1Cor.9.19; Acts.14.14; 2Cor.12.12; 1Thess.2.6; 2Cor.10.7; Rev.2.2; 1Cor.15.8; Acts.9.3; Acts.9.17; Acts.18.9; Acts.22.14; Acts.22.18; Acts.23.11; 1Cor.3.6
2Cor.3.2
1Cor.9.14; 1Thess.2.6; 1Thess.2.9; 2Thess.3.8-2Thess.3.9
1Cor.7.7; Matt.12.46; Matt.8.14; John.1.42
2Cor.10.4; 1Tim.1.18; 2Tim.2.3-2Tim.2.4; 1Cor.3.6-1Cor.3.8; Deut.20.6; Prov.27.18; Song.8.12
1Tim.5.18; Deut.25.4
Rom.4.24; 2Tim.2.6
Rom.15.27; Gal.6.6
1Cor.9.15; 1Cor.9.18; Acts.20.33; 2Cor.6.3; 2Cor.11.12
Lev.6.16; Lev.6.26; Lev.7.6; Num.5.9-Num.5.10; Num.18.8-Num.18.20; Deut.18.1
1Cor.9.4; Matt.10.10
Acts.18.3; 2Cor.11.10
Acts.4.20; Acts.9.6; Rom.1.14
1Cor.4.1; Gal.2.7; Phil.1.16
2Cor.11.7; 2Cor.12.13
1Cor.9.1; 1Cor.10.29; Gal.5.13; Matt.18.15; 1Pet.3.1
Acts.16.3; Acts.21.23-Acts.21.26
Rom.2.12; Rom.2.14; Gal.2.3; Gal.3.2; 1Cor.7.22
2Cor.11.29; 1Cor.10.33; 1Cor.7.16; Rom.11.14
1Cor.10.24
Phil.3.14; Col.2.18; Gal.2.2; Gal.5.7; Phil.2.16; Heb.12.1; 2Tim.4.7
1Tim.6.12; 2Tim.2.5; 2Tim.4.7; Jude.1.3; Jas.1.12
Heb.12.4; 1Cor.14.9
Rom.6.19; Song.1.5; Jer.6.30; Rom.1.28; Heb.6.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Элчинин укуктары

1 Мен эркин адам эмесминби? Мен элчи эмесминби? Мен Теңирибиз Ыйса Машайакты көргөн эмес белем? Теңир үчүн кылган эмгегимдин жемиши силер эмессиңерби?
2 Башкалар үчүн элчи болбосом да, силер үчүн элчимин! Анткени менин Теңирдин элчиси экендигимди ырастаган мөөр силерсиңер.
3 Мени айыптагандардын алдында мен ушуну айта алам!
4 Биздин жеп-ичкенге укугубуз жокпу?
5 Башка элчилер сыяктуу, ошондой эле Теңирибиздин бир туугандары жана Кейфа сыяктуу биз да үйлөнүп алып, аялыбызды жаныбызга алып жүрүүгө укугубуз жокпу?
6 Барнаба экөөбүздүн эле иштебей коюуга укугубуз жокпу?
7 Өз эсебинен кызмат өтөгөн аскер барбы? Жүзүм тиккен адам анын жемишинен жебей коймок беле? Мал баккан адам анын сүтүнөн ичпей коймок беле?
8 Мен муну адамдык көз караш менен эле айтып жатамбы? Мыйзамда да ушундай айтылган жок беле?
9 Мусанын мыйзамында: «Эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба!» – деп жазылган. Кудай өгүздөр үчүн кам көрүп жатабы же биз үчүн кам көрүп жатабы?
10 Албетте, биз үчүн. Жер иштеткен адам үмүт менен иштетет, эгин бастырган адам да «Өз үлүшүмдү алам» деген үмүт менен бастырат.
11 Биз силерге рухий нерсени септик. Эгерде силерден денеге керектүү нерсени жыйнап алсак, көптүк кылабы?
12 Эгерде силердин араңарда кээ бирөөлөр ушундай укукка ээ болуп жатышса, биздин укугубуз жокпу? Бирок биз бул укукту пайдаланган жокпуз, Машайактын Жакшы Кабарынын таратылышына кедерги болбош үчүн, баарына чыдап жатабыз.
13 Ыйык жайда кызмат кылгандар ыйык жайдан тамактанарын, курмандык чалынуучу жайда кызмат кылгандар өз үлүшүн курмандыктардан аларын билбейсиңерби?
14 Теңир да Жакшы Кабар тараткандар Жакшы Кабар таратуунун эсебинен жашашсын деп буйруган.
15 Бирок мен бул укуктардын бирин да пайдаланган жокмун. Азыр мен муну силерден бир нерсе алайын деп жазып жаткан жокмун. Кимдир бирөө мени ушул мактанычымдан ажыраткыча, өлгөнүм артык.
16 Жакшы Кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм, анткени бул менин милдетим. Эгерде Жакшы Кабар таратпасам, мага кайгы!
17 Эгерде мен муну өз ыктыярым менен кылып жатсам, сыйлыгымды алам. Өзүмө тиешелүү милдет катары кылып жаткан болсом, анда мен өзүмө тапшырылган ишти гана аткарып жатам.
18 Анда мен эмне үчүн сыйлык алам? Мен Машайак жөнүндөгү Жакшы Кабарды өз укугумдан пайдаланбай, кызмат акысыз тараткандыгым үчүн сыйлык алам.
19 Мен эч кимдин кулу болбосом да, көптөрдүн Машайакка ишенип калышы үчүн, өзүмдү баарына кул кылдым.
20 Машайакка ишенип калышы үчүн, жүйүттөр үчүн жүйүт сыяктуу болдум. Мыйзам астында болбосом да, мыйзам астындагылардын Машайакка ишенип калышы үчүн, мыйзам астындагы адам сыяктуу болдум.
21 Мыйзамды билсем да, мыйзамды билбегендердин Машайакка ишенип калышы үчүн, мыйзамды билбеген адам сыяктуу болдум. Бирок өзүм Машайактын мыйзамынын астындамын.
22 Алсыздардын Машайакка ишенип калышы үчүн, алсыз адам сыяктуу болдум. Жок дегенде, кээ бирөөлөрүн куткарып калыш үчүн, бардыгы үчүн бардыгы сыяктуу болдум.
23 Жакшы Кабарда үлүшүм болсун деп, ушунун баарын Жакшы Кабар үчүн кылып жатам.
24 Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла.
25 Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн бардык жагынан тыйышат: бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет, ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз.
26 Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун, муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун.
27 Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн, денемди зордоп кулга айландырып жатам.