Isa.65.17; Isa.66.22; 2Pet.3.13; Rev.20.11
Isa.65.17; Isa.66.22; 2Pet.3.13; Rev.20.11
Isa.65.17; Isa.66.22; 2Pet.3.13; Rev.20.11
Rev.11.2; Rev.22.19; Isa.52.1; Rev.3.12; Heb.11.10; Rev.19.7; John.14.3; Isa.61.10
Rev.11.2; Rev.22.19; Isa.52.1; Rev.3.12; Heb.11.10; Rev.19.7; John.14.3; Isa.61.10
Rev.11.2; Rev.22.19; Isa.52.1; Rev.3.12; Heb.11.10; Rev.19.7; John.14.3; Isa.61.10
Lev.26.11-Lev.26.12; Rev.7.15
Lev.26.11-Lev.26.12; Rev.7.15
Lev.26.11-Lev.26.12; Rev.7.15
Rev.7.17; Rev.20.14; 1Cor.15.26; Isa.35.10; Isa.51.11; Isa.65.19
Rev.7.17; Rev.20.14; 1Cor.15.26; Isa.35.10; Isa.51.11; Isa.65.19
Rev.7.17; Rev.20.14; 1Cor.15.26; Isa.35.10; Isa.51.11; Isa.65.19
Rev.4.2; Rev.4.9; Rev.5.1; Rev.20.11; 2Cor.5.17; Rev.22.6; Rev.3.14; Rev.19.11; 1Tim.1.15
Rev.4.2; Rev.4.9; Rev.5.1; Rev.20.11; 2Cor.5.17; Rev.22.6; Rev.3.14; Rev.19.11; 1Tim.1.15
Rev.4.2; Rev.4.9; Rev.5.1; Rev.20.11; 2Cor.5.17; Rev.22.6; Rev.3.14; Rev.19.11; 1Tim.1.15
Rev.10.6; Rev.1.8; Rev.22.13; Rev.22.17; John.4.10; John.7.37
Rev.10.6; Rev.1.8; Rev.22.13; Rev.22.17; John.4.10; John.7.37
Rev.10.6; Rev.1.8; Rev.22.13; Rev.22.17; John.4.10; John.7.37
Rev.2.7; Rev.21.3; 2Cor.6.18
Rev.2.7; Rev.21.3; 2Cor.6.18
Rev.2.7; Rev.21.3; 2Cor.6.18
Rev.22.15; 1Cor.6.9-1Cor.6.10; Gal.5.19-Gal.5.21; Eph.5.5; 1Tim.1.9; Heb.12.14; Luke.12.46; Rev.19.20; Rev.2.11; Rev.20.6; Rev.20.14
Rev.22.15; 1Cor.6.9-1Cor.6.10; Gal.5.19-Gal.5.21; Eph.5.5; 1Tim.1.9; Heb.12.14; Luke.12.46; Rev.19.20; Rev.2.11; Rev.20.6; Rev.20.14
Rev.22.15; 1Cor.6.9-1Cor.6.10; Gal.5.19-Gal.5.21; Eph.5.5; 1Tim.1.9; Heb.12.14; Luke.12.46; Rev.19.20; Rev.2.11; Rev.20.6; Rev.20.14
Rev.17.1; Rev.15.1; Rev.21.2
Rev.17.1; Rev.15.1; Rev.21.2
Rev.17.1; Rev.15.1; Rev.21.2
Rev.17.3; Ezek.43.5; Ps.86.2; Ezek.40.2
Rev.17.3; Ezek.43.5; Ps.86.2; Ezek.40.2
Rev.17.3; Ezek.43.5; Ps.86.2; Ezek.40.2
Rev.21.23; Rev.22.5; Ps.83.12; Ezek.43.2; Ezek.43.4; Matt.5.14; Phil.2.15; Rev.4.3; Rev.4.6
Rev.21.23; Rev.22.5; Ps.83.12; Ezek.43.2; Ezek.43.4; Matt.5.14; Phil.2.15; Rev.4.3; Rev.4.6
Rev.21.23; Rev.22.5; Ps.83.12; Ezek.43.2; Ezek.43.4; Matt.5.14; Phil.2.15; Rev.4.3; Rev.4.6
Ezek.48.31-Ezek.48.34
Ezek.48.31-Ezek.48.34
Ezek.48.31-Ezek.48.34
Heb.11.10; 1Cor.3.11; Matt.16.18; Eph.2.20
Heb.11.10; 1Cor.3.11; Matt.16.18; Eph.2.20
Heb.11.10; 1Cor.3.11; Matt.16.18; Eph.2.20
Rev.11.1
Rev.11.1
Rev.11.1
Deut.3.11; Rev.13.18; Rev.21.9
Deut.3.11; Rev.13.18; Rev.21.9
Deut.3.11; Rev.13.18; Rev.21.9
Rev.21.11; Rev.21.11
Rev.21.11; Rev.21.11
Rev.21.11; Rev.21.11
Isa.54.11-Isa.54.12
Isa.54.11-Isa.54.12
Isa.54.11-Isa.54.12
Rev.22.2
Rev.22.2
Rev.22.2
John.4.23
John.4.23
John.4.23
Rev.22.5; Isa.60.19-Isa.60.20; Rev.21.25; Rev.21.11
Rev.22.5; Isa.60.19-Isa.60.20; Rev.21.25; Rev.21.11
Rev.22.5; Isa.60.19-Isa.60.20; Rev.21.25; Rev.21.11
Isa.60.3; Rev.22.2; Rev.21.26; Isa.60.5; Isa.60.16
Isa.60.3; Rev.22.2; Rev.21.26; Isa.60.5; Isa.60.16
Isa.60.3; Rev.22.2; Rev.21.26; Isa.60.5; Isa.60.16
Isa.60.11; Rev.21.23
Isa.60.11; Rev.21.23
Isa.60.11; Rev.21.23
Rev.22.14-Rev.22.15; Isa.35.8; Isa.52.1; Ezek.44.9; Joel.3.17; Zech.14.21; Rev.3.5
Rev.22.14-Rev.22.15; Isa.35.8; Isa.52.1; Ezek.44.9; Joel.3.17; Zech.14.21; Rev.3.5
Rev.22.14-Rev.22.15; Isa.35.8; Isa.52.1; Ezek.44.9; Joel.3.17; Zech.14.21; Rev.3.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Анан мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман менен мурунку жер жок болгон эле, деңиз да жок болгон.
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
2 Мен, Жакан, ыйык шаарды – жаңы Иерусалимди көрдүм. Ал күйөөсү үчүн жасанган колуктудай даярдалып, асмандан, Кудайдан түштү.
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3 Анан мен асмандан мындай деген катуу үндү уктум: «Мына, Кудайдын жыйын чатыры адамдар менен бирге. Кудай алар менен жашайт, алар Анын эли болушат. Кудай Өзү алар менен болуп, алардын Кудайы болот.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.
4 Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт. Өлүм деген болбойт. Ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт, анткени мурункунун баары өтүп кеткен».
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5 Анан тактыда Отурган мындай деди: «Мына, Мен бардыгын жаңы жаратып жатам». Анан мага мындай деди: «Жаз, анткени бул сөздөр туура жана чындык».
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.
6 Анан мага мындай деди: «Аткарылды! Мен Альфамын жана Омегамын, башымын жана аягымын. Суусаганга тирүү суунун башатынан сууну бекер берем.
6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
7 Жеңип чыккан адам бардыгын мураска алат, Мен анын Кудайы болом, ал Менин уулум болот.
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
8 Коркоктор жана ишенбегендер, кара ниеттер жана киши өлтүргүчтөр, бузулгандар жана сыйкырчылар, бутка табынуучулар жана бардык жалганчылар күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылышат: бул – экинчи өлүм».
8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.
9 Акыркы жети алаамат толтурулган жети чөйчөк кармаган жети периштенин бири мага келип: «Жүр, мен сага колуктуну – Козунун үйлөнө турган аялын көрсөтөм», – деди.
9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
9 И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.
10 Анан ал мени Рух аркылуу чоң жана бийик тоого алып чыгып, асмандан, Кудайдан түшкөн улуу, ыйык Иерусалим шаарын көрсөттү.
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
10 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.
11 Ал Кудайдын даңкына толуп турган эле. Анын шам чырагы асыл ташка, кристалл сыяктуу тунук яспис ташына окшош экен.
11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.
11 Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.
12 Анын чоң жана бийик дубалы, он эки дарбазасы бар эле. Дарбазалардын үстүндө он эки периште, дарбазалардын бетинде Ысрайыл уулдарынын он эки уруусунун аттары жазылыптыр:
12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:
13 чыгыш тарапта үч дарбаза, түндүк тарапта үч дарбаза, түштүк тарапта үч дарбаза, батыш тарапта үч дарбаза бар экен.
13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
13 с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.
14 Шаардын дубалынын пайдубалы он эки таштан турат экен, алардын бетине Козунун он эки элчисинин ысымы жазылыптыр.
14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
14 Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
15 Мени менен сүйлөшкөндүн колунда шаарды, анын дарбазаларын жана дубалын ченей турган алтын таягы бар экен.
15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.
15 Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.
16 Шаар төрт бурчтук түрүндө эле, анын узундугу менен туурасы бирдей экен. Ал шаарды таяк менен ченегенде, он эки миң стадий болду: узундугу, туурасы жана бийиктиги бирдей.
16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.
17 Ал анын дубалын да ченеди: периште адамдар колдонгон чен менен ченегенде, бир жүз кырк төрт чыканак болду.
17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
17 И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.
18 Анын дубалы яспис ташынан тургузулуптур, шаар болсо тунук айнекке окшош таза алтындан эле.
18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
18 Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.
19 Шаардын дубалынын пайдубалы ар кандай асыл таштардан экен: биринчи негизги таш – яспис, экинчиси – сапфир, үчүнчүсү – халкидон, төртүнчүсү – зымырыт,
19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
19 Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,
20 бешинчиси – сардоникс, алтынчысы – кызыл агат, жетинчиси – хризолит, сегизинчиси – берилл, тогузунчусу – топаз, онунчусу – сары зымырыт, он биринчиси – гиацинт, он экинчиси – аметист.
20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
20 пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.
21 Он эки дарбазасы – он эки бермет. Ар бир дарбазасы өзүнчө берметтен жасалган эле. Шаардын көчөсү – тунук айнек сыяктуу таза алтын.
21 А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло.
21 А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло.
22 Мен ал шаардан ийбадаткананы көргөн жокмун, анткени бардыгын кармап туруучу Кудай-Теңир жана Козу анын ийбадатканасы экен.
22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец.
22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец.
23 Шаар күндүн да, айдын да жарык кылып туруусуна муктаж эмес экен, анткени аны Кудайдын даңкы жарык кылып турду, анын шам чырагы – Козу Өзү.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.
24 Куткарылган элдер анын жарыгы астында басып жүрүшөт, жер үстүндөгү падышалар өздөрүнүн атак-даңкын шаарга алып келишет.
24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
24 Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.
25 Анын дарбазалары күндүз бекитилбейт, анткени ал шаарда түн болбойт.
25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.
26 Ал шаарга элдердин атак-даңкын жана урмат-сыйын алып келишет.
26 И принесут в него славу и честь народов.
26 И принесут в него славу и честь народов.
27 Ал шаарга эч бир таза эмес нерсе кирбейт, жийиркеничтүү жана жалган иштерди жасаган эч бир адам кирбейт, ысымы Козунун өмүр китебине жазылгандар гана киришет.
27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.
27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.