Gal.5.13; Gal.2.4; Jas.1.25; John.8.32; 1Cor.16.13; Acts.15.10; Gal.2.4
Gal.5.13; Gal.2.4; Jas.1.25; John.8.32; 1Cor.16.13; Acts.15.10; Gal.2.4
Gal.5.13; Gal.2.4; Jas.1.25; John.8.32; 1Cor.16.13; Acts.15.10; Gal.2.4
Gal.5.3; Gal.5.11; Acts.15.1; 1Cor.7.18; Gal.4.11
Gal.5.3; Gal.5.11; Acts.15.1; 1Cor.7.18; Gal.4.11
Gal.5.3; Gal.5.11; Acts.15.1; 1Cor.7.18; Gal.4.11
Rom.2.25
Rom.2.25
Rom.2.25
Rom.7.6; Gal.2.21; Gal.3.10; Rom.9.31-Rom.9.32; Heb.12.15; 2Pet.3.17
Rom.7.6; Gal.2.21; Gal.3.10; Rom.9.31-Rom.9.32; Heb.12.15; 2Pet.3.17
Rom.7.6; Gal.2.21; Gal.3.10; Rom.9.31-Rom.9.32; Heb.12.15; 2Pet.3.17
Rom.8.23; Rom.8.25
Rom.8.23; Rom.8.25
Rom.8.23; Rom.8.25
Gal.6.15; 1Cor.7.19; Col.3.11; Gal.3.28; Eph.6.23; 1Thess.1.3; Jas.2.18; Jas.2.20; Jas.2.22
Gal.6.15; 1Cor.7.19; Col.3.11; Gal.3.28; Eph.6.23; 1Thess.1.3; Jas.2.18; Jas.2.20; Jas.2.22
Gal.6.15; 1Cor.7.19; Col.3.11; Gal.3.28; Eph.6.23; 1Thess.1.3; Jas.2.18; Jas.2.20; Jas.2.22
1Cor.9.24; Gal.2.5
1Cor.9.24; Gal.2.5
1Cor.9.24; Gal.2.5
Gal.1.6
Gal.1.6
Gal.1.6
1Cor.5.6; 1Cor.15.33; Heb.12.15
1Cor.5.6; 1Cor.15.33; Heb.12.15
1Cor.5.6; 1Cor.15.33; Heb.12.15
2Cor.2.3; Phil.3.15; Gal.1.7; Gal.5.12
2Cor.2.3; Phil.3.15; Gal.1.7; Gal.5.12
2Cor.2.3; Phil.3.15; Gal.1.7; Gal.5.12
Gal.4.29; Gal.6.12; 1Cor.1.23; 1Pet.2.8
Gal.4.29; Gal.6.12; 1Cor.1.23; 1Pet.2.8
Gal.4.29; Gal.6.12; 1Cor.1.23; 1Pet.2.8
Gal.5.10; Gal.2.4
Gal.5.10; Gal.2.4
Gal.5.10; Gal.2.4
1Pet.2.16; Jude.1.4; 1Cor.8.9; 2Pet.2.19; 1Cor.9.19
1Pet.2.16; Jude.1.4; 1Cor.8.9; 2Pet.2.19; 1Cor.9.19
1Pet.2.16; Jude.1.4; 1Cor.8.9; 2Pet.2.19; 1Cor.9.19
Matt.7.12; Matt.22.40; Lev.19.18; Gal.5.22; Gal.6.2; Matt.19.19; John.13.34
Matt.7.12; Matt.22.40; Lev.19.18; Gal.5.22; Gal.6.2; Matt.19.19; John.13.34
Matt.7.12; Matt.22.40; Lev.19.18; Gal.5.22; Gal.6.2; Matt.19.19; John.13.34
Phil.3.2
Phil.3.2
Phil.3.2
Gal.5.24-Gal.5.25; Rom.8.4; Rom.13.14; Eph.2.3
Gal.5.24-Gal.5.25; Rom.8.4; Rom.13.14; Eph.2.3
Gal.5.24-Gal.5.25; Rom.8.4; Rom.13.14; Eph.2.3
Rom.7.23; Rom.8.5-Rom.8.7; Rom.7.15; Rom.7.18-Rom.7.19
Rom.7.23; Rom.8.5-Rom.8.7; Rom.7.15; Rom.7.18-Rom.7.19
Rom.7.23; Rom.8.5-Rom.8.7; Rom.7.15; Rom.7.18-Rom.7.19
Rom.8.14; Rom.7.4
Rom.8.14; Rom.7.4
Rom.8.14; Rom.7.4
1Cor.3.3; Eph.5.3; Col.3.5; Jas.3.14-Jas.3.15; Matt.15.18-Matt.15.20
1Cor.3.3; Eph.5.3; Col.3.5; Jas.3.14-Jas.3.15; Matt.15.18-Matt.15.20
1Cor.3.3; Eph.5.3; Col.3.5; Jas.3.14-Jas.3.15; Matt.15.18-Matt.15.20
1Cor.11.19
1Cor.11.19
1Cor.11.19
Col.3.6; 1Cor.6.9
Col.3.6; 1Cor.6.9
Col.3.6; 1Cor.6.9
Rom.7.4; Rom.8.5; Eph.5.9; Rom.5.1-Rom.5.5; Col.3.12-Col.3.17; 2Cor.6.6
Rom.7.4; Rom.8.5; Eph.5.9; Rom.5.1-Rom.5.5; Col.3.12-Col.3.17; 2Cor.6.6
Rom.7.4; Rom.8.5; Eph.5.9; Rom.5.1-Rom.5.5; Col.3.12-Col.3.17; 2Cor.6.6
Eph.4.2; Acts.24.25; 1Tim.1.9
Eph.4.2; Acts.24.25; 1Tim.1.9
Eph.4.2; Acts.24.25; 1Tim.1.9
Gal.5.16; Rom.6.6; Rom.7.5
Gal.5.16; Rom.6.6; Rom.7.5
Gal.5.16; Rom.6.6; Rom.7.5
Gal.5.16
Gal.5.16
Gal.5.16
Phil.2.3
Phil.2.3
Phil.2.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Машайак бизге тартуулаган эркиндикте жашагыла, кайрадан кулчулуктун моюнтуругун кийбегиле.
1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
2 Мен, Пабыл, силерге муну айтамын: эгерде силер сүннөткө отургузула турган болсоңор, анда Машайактан силерге эч кандай пайда жок.
2 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
2 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.
3 Сүннөткө отургузулган ар бир адамга дагы муну билдиремин: ал бүт мыйзамды аткарууга милдеттүү.
3 Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.
3 Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.
4 Мыйзам аркылуу акталууну каалагандар, силер Машайактан четтеп, ырайымдан ажырап калдыңар.
4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,
4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,
5 Ал эми биз өзүбүз үмүттөнгөн, ишенимдин негизинде келе турган адилдикти рухубуз менен күтүп жатабыз.
5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.
5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.
6 Себеби Машайак Ыйса жолунда сүннөткө отургузулуу да, сүннөткө отургузулбоо да маанилүү эмес, өзүн сүйүү аркылуу көрсөткөн ишеним маанилүү.
6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
7 Силер жакшы эле чуркап бара жаттыңар эле, силердин чындыкка баш ийүүңөргө ким тоскоолдук кылды?
7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?
7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?
8 Бул ынандыруу силерди Чакырып алгандан эмес.
8 Такое убеждение не от Призывающего вас.
8 Такое убеждение не от Призывающего вас.
9 «Бир аз ачыткы бүт камырды ачытат».
9 Малая закваска заквашивает все тесто.
9 Малая закваска заквашивает все тесто.
10 Силер башкача ойлобойсуңар деп, мен толук ишенемин, бул ишенимим Теңирден. Ал эми силерди адаштырган адам, ал ким болбосун, жазага тартылат.
10 Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
10 Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.
11 Бир туугандар, эгерде мен дагы деле сүннөт жөнүндө жар салып жатсам, эмне үчүн мени куугунтуктап жатышат? Андай болсо айкаш жыгачтын азгырыгы токтойт эле да!
11 За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы.
11 За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы.
12 Силерди адаштыргандар өздөрүн бычып салышса кана!
12 О, если бы удалены были возмущающие вас!
12 О, если бы удалены были возмущающие вас!
13 Бир туугандар, силер эркиндикке чакырылгансыңар, бирок эркиндигиңер күнөөкөр табиятыңарды канааттандырууга негиз болуп бербесин, тескерисинче, бири-бириңерге сүйүү менен кызмат кылгыла.
13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу.
13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу.
14 Анткени бүт мыйзам «Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй» деген бир сөз менен жыйынтыкталат.
14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя.
15 Бирок бири-бириңер менен тиштешип, бири-бириңерди жеп жатсаңар, абайлагыла, бири-бириңерди жеп-жутуп койбогула!
15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
16
Мен болсо муну айтамын: Ыйык Рухтун жетеги менен жашагыла, ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар.
16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,
16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,
17 Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору Рухка, Рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар.
17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
18 Эгерде силер Рухтун жетеги менен жашап жатсаңар, анда мыйзамдын бийлиги астында эмессиңер.
18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.
19 Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү, алар: ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпыластык, адепсиздик,
19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
20 бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш-талаш, келишпестик, жалган окутуу,
20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,
20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,
21 жек көрүү, киши өлтүрүү, аракечтик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткенимдей эле, дагы да эскертемин: мындай кылуучулар Кудайдын Падышачылыгын мурасташпайт.
21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.
21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.
22 Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк,
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
23 момундук, өзүн өзү токтото билүү, буларга каршы мыйзам жок.
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24 Машайак Ыйсага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын кумардануулары жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкаш жыгачка кадашкан.
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
25 Эгерде биз Рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда Рухтун жетеги менен жашайлы.
25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
26 Менменсинбейли, бири-бирибизди кыжырдантпайлы, көрө албастык кылбайлы.
26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.