Deut.4.8; Ps.147.8-Ps.147.9; John.4.22; Acts.7.38
Deut.4.8; Ps.147.8-Ps.147.9; John.4.22; Acts.7.38
Deut.4.8; Ps.147.8-Ps.147.9; John.4.22; Acts.7.38
Deut.4.8; Ps.147.8-Ps.147.9; John.4.22; Acts.7.38
Rom.10.16; Heb.4.2; Rom.9.6; 2Tim.2.13
Rom.10.16; Heb.4.2; Rom.9.6; 2Tim.2.13
Rom.10.16; Heb.4.2; Rom.9.6; 2Tim.2.13
Rom.10.16; Heb.4.2; Rom.9.6; 2Tim.2.13
John.8.26; Ps.61.10; Ps.115.2; Rom.3.7; Ps.50.6; Job.9.32
John.8.26; Ps.61.10; Ps.115.2; Rom.3.7; Ps.50.6; Job.9.32
John.8.26; Ps.61.10; Ps.115.2; Rom.3.7; Ps.50.6; Job.9.32
John.8.26; Ps.61.10; Ps.115.2; Rom.3.7; Ps.50.6; Job.9.32
Rom.2.5; Rom.6.19; 1Cor.9.8; Gal.3.15; 1Cor.15.32
Rom.2.5; Rom.6.19; 1Cor.9.8; Gal.3.15; 1Cor.15.32
Rom.2.5; Rom.6.19; 1Cor.9.8; Gal.3.15; 1Cor.15.32
Rom.2.5; Rom.6.19; 1Cor.9.8; Gal.3.15; 1Cor.15.32
Gen.18.25; Job.8.3; Rom.2.16
Gen.18.25; Job.8.3; Rom.2.16
Gen.18.25; Job.8.3; Rom.2.16
Gen.18.25; Job.8.3; Rom.2.16
Rom.9.19
Rom.9.19
Rom.9.19
Rom.9.19
Rom.6.1; Rom.6.15
Rom.6.1; Rom.6.15
Rom.6.1; Rom.6.15
Rom.6.1; Rom.6.15
Rom.2.1-Rom.2.29; Rom.1.18-Rom.1.32; Gal.3.22; Rom.3.19; Rom.3.23; Rom.11.32; Prov.20.9
Rom.2.1-Rom.2.29; Rom.1.18-Rom.1.32; Gal.3.22; Rom.3.19; Rom.3.23; Rom.11.32; Prov.20.9
Rom.2.1-Rom.2.29; Rom.1.18-Rom.1.32; Gal.3.22; Rom.3.19; Rom.3.23; Rom.11.32; Prov.20.9
Rom.2.1-Rom.2.29; Rom.1.18-Rom.1.32; Gal.3.22; Rom.3.19; Rom.3.23; Rom.11.32; Prov.20.9
Rom.3.10-Rom.3.12; Ps.13.1-Ps.13.3; Ps.52.2-Ps.52.4
Rom.3.10-Rom.3.12; Ps.13.1-Ps.13.3; Ps.52.2-Ps.52.4
Rom.3.10-Rom.3.12; Ps.13.1-Ps.13.3; Ps.52.2-Ps.52.4
Rom.3.10-Rom.3.12; Ps.13.1-Ps.13.3; Ps.52.2-Ps.52.4
Ps.5.10; Jer.5.16; Ps.139.4
Ps.5.10; Jer.5.16; Ps.139.4
Ps.5.10; Jer.5.16; Ps.139.4
Ps.5.10; Jer.5.16; Ps.139.4
Ps.9.28
Ps.9.28
Ps.9.28
Ps.9.28
Prov.1.16; Rom.3.15-Rom.3.17; Isa.59.7-Isa.59.8
Prov.1.16; Rom.3.15-Rom.3.17; Isa.59.7-Isa.59.8
Prov.1.16; Rom.3.15-Rom.3.17; Isa.59.7-Isa.59.8
Prov.1.16; Rom.3.15-Rom.3.17; Isa.59.7-Isa.59.8
Luke.1.79
Luke.1.79
Luke.1.79
Luke.1.79
Ps.35.2
Ps.35.2
Ps.35.2
Ps.35.2
John.10.34; John.15.25; Job.5.16; Ps.62.12; Ps.106.42; Ezek.16.63; Rom.1.20; Rom.2.1; Rom.3.9
John.10.34; John.15.25; Job.5.16; Ps.62.12; Ps.106.42; Ezek.16.63; Rom.1.20; Rom.2.1; Rom.3.9
John.10.34; John.15.25; Job.5.16; Ps.62.12; Ps.106.42; Ezek.16.63; Rom.1.20; Rom.2.1; Rom.3.9
John.10.34; John.15.25; Job.5.16; Ps.62.12; Ps.106.42; Ezek.16.63; Rom.1.20; Rom.2.1; Rom.3.9
Gal.2.16; Ps.142.2; Acts.13.39; Rom.7.7; Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.5.20
Gal.2.16; Ps.142.2; Acts.13.39; Rom.7.7; Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.5.20
Gal.2.16; Ps.142.2; Acts.13.39; Rom.7.7; Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.5.20
Gal.2.16; Ps.142.2; Acts.13.39; Rom.7.7; Rom.4.15; Rom.5.13; Rom.5.20
Rom.1.17; Rom.14.25; 2Tim.1.10; Acts.10.43; Rom.1.2; John.5.46
Rom.1.17; Rom.14.25; 2Tim.1.10; Acts.10.43; Rom.1.2; John.5.46
Rom.1.17; Rom.14.25; 2Tim.1.10; Acts.10.43; Rom.1.2; John.5.46
Rom.1.17; Rom.14.25; 2Tim.1.10; Acts.10.43; Rom.1.2; John.5.46
Rom.4.5; 2Tim.3.15; Rom.10.12; Gal.3.28; Col.3.11
Rom.4.5; 2Tim.3.15; Rom.10.12; Gal.3.28; Col.3.11
Rom.4.5; 2Tim.3.15; Rom.10.12; Gal.3.28; Col.3.11
Rom.4.5; 2Tim.3.15; Rom.10.12; Gal.3.28; Col.3.11
Rom.3.9
Rom.3.9
Rom.3.9
Rom.3.9
Titus.3.7; Rom.4.4-Rom.4.5; Rom.4.16; Acts.15.11; Eph.1.7; Col.1.14; Heb.9.15; 1Cor.1.30
Titus.3.7; Rom.4.4-Rom.4.5; Rom.4.16; Acts.15.11; Eph.1.7; Col.1.14; Heb.9.15; 1Cor.1.30
Titus.3.7; Rom.4.4-Rom.4.5; Rom.4.16; Acts.15.11; Eph.1.7; Col.1.14; Heb.9.15; 1Cor.1.30
Titus.3.7; Rom.4.4-Rom.4.5; Rom.4.16; Acts.15.11; Eph.1.7; Col.1.14; Heb.9.15; 1Cor.1.30
Eph.1.9; 1John.2.2; Rom.5.9; Eph.2.13; Rom.2.4; Acts.17.30
Eph.1.9; 1John.2.2; Rom.5.9; Eph.2.13; Rom.2.4; Acts.17.30
Eph.1.9; 1John.2.2; Rom.5.9; Eph.2.13; Rom.2.4; Acts.17.30
Eph.1.9; 1John.2.2; Rom.5.9; Eph.2.13; Rom.2.4; Acts.17.30
Rom.2.17; Rom.2.23; Rom.4.2; 1Cor.1.29-1Cor.1.31; Eph.2.9; 2Tim.1.9; Acts.13.39
Rom.2.17; Rom.2.23; Rom.4.2; 1Cor.1.29-1Cor.1.31; Eph.2.9; 2Tim.1.9; Acts.13.39
Rom.2.17; Rom.2.23; Rom.4.2; 1Cor.1.29-1Cor.1.31; Eph.2.9; 2Tim.1.9; Acts.13.39
Rom.2.17; Rom.2.23; Rom.4.2; 1Cor.1.29-1Cor.1.31; Eph.2.9; 2Tim.1.9; Acts.13.39
Jas.2.18
Jas.2.18
Jas.2.18
Jas.2.18
Rom.9.24; Rom.10.12; Rom.15.9
Rom.9.24; Rom.10.12; Rom.15.9
Rom.9.24; Rom.10.12; Rom.15.9
Rom.9.24; Rom.10.12; Rom.15.9
Gal.3.20; Rom.10.12; Gal.3.8; Rom.4.9; Rom.2.26
Gal.3.20; Rom.10.12; Gal.3.8; Rom.4.9; Rom.2.26
Gal.3.20; Rom.10.12; Gal.3.8; Rom.4.9; Rom.2.26
Gal.3.20; Rom.10.12; Gal.3.8; Rom.4.9; Rom.2.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Анда жүйүт болуунун кандай артыкчылыгы бар? Же сүннөттүн кандай пайдасы бар?
Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?
Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?
Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?
Бардык жагынан көп артыкчылыгы бар. Баарынан мурда Кудайдын Сөзү жүйүттөргө ишенип тапшырылган.
Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.
Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.
Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.
Эгерде алардын кээ бирөөлөрү ишенимсиз болушса, эмне экен? Алардын ишенимсиздиги Кудайдын ишенимдүүлүгүн жокко чыгарабы?
Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?
Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?
Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?
Албетте, жок! Ыйык Жазууда: «Сенин Сөздөрүң адилет, соттошкондо Сен жеңесиң», – деп жазылгандай, Кудай ишенимдүү, ал эми ар бир адам калпычы.
Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.
Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.
Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.
Эгерде биздин адилетсиздигибиз Кудайдын адилеттүүлүгүн айкын кылып жатса, анда эмне демекчибиз? Каарын төгүп жатканда, Кудайды адилетсиз дегенге болобу? Мен адамдык ой менен айтып жатам.
Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению).
Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению).
Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению).
Албетте, андай эмес! Андай болсо Кудай дүйнөнү кантип соттомок эле?
Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?
Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?
Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?
Бирок менин адилетсиздигим аркылуу Кудайдын адилеттүүлүгү артыгы менен далилденип, Кудай даңкталып жатса, анда мен дагы эмне үчүн күнөөкөр катары соттолушум керек?
Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?
Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?
Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?
Кээ бирөөлөр бизди жамандап: «Булар: “Жакшылык болуш үчүн жамандык кылалы”, – дешет», – деп, кантип айтып жатышат? Мындайлардын соттолгону туура.
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.
Анда эмне, биз артыкчылыкка ээбизби? Жок, ээ эмеспиз. Анткени биз жогоруда далилдегендей, жүйүттөр сыяктуу эле эллиндер да, бардыгы күнөөнүн бийлиги астында.
Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,
Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,
Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,
Ыйык Жазууда жазылгандай: «Бир да адил адам жок.
как написано: нет праведного ни одного;
как написано: нет праведного ни одного;
как написано: нет праведного ни одного;
Түшүнгөн бир да адам жок, эч ким Кудайды издебейт.
нет разумевающего; никто не ищет Бога;
нет разумевающего; никто не ищет Бога;
нет разумевающего; никто не ищет Бога;
Бардыгы жолдон чыгышты, бирөө да жарактуу эмес. Жакшылык кылган адам жок, бирөө да жок».
все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.
«Алардын кекиртеги – ачык мүрзө. Алар тилдери менен жалган сүйлөшөт. Алардын эриндеринде жыландын уусу бар».
Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.
Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.
Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.
«Алардын оозунан каргыш жана ачуу сөз гана чыгат».
Уста их полны злословия и горечи.
Уста их полны злословия и горечи.
Уста их полны злословия и горечи.
«Алардын буттары кан төгүүгө чуркап турат.
Ноги их быстры на пролитие крови;
Ноги их быстры на пролитие крови;
Ноги их быстры на пролитие крови;
Алар жүргөн жерде кыйроо жана кайгы гана болот.
разрушение и пагуба на путях их;
разрушение и пагуба на путях их;
разрушение и пагуба на путях их;
Алар тынчтык жолун билишпейт».
они не знают пути мира.
они не знают пути мира.
они не знают пути мира.
«Алардын көздөрүнөн Кудайдан коркуу дегенди көрбөйсүң».
Нет страха Божия перед глазами их.
Нет страха Божия перед глазами их.
Нет страха Божия перед глазами их.
Бирок мыйзамда эмне айтылса да, ошонун баары мыйзамдын бийлиги астындагыларга айтыларын билебиз. Ошондуктан бардыгынын оозу жабылат, бүт дүйнө Кудай алдында айыптуу болот.
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом,
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом,
Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом,
Анткени мыйзамды аткаруу менен Анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет.
потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.
потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.
потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.
Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Бул жөнүндө «Тоорат» жана «Пайгамбарлар» китептеринде күбөлөндүрүлөт.
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
Кудайдын бул адилеттиги – бардык ишенгендерге Ыйса Машайакка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик. Анткени эч айырма жок.
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,
Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан.
потому что все согрешили и лишены славы Божией,
потому что все согрешили и лишены славы Божией,
потому что все согрешили и лишены славы Божией,
Бирок бардыгы Анын ырайымы менен, Машайак Ыйсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты.
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Кудай Өзүнүн чыдамдуулугу убагында мурунку кылынган күнөөлөрдү кечирүү аркылуу Өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн, Машайактын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды.
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,
Азыркы учурда Өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн ушундай кылды. Ал Ыйсага ишенген адамга адилеттүү жана актоочу катары таанылсын.
во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
Анда биздин мактана турган нерсебиз кайда калды? Ал биротоло жок болду. Кайсы мыйзам менен? Иштерди талап кылган мыйзам мененби? Жок, ишенимди талап кылган мыйзам менен.
Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры.
Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры.
Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры.
Анткени биз мындай деп эсептейбиз: адам мыйзамды аткаруу менен эмес, ишеним менен акталат.
Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.
Же Кудай жүйүттөрдүн эле Кудайы бекен? Бутпарастардын да Кудайы эмеспи? Албетте, бутпарастардын да Кудайы.
Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
Анткени Кудай бирөө, Ал сүннөткө отургузулгандарды ишениминин негизинде, сүннөткө отургузулбагандарды да ишеним аркылуу актайт.
потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.
Анда эмне, биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарабызбы? Албетте, жок! Биз мыйзамды бекемдейбиз.
Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.
Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.
Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.