык ыйык бир туугандарга окуп беришиңерди Теңирдин атынан суранам.
28 Теңирибиз Ыйса Машайак баарыңарга ырайымын төгө берсин! Оомийин.