Exod.1.14; Judg.3.8; Judg.3.14; Judg.4.3; Judg.6.2; Judg.10.8; Isa.47.12; Jer.2.2; Jer.22.21; Hos.2.15; Ps.123.1
Exod.1.14; Judg.3.8; Judg.3.14; Judg.4.3; Judg.6.2; Judg.10.8; Isa.47.12; Jer.2.2; Jer.22.21; Hos.2.15; Ps.123.1
Exod.1.14; Judg.3.8; Judg.3.14; Judg.4.3; Judg.6.2; Judg.10.8; Isa.47.12; Jer.2.2; Jer.22.21; Hos.2.15; Ps.123.1
Ps.128.1; Ps.128.1; 2Cor.4.8-2Cor.4.10
Ps.128.1; Ps.128.1; 2Cor.4.8-2Cor.4.10
Ps.128.1; Ps.128.1; 2Cor.4.8-2Cor.4.10
Mic.3.12; Isa.50.6; Isa.51.23
Mic.3.12; Isa.50.6; Isa.51.23
Mic.3.12; Isa.50.6; Isa.51.23
Ps.2.3
Ps.2.3
Ps.2.3
Ps.34.4
Ps.34.4
Ps.34.4
2Kgs.19.26; Isa.37.27; Ps.36.2; Job.8.12
2Kgs.19.26; Isa.37.27; Ps.36.2; Job.8.12
2Kgs.19.26; Isa.37.27; Ps.36.2; Job.8.12
Ruth.2.4; Ps.117.26
Ruth.2.4; Ps.117.26
Ruth.2.4; Ps.117.26
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Мени жаш күнүмдөн көп кысымга алышты, – деп айтсын Ысрайыл, –
1 Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль:
1 Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль:
2 мени жаш күнүмдөн көп кысымга алышты, бирок жеңе алышкан жок.
2 много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.
2 много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.
3 Менин жонума сокочулар узун бороздорду салып жер айдашты.
3 На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои.
3 На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои.
4 Бирок Теңир адилет: Ал кудайсыздардын аркандарын кыя чапты.
4 Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.
4 Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.
5 Сионду жек көргөндүн баары уятка калып артына качсын.
5 Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион!
5 Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион!
6 Алар жулуна электе эле куурап калган там башындагы чөптөй болушсун.
6 Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,
6 Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,
7 Ал чөпкө орокчунун колу толбойт, боолукчунун уучу толбойт.
7 которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы - горсти своей;
7 которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы - горсти своей;
8 Алардын жанынан өткөндөр: «Теңирдин батасы силердин үстүңөрдө болсун! Силерге Теңирдин ысымы менен бата беребиз!» – деп айтышпайт.
8 и проходящие мимо не скажут: "благословение Господне на вас; благословляем вас именем Господним!"
8 и проходящие мимо не скажут: "благословение Господне на вас; благословляем вас именем Господним!"