Алардын жашоосунан чыныгы такыбаалык көрүнбөйт.
1Tim.4.1
1Tim.4.1
1Tim.4.1
1Tim.4.1
Phil.2.21; Luke.16.14; 1Tim.6.10; Rom.1.30; Rom.1.30; Rom.1.30
Phil.2.21; Luke.16.14; 1Tim.6.10; Rom.1.30; Rom.1.30; Rom.1.30
Phil.2.21; Luke.16.14; 1Tim.6.10; Rom.1.30; Rom.1.30; Rom.1.30
Phil.2.21; Luke.16.14; 1Tim.6.10; Rom.1.30; Rom.1.30; Rom.1.30
Rom.1.31; Titus.1.8
Rom.1.31; Titus.1.8
Rom.1.31; Titus.1.8
Rom.1.31; Titus.1.8
1Tim.3.6; 1Tim.6.4; Phil.3.19
1Tim.3.6; 1Tim.6.4; Phil.3.19
1Tim.3.6; 1Tim.6.4; Phil.3.19
1Tim.3.6; 1Tim.6.4; Phil.3.19
1Tim.5.8; 1Tim.6.20; Titus.1.14
1Tim.5.8; 1Tim.6.20; Titus.1.14
1Tim.5.8; 1Tim.6.20; Titus.1.14
1Tim.5.8; 1Tim.6.20; Titus.1.14
Titus.1.11
Titus.1.11
Titus.1.11
Titus.1.11
1Tim.2.4
1Tim.2.4
1Tim.2.4
1Tim.2.4
Exod.7.11; Acts.13.8; 1Tim.6.5; Titus.1.16
Exod.7.11; Acts.13.8; 1Tim.6.5; Titus.1.16
Exod.7.11; Acts.13.8; 1Tim.6.5; Titus.1.16
Exod.7.11; Acts.13.8; 1Tim.6.5; Titus.1.16
Exod.7.12; Exod.8.18; Exod.9.11
Exod.7.12; Exod.8.18; Exod.9.11
Exod.7.12; Exod.8.18; Exod.9.11
Exod.7.12; Exod.8.18; Exod.9.11
Phil.2.22
Phil.2.22
Phil.2.22
Phil.2.22
Acts.13.14; Acts.13.45; Acts.13.50; Acts.14.1-Acts.14.2; Acts.14.5; Acts.14.6; Acts.14.19; Ps.33.20; 2Tim.4.17; 2Cor.1.10
Acts.13.14; Acts.13.45; Acts.13.50; Acts.14.1-Acts.14.2; Acts.14.5; Acts.14.6; Acts.14.19; Ps.33.20; 2Tim.4.17; 2Cor.1.10
Acts.13.14; Acts.13.45; Acts.13.50; Acts.14.1-Acts.14.2; Acts.14.5; Acts.14.6; Acts.14.19; Ps.33.20; 2Tim.4.17; 2Cor.1.10
Acts.13.14; Acts.13.45; Acts.13.50; Acts.14.1-Acts.14.2; Acts.14.5; Acts.14.6; Acts.14.19; Ps.33.20; 2Tim.4.17; 2Cor.1.10
Titus.2.12; Acts.14.22
Titus.2.12; Acts.14.22
Titus.2.12; Acts.14.22
Titus.2.12; Acts.14.22
Rev.22.11; Titus.3.3
Rev.22.11; Titus.3.3
Rev.22.11; Titus.3.3
Rev.22.11; Titus.3.3
1Tim.4.6
1Tim.4.6
1Tim.4.6
1Tim.4.6
Eph.6.4; 2Tim.1.5; John.5.39; Ps.118.99
Eph.6.4; 2Tim.1.5; John.5.39; Ps.118.99
Eph.6.4; 2Tim.1.5; John.5.39; Ps.118.99
Eph.6.4; 2Tim.1.5; John.5.39; Ps.118.99
Rom.15.4; 2Pet.1.20-2Pet.1.21
Rom.15.4; 2Pet.1.20-2Pet.1.21
Rom.15.4; 2Pet.1.20-2Pet.1.21
Rom.15.4; 2Pet.1.20-2Pet.1.21
1Tim.6.11; Luke.6.40; 2Tim.2.21
1Tim.6.11; Luke.6.40; 2Tim.2.21
1Tim.6.11; Luke.6.40; 2Tim.2.21
1Tim.6.11; Luke.6.40; 2Tim.2.21
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Акыркы убакта оор күндөрдүн келерин бил.
1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2 Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсинген, заар тилдүү, ата-энесине баш ийбес, жакшылыкты билбеген, кудайсыз, таш боор,
2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
3 элдешпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, кара мүртөз, жакшы нерсени жек көргөн,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
4 чыккынчы, кара өзгөй, көөдөнүн көтөргөн, Кудайга караганда ыракатты сүйгөн,
4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
5 такыбаа болуп көрүнгөн, бирок такыбаалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Ошондойлордон алыс бол.
5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
6 Андай адамдарга үйлөргө уурданып кирип, күнөөнүн сазына баткан, ар түрдүү кумарларга жетеленген,
6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями,
7 дайыма үйрөнгөнү менен, эч качан чындыкты таанып биле албаган аялдарды азгырган адамдар кирет.
7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
7 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
8 Жанес менен Жамбирес Мусага каршы чыгышкандай эле, алар да чындыкка каршы чыгышат. Алар – акылы бузулган, ишеними сыноодон өтпөгөн адамдар.
8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.
8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.
8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере.
9 Бирок алар алыска узашпайт, анткени тигилердин акылсыздыгы бардыгына белгилүү болгондой эле, алардын акылсыздыгы да бардыгына белгилүү болот.
9 Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
9 Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
9 Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.
10
Сен болсо менин окутуумдан, жашоомдон, максатымдан, ишенимимден, чыдамкайлыгымдан, сүйүүмдөн, көтөрүмдүүлүгүмдөн,
10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,
10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,
10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,
11 Антийохеяда, Иконияда жана Листрада башымдан өткөргөн куугунтуктарымдан жана кыйынчылыктарымдан үлгү алдың. Мен кандай гана куугунтуктарды башымдан өткөрбөдүм! Бирок алардын бардыгынан мени Теңир куткарды.
11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
11 в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь.
12 Деги эле, Машайак Ыйса жолунда такыбаа жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат.
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
13 Кара ниет жана алдамчы адамдар болсо башкаларды азгырып, өздөрү да азгырылып, мурункудан да көбүрөөк жамандыкка барышат.
13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь.
14
Сен болсо эмнени үйрөнсөң, сага эмне ишенип тапшырылса, ошону сактагын, анткени кимден үйрөнгөнүңдү билесиң.
14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
14 А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
15 Анын үстүнө, Машайак Ыйсага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү Ыйык Жазууну сен бала чагыңдан эле билесиң.
15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
16 Ыйык Жазуунун бардыгы Кудайдын Рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу.
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,
17 Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот.
17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.