Gen.3.16; 1Cor.7.16; Matt.18.15; 1Cor.9.19-1Cor.9.22
Gen.3.16; 1Cor.7.16; Matt.18.15; 1Cor.9.19-1Cor.9.22
Gen.3.16; 1Cor.7.16; Matt.18.15; 1Cor.9.19-1Cor.9.22
Titus.2.5
Titus.2.5
Titus.2.5
1Tim.2.9; Isa.3.18-Isa.3.22
1Tim.2.9; Isa.3.18-Isa.3.22
1Tim.2.9; Isa.3.18-Isa.3.22
Rom.2.29; Rom.7.22; 2Cor.4.16; Eph.3.16
Rom.2.29; Rom.7.22; 2Cor.4.16; Eph.3.16
Rom.2.29; Rom.7.22; 2Cor.4.16; Eph.3.16
Gen.18.12; Prov.3.25
Gen.18.12; Prov.3.25
Gen.18.12; Prov.3.25
Eph.5.25; Col.3.19; 1Thess.4.4
Eph.5.25; Col.3.19; 1Thess.4.4
Eph.5.25; Col.3.19; 1Thess.4.4
Rom.12.16; Heb.13.1; Eph.4.32; Eph.4.2
Rom.12.16; Heb.13.1; Eph.4.32; Eph.4.2
Rom.12.16; Heb.13.1; Eph.4.32; Eph.4.2
1Pet.2.23; Rom.12.17; Luke.6.28; Rom.12.14; 1Cor.4.12; 1Pet.2.21
1Pet.2.23; Rom.12.17; Luke.6.28; Rom.12.14; 1Cor.4.12; 1Pet.2.21
1Pet.2.23; Rom.12.17; Luke.6.28; Rom.12.14; 1Cor.4.12; 1Pet.2.21
Ps.33.13-Ps.33.17
Ps.33.13-Ps.33.17
Ps.33.13-Ps.33.17
Prov.16.7
Prov.16.7
Prov.16.7
1Pet.2.19-1Pet.2.20; 1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Matt.5.10; Isa.8.12-Isa.8.13; 1Pet.3.6; Matt.10.28; John.14.1; John.14.27
1Pet.2.19-1Pet.2.20; 1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Matt.5.10; Isa.8.12-Isa.8.13; 1Pet.3.6; Matt.10.28; John.14.1; John.14.27
1Pet.2.19-1Pet.2.20; 1Pet.4.14; 1Pet.4.16; Matt.5.10; Isa.8.12-Isa.8.13; 1Pet.3.6; Matt.10.28; John.14.1; John.14.27
Isa.29.23; Matt.6.9; Col.4.6; 2Tim.2.25
Isa.29.23; Matt.6.9; Col.4.6; 2Tim.2.25
Isa.29.23; Matt.6.9; Col.4.6; 2Tim.2.25
1Pet.1.17; Heb.13.18; 1Pet.2.12
1Pet.1.17; Heb.13.18; 1Pet.2.12
1Pet.1.17; Heb.13.18; 1Pet.2.12
1Pet.2.20; 1Pet.4.15-1Pet.4.16
1Pet.2.20; 1Pet.4.15-1Pet.4.16
1Pet.2.20; 1Pet.4.15-1Pet.4.16
1Pet.2.21; 1Pet.4.1; Rom.4.25; Heb.9.26; Heb.9.28; Rom.5.2; 1Pet.4.1; Col.1.22; 2Cor.13.4; 1Pet.4.6
1Pet.2.21; 1Pet.4.1; Rom.4.25; Heb.9.26; Heb.9.28; Rom.5.2; 1Pet.4.1; Col.1.22; 2Cor.13.4; 1Pet.4.6
1Pet.2.21; 1Pet.4.1; Rom.4.25; Heb.9.26; Heb.9.28; Rom.5.2; 1Pet.4.1; Col.1.22; 2Cor.13.4; 1Pet.4.6
1Pet.3.18
1Pet.3.18
1Pet.3.18
Gen.6.3; Gen.6.5; Gen.6.13-Gen.6.14; Heb.11.7; Gen.7.1; Gen.7.7; Gen.7.23; Gen.8.18; 2Pet.2.5
Gen.6.3; Gen.6.5; Gen.6.13-Gen.6.14; Heb.11.7; Gen.7.1; Gen.7.7; Gen.7.23; Gen.8.18; 2Pet.2.5
Gen.6.3; Gen.6.5; Gen.6.13-Gen.6.14; Heb.11.7; Gen.7.1; Gen.7.7; Gen.7.23; Gen.8.18; 2Pet.2.5
Mark.16.16; Acts.16.33; Rom.6.3-Rom.6.6; Titus.3.5; Rom.10.10; 1Pet.1.3
Mark.16.16; Acts.16.33; Rom.6.3-Rom.6.6; Titus.3.5; Rom.10.10; 1Pet.1.3
Mark.16.16; Acts.16.33; Rom.6.3-Rom.6.6; Titus.3.5; Rom.10.10; 1Pet.1.3
Acts.2.33-Acts.2.34; Rom.8.34; Eph.1.20; Col.3.1; Heb.1.3; Rom.8.38; 1Cor.15.24; Eph.1.21
Acts.2.33-Acts.2.34; Rom.8.34; Eph.1.20; Col.3.1; Heb.1.3; Rom.8.38; 1Cor.15.24; Eph.1.21
Acts.2.33-Acts.2.34; Rom.8.34; Eph.1.20; Col.3.1; Heb.1.3; Rom.8.38; 1Cor.15.24; Eph.1.21
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Ошондой эле, силер, аялдар күйөөңөргө баш ийгиле. Кимиңердин күйөөңөр Кудайдын сөзүнө баш ийбесе,
Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
ал силердин таза, Кудайдан корккон жашооңорду көрүп, силердин сөзүңөр аркылуу эмес, жүрүш-турушуңар аркылуу Кудайга баш ийгидей болсун.
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
Жасалгаңар сырткы кооздуктар болуп эсептелген өрүлгөн чач, алтын жасалга, жакшы кийим эмес,
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,
Кудай алдында кымбат баалуу эсептелген, жүрөктө сакталган, туруктуу, момун жана жоош рух болсун.
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
Качандыр бир убакта Кудайдан үмүттөнгөн ыйык аялдар да өздөрүн күйөөлөрүнө баш ийүү менен жасалгалашкан.
Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
Ошолордун бири Саара Ыбрайымды кожоюнум деп, ага баш ийген. Эгерде силер жакшы иш кылып жатсаңар жана эч бир коркунучтан коркпосоңор, Сааранын кыздарысыңар.
Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
Ошондой эле, силер, күйөөлөр, аялзатынын алсызыраак экенин эске алып, аялыңарга туура мамиле кылгыла. Сыйынууңарга тоскоолдук болбошу үчүн, аларга урмат көрсөткүлө, анткени алар да ырайымдуу жашоонун мураскорлору.
Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Ошентип, баарыңар бир ойдо болгула, кайрымдуу болгула, бир туугандарыңарды сүйгүлө, боорукер жана момун болгула.
Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;
Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;
Жамандыкка жамандык менен, жаман сөзгө жаман сөз менен жооп кайтарбагыла. Тескерисинче, батаңарды бергиле. Анткени ушуга – Кудайдын батасын мурастоого чакырылгансыңар.
не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, ал өзүнүн тилин жаман сөздөрдү айтуудан, оозун жалган кептерди сүйлөөдөн сактасын.
Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;
Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;
Жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. Тынчтыкты издеп, ошого умтулсун.
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,
уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,
Анткени Теңир адил адамдарга назарын салат, алардын сыйынууларына кулак төшөйт, ал эми жамандык жасагандардан Теңир Өз жүзүн бурат.
потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).
потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).
Эгерде жакшы иштерди кылууга тырышып жатсаңар, анда силерге ким жамандык кыла алат?
И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?
И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?
Эгерде чындык үчүн азап тартып жатсаңар, анда силер бактылуусуңар. Алардын коркутканынан коркпогула, кысынбагыла.
Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Машайакты жүрөгүңөрдө Теңир катары ыйык туткула. Силердин үмүтүңөр жөнүндө айтып берүүңөрдү сураган ар бир адамга момундук жана коркунуч менен жооп берүүгө дайым даяр болгула.
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
Абийириңерди таза сактагыла, Машайак жолундагы таза жашооңор үчүн силерди жамандык кылуучулар катары жамандагандар уялгандай болушсун.
Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.
Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.
Анткени Кудайдын эрки болсо, жамандык кылып азап тарткандан көрө, жакшылык кылып азап тарткан жакшы.
Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;
Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;
Себеби Машайак да бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил Адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. Анын денеси өлтүрүлдү, бирок руху тирилтилди.
потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
Ал ошол руху менен зындандагы рухтарга барып жар салды.
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,
Алар качандыр бир убакта, Нухтун убагында, кеме курулуп бүткүчөктү Кудай чыдап күтсө да, баш ийбей койгондор эле. Ошол кемеде аз эле адам, тактап айтканда, сегиз гана жан суу аркылуу аман калган.
некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
Ошол сыяктуу эле азыр да бизди сууга чөмүлдүрүү Ыйса Машайактын тирилүүсү аркылуу куткарып жатат. Сууга чөмүлдүрүү – дененин кирин жууп кетирүү эмес, Кудай алдында таза абийир менен жашоого убада берүү.
Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,
Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,
Асманга көтөрүлүп кеткен Машайак Теңирдин оң жагында отурат. Ага периштелер да, күчтөр да, бийликтер да багындырылган.
Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.
Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.