Eph.4.22; Eph.4.25; Eph.4.31; Col.3.8
Matt.18.3; 1Cor.3.2; Heb.5.12-Heb.5.13
Ps.33.9; Heb.6.5
1Pet.2.6-1Pet.2.7
Eph.2.20-Eph.2.22; 1Cor.3.9; Heb.3.4; Heb.3.6; 1Pet.2.9; Isa.56.7; Mal.1.11; Rom.12.1; Heb.13.15; Rom.15.16; Phil.4.18
Isa.28.16; Rom.9.33; Rom.10.11
2Cor.2.16; 2Cor.2.16; Ps.117.22
Rom.9.33; Isa.8.14; Rom.9.22; Jude.1.4
Deut.10.15; Isa.43.20; Exod.19.6; Rev.1.6; Rev.5.10; Isa.61.6; Isa.66.21; Deut.7.6; Exod.19.5; Deut.7.6; Isa.43.21; Mal.3.17; Isa.42.16; Acts.26.18; Ps.35.10
Hos.1.6; Hos.1.9-Hos.1.10; Hos.2.23; Rom.9.25-Rom.9.26; Rom.10.19
Lev.25.23; Rom.13.14; Gal.5.24; Jas.4.1
1Pet.3.16; 2Cor.8.21; Phil.2.15; Titus.2.8; Matt.5.16; 2Cor.9.13; Gal.1.24; Isa.10.3; Luke.19.44
Rom.13.1; Titus.3.1
Rom.13.4; Rom.13.3
1Pet.2.12
Jas.1.25; 1Cor.7.22; Rom.6.22
Rom.12.10; Rom.13.7; Heb.13.1; Prov.24.21
Eph.6.5; Col.3.22; 1Tim.6.1; Titus.2.9
1Pet.3.14; 1Pet.3.17; 1Pet.4.16
1Pet.3.17-1Pet.3.18; 1Pet.4.13; 1Pet.4.16
1Pet.3.9; Acts.14.22; 1Pet.2.20; Matt.11.29
Isa.53.9; 2Cor.5.21; Heb.4.15; 1John.3.5
1Pet.3.9; Isa.53.7; Heb.12.3; Luke.23.46
Isa.53.4; Isa.53.11; Matt.8.17; Heb.9.28; Rom.6.2; Rom.6.11; Rom.7.4; Rom.7.6; Col.2.20; Col.3.3; Rom.6.13; Isa.53.5
Isa.53.6; Ps.118.176; Ezek.34.6; Luke.15.4; John.10.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Рухий жактан өсүү

1 Ошондуктан ачууланууну, алдамчылыкты, эки жүздүүлүктү, көрө албастыкты жана ушакчылыкты таштап,
2 жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле.
3 Анткени силер Теңирдин жакшы экенин татып калдыңар.

Кудайдын тандалган эли

4 Адамдар жаратпай койгон, бирок Кудай тандап алган кымбат баалуу тирүү ташка – Машайакка жакындагыла.
5 Өзүңөр да тирүү таштар катары өзүңөрдөн рухий үй тургузгула. Ыйса Машайак аркылуу Кудайга жагымдуу рухий курмандыктарды алып келүү үчүн, ыйык кызмат кылуучу болгула.
6 Анткени Ыйык Жазууда: «Мына, Мен Сионго тандалган, кымбат баалуу, негизги таш коём. Ага ишенген адам уятка калбайт», – деп жазылган.
7 Демек, ишенгендер, силер үчүн Ал – кенч. Ал эми ишенбегендер үчүн Ал – куруучулар жаратпай койгон, бирок бурчтун башкы ташы болуп коюлган, ошондой эле мүдүрүлтүүчү, азгыруучу таш.
8 Алар Кудай Сөзүнө баш ийишпегендиктен, ошол ташка мүдүрүлүшөт, анткени аларга ошол нерсе белгиленген.
9 Ал эми силер тандалган уруусуңар, Падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар, ыйык элсиңер, Кудай энчилеп алган элсиңер. Силерди караңгылыктан Өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн тандалгансыңар.
10 Бир кезде эл эмес элеңер, азыр Кудайдын элисиңер. Бир кезде силерге ырайым кылынган эмес, азыр силерге ырайым кылынды.

Бул дүйнөдө кандай жашаш керек

11 Сүйүктүү бир туугандар, силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер, ошондуктан силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла.
12 Бутпарастардын арасында таза жашагыла. Алар силерди жаман иштерди кылуучулар деп жамандашса да, жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү Аны даңкташсын.
13 Ошентип, жогорку бийликте турган падышага болобу, күнөөкөрлөрдү жазалоо үчүн, жакшы иш кылгандарды сыйлоо үчүн, падыша тарабынан коюлган башкаруучуларга болобу,
14 мамлекеттик бардык бийликке Теңир үчүн баш ийгиле.
15 Анткени Кудайдын каалоосу мындай: силер эркин адамдар катары, бирок эркиндик менен жаман иштерди жаап-жашыруучулар катары эмес,
16 Кудайдын кулдары катары жакшы иштерди жасап, акылсыз жана адепсиз адамдардын оозун жабышыңар керек.
17 Бардык адамдарды урматтагыла, бир туугандарыңарды сүйгүлө, Кудайдан корккула, падышаны урматтагыла.

Кулдарга айтылган акыл-насаат

18 Кулдар, өзүңөрдүн кожоюндарыңардын жакшы жана момундарына гана эмес, катаалдарына да урмат көрсөтүү менен баш ийгиле.
19 Анткени ким адилетсиз эле жерден азап тартып жатса, бирок ошол азапты Теңир үчүн көтөрө билсе, бул Кудайга жагат.
20 Эгерде силер кылмыш кылып, ошон үчүн сабаганга чыдап жатсаңар, мунун эмнеси мактарлык? Бирок силер жакшы иш кылып жатып азап чегип жатсаңар жана ошого чыдап жатсаңар, анда бул Кудайга жагат.
21 Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машайак да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн, Ал бизге үлгү калтырып кеткен:
22 Ал эч кандай күнөө кылган эмес, Анын оозунан бир да кошомат сөз чыккан эмес.
23 Кордошкондо, Ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда, эч кимди коркуткан эмес, бирок адилет Сотко тапшырган.
24 Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн, Ал биздин күнөөлөрүбүздү Өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер Анын жарааты менен айыктыңар.
25 Анткени силер адашып жүргөн койлордой болчусуңар, азыр болсо жаныңарды Кайтаруучуга жана Коргоочуга кайтып келдиңер.