Phil.4.9; Col.2.6; Eph.4.1; Col.1.10; 1Thess.3.12
1Cor.11.2
Rom.6.19; Rom.6.22; 1Cor.1.30; 2Thess.2.13; 1Tim.2.15; Heb.12.14; 1Pet.1.2; 1Cor.6.18
1Pet.3.7; 2Cor.4.7; Rom.1.24
Rom.1.26; Eph.4.17; Ps.78.6; Jer.9.3; Jer.10.25; Gal.4.8
1Cor.6.8; Rom.13.4; Rom.12.19; Heb.13.4
1Thess.4.3; 1Pet.1.15; 1Thess.2.3
1Thess.2.13; Luke.10.16; 1John.3.24; 1John.4.13
Heb.13.1; 1Thess.5.1; John.6.45; 1John.2.27; John.13.34
1Thess.1.7; 1Thess.3.12
Prov.17.14; Prov.20.3; Prov.25.8; 2Thess.3.12; 2Thess.3.11; 1Pet.4.15; Acts.18.3; Eph.4.28
Rom.13.13; Col.4.5; Mark.4.11
Lev.19.28; Deut.14.1; 2Sam.12.20-2Sam.12.23; Mark.5.39; Eph.2.12
1Cor.15.13; 2Cor.4.14; Rev.1.18; 1Cor.15.18
1Kgs.13.17; 1Cor.15.51; 1Thess.2.19
Matt.16.27; 2Thess.1.7; Joel.2.11; Jude.1.9; Matt.24.31; 1Cor.15.52; 1Cor.15.23; 2Thess.2.1; Rev.14.13
2Cor.12.2; Dan.7.13; Acts.1.9; Rev.11.12; John.12.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Кудайга жаккан жашоо

1 Бир туугандар, Кудайга жагуу үчүн кандай жашаш керек экендигин бизден үйрөндүңөр. Мындан ары да бул нерседе ийгиликке жетишиңерди Теңирибиз Ыйсанын атынан өтүнүп суранабыз.
2 Силерге Теңирибиз Ыйсанын атынан кандай осуяттарды бергенибизди билесиңер.
3 Кудайдын каалоосу – силердин ыйыкталышыңар: ойноштук кылуудан алыс болгула;
4 ар ким өз денесин ыйык жана таза сактай билсин,
5 Кудайды тааныбаган бутпарастарга окшоп дене кумарына батпасын;
6 чектен чыгып, өз бир тууганын пайдаланып, бул нерседе өз кызыкчылыгын көздөбөсүн, анткени Теңир мунун баары үчүн өч алат. Биз мурун силерге бул жөнүндө айтканбыз, эскерткенбиз.
7 Анткени Кудай бизди ыпыластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган.
8 Баш ийбеген киши адамга эмес, бизге Өзүнүн Ыйык Рухун берген Кудайга баш ийбеген болот.
9 Силерге бир туугандык сүйүү жөнүндө жазуунун кереги жок, анткени силер Кудайдан бири-бириңерди сүйүүнү үйрөндүңөр.
10 Анткени силер бүтүндөй Македония жериндеги бардык бир туугандарга ушундай мамиле кылып жатасыңар. Бирок, бир туугандар, силерден суранарыбыз: бул нерседе мындан ары да ийгиликке жеткиле,
11 силерге буйруганыбыздай, тынч жашаганга аракет кылгыла, өз ишиңерди кылгыла, өз колуңар менен иштегиле,
12 сырттагылардын алдында туура жашашыңар үчүн, эч нерсеге муктаж болбошуңар үчүн ушундай кылгыла.

Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө

13 Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн, өлгөндөр тууралуу билүүңөрдү каалайм.
14 Ыйсанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибиздей эле, Кудайдын Ыйсага ишенип жүрүп көз жумгандарды да Аны менен бирге алып келерине ишенебиз.
15 Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул: Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз.
16 Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир Өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет.
17 Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн, булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип, түбөлүккө Теңир менен болобуз.
18 Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула.