Өмүрдү сактап калуучу.
Ezek.17.10; Ezek.19.12; Hos.13.15
Ezek.17.10; Ezek.19.12; Hos.13.15
Ezek.17.10; Ezek.19.12; Hos.13.15
Ps.76.5; Dan.2.1; Dan.2.3; Gen.41.24; Exod.7.11; Exod.7.22; Dan.1.20; Dan.2.2; Dan.4.4; Matt.2.1
Ps.76.5; Dan.2.1; Dan.2.3; Gen.41.24; Exod.7.11; Exod.7.22; Dan.1.20; Dan.2.2; Dan.4.4; Matt.2.1
Ps.76.5; Dan.2.1; Dan.2.3; Gen.41.24; Exod.7.11; Exod.7.22; Dan.1.20; Dan.2.2; Dan.4.4; Matt.2.1
Gen.40.2-Gen.40.3; Gen.39.20
Gen.40.2-Gen.40.3; Gen.39.20
Gen.40.2-Gen.40.3; Gen.39.20
Gen.40.5
Gen.40.5
Gen.40.5
Gen.40.12-Gen.40.19
Gen.40.12-Gen.40.19
Gen.40.12-Gen.40.19
Gen.40.21-Gen.40.22
Gen.40.21-Gen.40.22
Gen.40.21-Gen.40.22
Ps.104.20; Dan.2.25; 1Sam.2.8; Ps.112.7-Ps.112.8
Ps.104.20; Dan.2.25; 1Sam.2.8; Ps.112.7-Ps.112.8
Ps.104.20; Dan.2.25; 1Sam.2.8; Ps.112.7-Ps.112.8
Gen.41.12; Dan.5.16
Gen.41.12; Dan.5.16
Gen.41.12; Dan.5.16
Dan.2.30; Gen.40.8; Dan.2.22; Dan.2.28; Dan.2.47
Dan.2.30; Gen.40.8; Dan.2.22; Dan.2.28; Dan.2.47
Dan.2.30; Gen.40.8; Dan.2.22; Dan.2.28; Dan.2.47
Gen.41.1-Gen.41.7
Gen.41.1-Gen.41.7
Gen.41.1-Gen.41.7
Gen.41.8; Dan.4.4
Gen.41.8; Dan.4.4
Gen.41.8; Dan.4.4
Dan.2.28-Dan.2.29; Dan.2.45; Rev.4.1
Dan.2.28-Dan.2.29; Dan.2.45; Rev.4.1
Dan.2.28-Dan.2.29; Dan.2.45; Rev.4.1
2Kgs.8.1
2Kgs.8.1
2Kgs.8.1
Gen.41.25
Gen.41.25
Gen.41.25
Gen.41.47
Gen.41.47
Gen.41.47
Gen.41.54; Gen.45.6; Gen.47.13
Gen.41.54; Gen.45.6; Gen.47.13
Gen.41.54; Gen.45.6; Gen.47.13
Num.23.19; Isa.14.24; Isa.46.10-Isa.46.11
Num.23.19; Isa.14.24; Isa.46.10-Isa.46.11
Num.23.19; Isa.14.24; Isa.46.10-Isa.46.11
Gen.41.48
Gen.41.48
Gen.41.48
Num.27.18; Dan.4.5; Dan.4.15; Dan.5.11; Dan.5.14
Num.27.18; Dan.4.5; Dan.4.15; Dan.5.11; Dan.5.14
Num.27.18; Dan.4.5; Dan.4.15; Dan.5.11; Dan.5.14
Ps.104.21; Acts.7.10
Ps.104.21; Acts.7.10
Ps.104.21; Acts.7.10
Gen.42.6
Gen.42.6
Gen.42.6
Esth.3.10; Esth.8.2; Esth.8.8; Esth.8.10; Esth.8.15; Ezek.16.11; Dan.5.7; Dan.5.29
Esth.3.10; Esth.8.2; Esth.8.8; Esth.8.10; Esth.8.15; Ezek.16.11; Dan.5.7; Dan.5.29
Esth.3.10; Esth.8.2; Esth.8.8; Esth.8.10; Esth.8.15; Ezek.16.11; Dan.5.7; Dan.5.29
Esth.6.9; Gen.41.40; Gen.42.6; Gen.45.8-Gen.45.9; Gen.45.26
Esth.6.9; Gen.41.40; Gen.42.6; Gen.45.8-Gen.45.9; Gen.45.26
Esth.6.9; Gen.41.40; Gen.42.6; Gen.45.8-Gen.45.9; Gen.45.26
Ps.104.21-Ps.104.22
Ps.104.21-Ps.104.22
Ps.104.21-Ps.104.22
1Sam.16.21; 1Kgs.12.6; 1Kgs.12.8; Dan.1.19
1Sam.16.21; 1Kgs.12.6; 1Kgs.12.8; Dan.1.19
1Sam.16.21; 1Kgs.12.6; 1Kgs.12.8; Dan.1.19
Gen.22.17; Judg.7.12; 1Sam.13.5; Ps.77.27
Gen.22.17; Judg.7.12; 1Sam.13.5; Ps.77.27
Gen.22.17; Judg.7.12; 1Sam.13.5; Ps.77.27
Gen.46.20; Gen.48.5
Gen.46.20; Gen.48.5
Gen.46.20; Gen.48.5
Gen.49.22; Hos.13.15
Gen.49.22; Hos.13.15
Gen.49.22; Hos.13.15
Ps.104.16; Acts.7.11; Gen.41.30
Ps.104.16; Acts.7.11; Gen.41.30
Ps.104.16; Acts.7.11; Gen.41.30
Gen.42.6; Gen.47.14; Gen.47.20; Gen.47.24
Gen.42.6; Gen.47.14; Gen.47.20; Gen.47.24
Gen.42.6; Gen.47.14; Gen.47.20; Gen.47.24
Gen.41.54; Gen.41.56
Gen.41.54; Gen.41.56
Gen.41.54; Gen.41.56
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Арадан эки жыл өткөндөн кийин фараон түш көрдү. Түшүндө ал дарыянын жээгинде туруптур.
1 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;
1 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;
2 Дарыядан көрүнүшү жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жүрүптүр.
2 и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике;
2 и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике;
3 Алардан кийин көрүнүшү начар, арык жети уй чыгып, дарыянын жээгинде оттоп жүргөн тиги уйларга кошулду.
3 но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;
3 но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;
4 Анан көрүнүшү начар, арык уйлар көрүнүшү жакшы, семиз уйларды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетти.
4 и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон,
4 и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон,
5 Анан ал кайра уктап, дагы түш көрдү. Түшүндө бир сабактан бадырайган жакшынакай жети баш буудай өсүп чыкты.
5 и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших;
5 и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших;
6 Алардан кийин чүрүшкөн, чыгыш шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай өсүп чыкты.
6 но вот, после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром;
6 но вот, после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром;
7 Анан чүрүшкөн буудай баштары бадырайган, дандуу жети баш буудайды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетип, мунун түш экенин түшүндү.
7 и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон.
7 и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон.
8 Эртең менен фараондун тынчы кетип, Мисирдин бардык сыйкырчылары менен акылмандарын киши жиберип чакыртып алып, аларга өзүнүн түшүн айтып берди, бирок эч ким анын түшүн чечмелей алган жок.
8 Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону.
8 Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону.
9 Ошондо башкы шарап сунуучу тура калып, фараонго мындай деди: «Күнөөмдү азыр эстеп жатам.
9 И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне;
9 И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне;
10 Фараон кулдарына ачууланып, мени жана башкы нан сунуучуну сакчылардын башчысынын үйүндөгү зынданга каматып салган эле.
10 фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей;
10 фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей;
11 Ошондо биз бир түндө түш көргөнбүз, ага да, мага да өзгөчө мааниси бар түштөр кирген.
11 и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения;
11 и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения;
12 Ал жерде биз менен сакчылардын башчысынын кулу, жаш эврей жигит бирге болгон. Биз ага көргөн түштөрүбүздү айтып бергенбиз, ошондо ал ар бирибизге түшүбүздү чечмелеп берген.
12 там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением;
12 там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением;
13 Ал кандай чечмелесе, ошондой болуп чыкты: мен өз ордума кайтып келдим, тигини болсо асышты».
13 и как он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен.
13 и как он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен.
14 Ошондо фараон киши жиберип, Жусупту алдыртты. Аны зындандан шашылыш түрдө чыгарышты. Ал чачын алдырып, кийимдерин которуп, фараонго келди.
14 И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.
14 И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.
15 Фараон Жусупка мындай деди: «Мен түш көрдүм, бирок аны эч ким чечмелей алган жок. Сени түш чечмелей алат деп уктум».
15 Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.
15 Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.
16 Жусуп фараонго мындай деп жооп берди: «Мен эмес, Кудай аны фараонго жакшылыкка чечмелеп берет».
16 И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.
16 И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.
17 Анан фараон Жусупка түшүн айтты: «Түшүмдө мен дарыя жээгинде туруптурмун.
17 И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки;
17 И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки;
18 Дарыядан көрүнүшү жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жүрдү.
18 и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике;
18 и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике;
19 Алардан кийин арык, көрүнүшү эң начар, кыржыйган жети уй чыкты. Мен бүтүндөй Мисир жеринен мындай арык уйларды көргөн эмесмин.
19 но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они;
19 но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они;
20 Анан жети арык уй мурдагы жети семиз уйду жеп салды.
20 и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных;
20 и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных;
21 Семиз уйлар алардын ичине кирип кетти, бирок алардын ичине кирип кеткени билинген жок. Алардын көрүнүшү баштагыдай эле арык бойдон калды. Анан мен ойгонуп кеттим.
21 и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся.
21 и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся.
22 Анан дагы түш көрдүм. Түшүмдө бир сабактан бадырайган, жакшынакай жети баш буудай өсүп чыкты.
22 Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших;
22 Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших;
23 Алардан кийин ичке, чүрүшкөн, чыгыш шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай өсүп чыкты.
23 но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром;
23 но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром;
24 Анан чүрүшкөн буудай баштары бадырайган дандуу жети баш буудайды жеп салды. Мен муну сыйкырчыларга айттым, бирок эч кимиси чечмелей алган жок».
24 и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне.
24 и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне.
25 Ошондо Жусуп фараонго мындай деди: «Фараондун түштөрүнүн мааниси бир: Кудай эмне кыларын фараонго билдириптир.
25 И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что Бог сделает, то Он возвестил фараону.
25 И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что Бог сделает, то Он возвестил фараону.
26 Жети семиз уй – бул жети жыл. Жети баш дандуу буудай – бул жети жыл. Экөө бир түш.
26 Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один;
26 Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один;
27 Ал семиз уйлардын артынан чыккан кыржыйган, арык жети уй – бул да жети жыл. Ошондой эле чүрүшкөн, чыгыштын шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай – бул ачарчылыктын жети жылы.
27 и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода.
27 и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода.
28 Мына ошондуктан мен фараонго: “Кудай эмне кыларын фараонго көрсөттү”, – дедим.
28 Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то Он показал фараону.
28 Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то Он показал фараону.
29 Азыр бүткүл Мисир жерине мол түшүмдүү жети жыл келе жатат.
29 Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской;
29 Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской;
30 Андан кийин жети жылдык ачарчылык келет. Мисир жериндеги бул мол түшүмдүн баары унутулуп, жерди ачарчылык жабыркатат.
30 после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю,
30 после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю,
31 Ошондо молчулуктан кийин келген ачарчылыктын кесепетинен жердеги мурунку молчулук билинбей калат, анткени ачарчылык аябай катуу болот.
31 и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел.
31 и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел.
32 Ал эми фараондун түшүнүн эки ирет кайталанышы Кудай сөзүнүн чындык экенин жана жакын арада Кудай аны орундатарын билдирет.
32 А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
32 А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
33 Эми фараон акылдуу, даанышман адам караштырып көрүп, аны Мисир жерине эл башчы кылып койсун.
33 И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою.
33 И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою.
34 Фараон жер-жерлерге көзөмөлдөөчүлөрдү коюп, мол түшүмдүү жети жылда Мисир жериндеги түшүмдүн бештен бир бөлүгүн жыйноого буйрук берсин.
34 Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть с земли Египетской;
34 Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть с земли Египетской;
35 Алар келе жаткан жакшы жылдардагы эгиндин баарын азык үчүн фараондун карамагына жыйнап, шаарларга чогултуп алышсын да, сактап турушсун.
35 пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут;
35 пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут;
36 Бул азык Мисир жеринде боло турган жети жылдык ачарчылыкта жер жүзү ачарчылыктан кырылып калбаш үчүн камдалган азык болсун».
36 и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода.
36 и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода.
37
Бул сөз фараонго жана анын кызматчыларынын бардыгына жакты.
37 Сие понравилось фараону и всем слугам его.
37 Сие понравилось фараону и всем слугам его.
38 Ошондо фараон кызматчыларына мындай деди: «Кудайдын Руху бар ушундай адамды таба алабызбы?»
38 И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
38 И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
39 Анан фараон Жусупка мындай деди: «Кудай сага ушунун бардыгын ачып бергендиктен, сендей акылдуу, сендей даанышман адам жок.
39 И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
39 И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
40 Сен менин үйүмдү башкарасың, сенин сөзүңдү бүт элим угат, бирок мен сенден тактым менен жогору турам».
40 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя.
40 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя.
41 Ошентип, фараон Жусупка: «Мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коём», – деди.
41 И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.
41 И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.
42 Анан фараон колунан шакек мөөрүн чыгарып, Жусуптун колуна салды. Үстүнө зыгыр буласынан кийим кийгизип, мойнуна алтын чынжыр такты.
42 И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему;
42 И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему;
43 Анан аны өзүнүн арабаларынын экинчисине отургузууга, элге: «Таазим кылгыла!» деп жар салууга буйрук берди. Ошентип, фараон аны бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып койду.
43 велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою.
43 велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою.
44 Анан фараон Жусупка: «Мен фараонмун, бүткүл Мисир жеринде сенсиз эч ким эч нерсе кылбайт», – деди.
44 И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской.
44 И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской.
45 Фараон Жусупка Сапенат-Панейах деген ат койду. Ага аялдыкка Оондун дин кызматчысы Потипердин кызы Асынатты алып берди. Жусуп бүткүл Мисир жерин аралаганы чыкты.
45 И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской.
45 И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской.
46 Жусуп Мисир падышасы фараондун алдына келгенде, отуз жашта эле. Жусуп фараондон чыгып, бүткүл Мисир жерин аралап чыкты.
46 Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской.
46 Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской.
47 Жер мол түшүмдүү жети жылда ар бир баш буудайдан кочуш толтура дан берип жатты.
47 Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти.
47 Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти.
48 Ошондо ал Мисир жеринде болгон түшүмдүү жети жылдын ичиндеги бардык эгинди жыйнап, шаарларга жыйып койду. Ар бир шаарга ошол шаардын тегерегиндеги талаанын эгинин жыйдырды.
48 И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его.
48 И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были плодородны в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его.
49 Ошентип, Жусуп абдан көп эгин жыйып алды. Эгин деңиз кумундай көп болгондуктан, санаганын да токтотту, анткени санак жетпей калды.
49 И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета.
49 И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета.
50 Ачарчылык келгенге чейин, Жусуп эки уулдуу болду. Аларды ага Оондун дин кызматчысы Потипердин кызы Асынат төрөп берди.
50 До наступления годов голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
50 До наступления годов голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
51 «Кудай менин бардык азабымды, атамдын үйүн унуттурду», – деп, Жусуп тун уулунун атын Менаше койду.
51 И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что говорил он Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего.
51 И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что говорил он Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего.
52 «Кудай мени азап чеккен жеримде жемиштүү кылды», – деп, экинчисинин атын Эпрайым койду.
52 А другому нарек имя: Ефрем, потому что говорил он Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
52 А другому нарек имя: Ефрем, потому что говорил он Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
53 Ошентип, Мисир жериндеги мол түшүмдүү жети жыл өтүп кетти.
53 И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской,
53 И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской,
54 Анан Жусуп айткан жети жылдык ачарчылык келди. Бардык жерде ачарчылык болду, бирок Мисир жери нандан өксүгөн жок.
54 и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб.
54 и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб.
55 Мисир жеринде да ачарчылык башталганда, эл фараондон эгин сурап боздой баштады. Ошондо фараон бүткүл мисирликтерге: «Жусупка баргыла, ал эмне десе, ошону кылгыла», – деди.
55 Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет.
55 Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет.
56 Бүткүл жер жүзүндө ачарчылык болду. Жусуп бардык кампаларды ачып, Мисир элине эгин сата баштады. Ачарчылык Мисир жеринде күчөгөндөн күчөй берди.
56 И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.
56 И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.
57 Ошондо Мисирге Жусуптан эгин сатып алыш үчүн, бардык өлкөлөрдөн келип жатышты, анткени ачарчылык бүт жер жүзүндө күчөп турган эле.
57 И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.
57 И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.