2Tim.2.8; 1Cor.3.6; Rom.5.2; 2Cor.1.24; 1Pet.5.12
1Cor.1.18; 1Cor.11.2; Heb.3.6; Heb.3.14; Gal.3.4
1Cor.11.23; Gal.1.12; John.1.29; Gal.1.4; Heb.5.1; Heb.5.3; 1Pet.2.24; Isa.53; Dan.9.26; Zech.13.7; 1Pet.1.11
Hos.6.2; Matt.12.40; John.2.22; Ps.15.10; Isa.53.10; Acts.2.25-Acts.2.32; Acts.13.33-Acts.13.35; Acts.26.22-Acts.26.23
Luke.24.34; Mark.16.14; Luke.24.36; John.20.19; John.20.26; Acts.10.41
Acts.12.17; Luke.24.50; Acts.1.3-Acts.1.4
1Cor.9.1
2Cor.12.11; Eph.3.7-Eph.3.8; 1Tim.1.13-1Tim.1.16; Acts.8.3
2Cor.11.23; 2Cor.12.11; Col.1.29; 1Cor.3.6; 2Cor.3.5; Phil.2.13; Matt.10.20
Acts.23.8; 2Tim.2.18
1Thess.4.14
Acts.2.24
Rom.4.25
1Thess.4.16; Rev.14.13
1Cor.4.9; 2Tim.3.12
2Tim.2.8; 1Pet.1.3; 1Cor.15.23; Acts.26.23
Rom.5.12; John.11.25; Rom.6.23
Rom.5.14-Rom.5.18
1Thess.2.19; 1Cor.15.52; 1Thess.4.16; Luke.14.14
Dan.7.14; Dan.7.27; Eph.1.21
Ps.109.1
2Tim.1.10; Rev.20.14; Rev.21.4
Eph.1.22; Ps.8.7; Matt.11.27; Matt.28.18
Phil.3.21; 1Cor.3.23; 1Cor.11.3
2Cor.11.26
1Thess.2.19; Luke.9.23; Rom.8.36
2Cor.1.8; Isa.22.13; Isa.56.12; Luke.12.19
Jas.1.16; 1Cor.5.6
Rom.13.11; 1Thess.4.5; 1Cor.6.5; 1Cor.4.14
Ezek.37.3
John.12.24
Dan.12.3; Matt.13.43
Phil.3.21; Col.3.4
Gen.2.7; Rom.5.14; John.5.21; John.6.33; John.6.39-John.6.40; John.6.54; John.6.57; Rom.8.2; Rom.8.10
John.3.31; Gen.2.7; Gen.3.19; John.3.13; John.3.31
Phil.3.20
Gen.5.3; Rom.8.29
Matt.16.17; John.3.3; John.3.5
1Thess.4.15; 1Thess.4.17; Phil.3.21
Matt.24.31; 1Thess.4.16; Isa.27.13; Zech.9.14; John.5.25; John.5.28; Luke.20.36
2Cor.5.2-2Cor.5.4
Isa.25.8; Heb.2.14-Heb.2.15; Rev.20.14; Rev.21.4
Hos.13.14
Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.7.5; Rom.7.8; Rom.7.13
Rom.8.37; 1John.5.4
2Pet.3.14; 1Cor.16.10; Jer.48.10; John.6.28; Gal.6.9; 1Cor.3.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0



Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
артка
жабуу
:

Машайактын тирилүүсү

1 Бир туугандар, мен силерге тараткан Жакшы Кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар.
2 Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар, болбосо ишенгениңердин пайдасы жок.
3 Адегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул: Ыйык Жазууда жазылгандай, Машайак биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү,
4 көргө коюлду жана Ыйык Жазууда жазылгандай, үчүнчү күнү тирилди.
5 Ал Кейфага, кийин он эки шакиртине көрүндү.
6 Андан кийин бир эле убакта беш жүздөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти.
7 Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү.
8 Акырында ай-күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү.
9 Мен элчилердин эң кичинесимин, атүгүл, элчи деп аталууга да татыксызмын. Анткени мен Теңирдин Жыйынын куугунтуктачумун.
10 Бирок Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом, ошолмун. Анын мага кылган ырайымы текке кеткен жок, мен баарынан көп кызмат кылдым. Дегинкиси, мен эмес, Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды.
11 Ошентип, мен да, алар да тараткан, силер ишенген Жакшы Кабар ушул.

Өлгөндөрдүн тирилүүсү

12 Машайактын өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги жарыяланып жатса, кээ бирөөлөрүңөрдүн: «Өлгөндөр тирилишпейт», – дегени кандай?
13 Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машайак да тирилген жок.
14 Эгерде Машайак тирилген эмес болсо, анда биздин Жакшы Кабар таратканыбыздын да, силердин ишенимиңердин да пайдасы жок.
15 Эгерде өлгөндөр чын эле тирилишпесе, ал эми биз Машайакты Кудай тирилтти деп жатсак, анда Кудайга каршы жалган күбөлүк кылган болор элек.
16 Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машайак да тирилген жок.
17 Эгерде Машайак тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок: күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда.
18 Анда Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт.
19 Эгерде Ыйсага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз.
20 Бирок Машайак өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди.
21 Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле, өлгөндөр бир Адам аркылуу тирилишет.
22 Адам атанын айынан баары өлүштү, ал эми Машайак аркылуу баары тирилишет.
23 Ар бири өз кезеги менен тирилет: адегенде Машайак, Машайак келгенде, машайакчылар тирилишет.
24 Машайак бардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, Падышачылыкты Кудай Атага өткөрүп бергенден кийин, баарынын акыры келет.
25 Анткени Ал бардык душмандарын Өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш.
26 Өлүм акыркы душман катары жок болот.
27 Себеби Кудай бардыгын Машайактын бут алдына жыкты. Албетте, «бардыгынын» ичине бардыгын Ага багындырып берген Кудай кирбейт.
28 Бардыгы Уулга багындырылып берилгенден кийин, Уул Өзү да бардыгын багындырып берген Кудайга баш иет. Ошентип, Кудай бардык бийликти Өз колуна алат.
29 Өлгөндөр үчүн чөмүлдүрүлүп жаткандар эмне кылып жатышат? Эгерде өлгөн адамдар эч качан тирилишпесе, анда эмнеге өлгөндөр үчүн да чөмүлдүрүлүп жатышат?
30 Биз да эмнеге саат сайын өзүбүздү кыйынчылыктарга туш кылып жатабыз?
31 Мен күн сайын өлүмгө баш байлап жатам. Бир туугандар, Теңирибиз Машайак Ыйса аркылуу мен ээ болгон силердин мактооңор буга күбө.
32 Адамдык көз караш менен айтайын, өлгөндөр тирилишпесе, Эфестеги жырткычтар менен күрөшүп, өз өмүрүмдү тобокелге салып эмне кылам? Анда ичип-жейли, баары бир өлөбүз да.
33 Алданбагыла, акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат.
34 Эсиңерге келгиле, күнөө кылганды токтоткула. Уяткарыш үчүн айтайын, айрымдарыңар Кудайды али тааный элексиңер.

Тирилгенден кийинки жаңы дене

35 Бирок кимдир бирөө: «Өлгөндөр кантип тирилишет? Алардын тирилгенден кийинки денеси кандай болот?» – дейт чыгар.
36 Акылсыз! Сепкен уругуң өлбөсө, өнүп чыкпайт.
37 Буудай себесиңби, башканы себесиңби, сен өсүмдүктүн өзүн эмес, уругун эле себесиң.
38 Кудай ар бир өсүмдүккө Өзү каалагандай түр берет, ар бир уруктун денеси ар башка болот.
39 Денелердин баары бирдей эмес: адамдын, малдын, канаттуунун, балыктын денеси бири-биринен айырмалуу.
40 Асмандагылардын денелери бар, жердегилердин денелери бар. Асмандагылардын денелеринин даңкы башка, жердегилердин денелеринин даңкы башка.
41 Күндүн көркү башка, ай-жылдыздардын көркү башка. Көркү жагынан жылдыздар бири-биринен айырмаланышат.
42 Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай болот: топуракка көмүлгөн дене чирийт, тирилген дене эч качан чирибейт.
43 Себилген нерсе барксыз, тирилген нерсе барктуу. Себилген нерсе алсыз, тирилген нерсе күчтүү.
44 Себилгени – табигый дене, тирилгени – рухий дене. Табигый дене бар, рухий дене бар.
45 Тооратта мындай деп жазылган: «Ошентип, биринчи адам – Адам ата тирүү жан болуп калды». Ал эми акыркы Адам – өмүр берүүчү рух.
46 Адегенде табигый адам, андан кийин рухий Адам келди.
47 Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи Адам асмандан келди.
48 Жердеги адам кандай болсо, жердегилер да ошондой. Асмандан келген Адам кандай болсо, асмандагылар да ошондой.
49 Азыр жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз, кийин асмандан келген Адамдын бейнесин алабыз.
50 Бир туугандарым, айтайын дегеним бул: бул дене Кудайдын Падышачылыгын мурастай албайт. Чирип калчу нерсе чирибес нерсени мурастай албайт.
51 Силерге бир жашыруун сыр айтайын: баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз.
52 Акыркы сурнай тартылганда, көз ачып-жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда, өлгөндөр чирибес болуп тирилишет, биз болсо өзгөрүлөбүз.
53 Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот, өлүп калчу бул дене өлбөс болот.
54 Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, «Өлүм жеңилди, жок болду» деген сөз аткарылат.
55 Өлүм! Сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай! Сенин жеңишиң кайда?
56 Өлүмдүн уу тиши – күнөө, ал эми күнөөнүн күчү – мыйзам.
57 Теңирибиз Ыйса Машайак аркылуу бизге жеңиш берген Кудайга ыраазыбыз!
58 Ошондуктан, сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула. Теңирдин ишин ар дайым жан-дилиңер менен кылгыла, анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер.