Ps.111.1; Ps.118.1; Prov.8.32
Ps.111.1; Ps.118.1; Prov.8.32
Ps.111.1; Ps.118.1; Prov.8.32
Isa.3.10; Ps.108.11
Isa.3.10; Ps.108.11
Isa.3.10; Ps.108.11
Ezek.19.10; Gen.49.22; Ps.51.10
Ezek.19.10; Gen.49.22; Ps.51.10
Ezek.19.10; Gen.49.22; Ps.51.10
Ps.133.3; Ps.19.3; Ps.134.21; Ps.121.9
Ps.133.3; Ps.19.3; Ps.134.21; Ps.121.9
Ps.133.3; Ps.19.3; Ps.134.21; Ps.121.9
Prov.17.6; Job.42.16; Ps.124.5
Prov.17.6; Job.42.16; Ps.124.5
Prov.17.6; Job.42.16; Ps.124.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңирден корккон, Анын жолдору менен жүргөн ар бир адам бактылуу!
1 Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!
1 Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!
2 Сен өз колуңдун эмгегинен жейсиң. Сен бактылуусуң, сага жакшы болсун!
2 Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!
2 Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!
3 Аялың үйүңдө мөмөлүү жүзүмдөй. Дасторконуңдун тегерегинде отурган уулдарың зайтун дарагынын бутактарындай.
3 Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:
3 Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей:
4 Теңирден корккон адам мына ушундай бата алат!
4 так благословится человек, боящийся Господа!
4 так благословится человек, боящийся Господа!
5 Теңир сага Сиондон батасын берет, сен өмүрүңдүн аягына чейин Иерусалимдин жыргал турмушун көрөсүң.
5 Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей;
5 Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей;
6 Уулдарыңдын уулдарын көрөсүң. Ысрайылга тынчтык болсун!
6 увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!
6 увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!