Адамдын күнөөдөн тазаланышы, кайрадан төрөлүшү.
Rom.13.1; 1Pet.2.13; 2Tim.2.21
Rom.13.1; 1Pet.2.13; 2Tim.2.21
Eph.4.31; 1Tim.3.3; 2Tim.2.25
Eph.4.31; 1Tim.3.3; 2Tim.2.25
1Cor.6.11
1Cor.6.11
Rom.2.4
Rom.2.4
Rom.3.27; Eph.2.4; 1Pet.1.3; John.3.5; 1Cor.6.11; 1Pet.3.21; Rom.12.2
Rom.3.27; Eph.2.4; 1Pet.1.3; John.3.5; 1Cor.6.11; 1Pet.3.21; Rom.12.2
Joel.2.28; Acts.2.33; Acts.10.45; Rom.5.5
Joel.2.28; Acts.2.33; Acts.10.45; Rom.5.5
Titus.2.11; Rom.8.17; Titus.1.2
Titus.2.11; Rom.8.17; Titus.1.2
1Tim.1.15; Titus.3.14; Titus.2.14
1Tim.1.15; Titus.3.14; Titus.2.14
2Tim.2.16; 1Tim.6.4; 1Tim.1.4; 2Tim.2.14
2Tim.2.16; 1Tim.6.4; 1Tim.1.4; 2Tim.2.14
Matt.18.15; 2John.1.10
Matt.18.15; 2John.1.10
2Tim.4.12; 2Tim.4.10
2Tim.4.12; 2Tim.4.10
Acts.18.24
Acts.18.24
Titus.3.8; 2Pet.1.8; Phil.1.11; Phil.4.17; Col.1.10
Titus.3.8; 2Pet.1.8; Phil.1.11; Phil.4.17; Col.1.10
Col.4.18
Col.4.18
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ишенгендерге эскерт: алар башкаруучулар менен бийликтегилерге баш ийишсин, тил алышсын жана бардык жакшы иштерди жасоого даяр болушсун,
1 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело,
2 эч кимге жаман сөз айтышпасын, жаңжалчыл эмес, жоош болушсун жана бардык адамдарга момундук менен мамиле кылышсын.
2 никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам.
3 Анткени биз да бир кезде акылсыз, баш ийбес, адашкан, кумарлардын жана ар кандай күнөөлүү каалоолордун кулу болгон, жамандык, көрө албастык кылып жашаган, жек көрүндү, бири-бирибизди жек көргөн адамдар элек.
3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
4 Бирок Куткаруучубуз Кудайдын жакшылыгы жана адамдарга болгон сүйүүсү айкын болгондо,
4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
5 Ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, Өзүнүн ырайымынын негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу жана Ыйык Рух аркылуу жаңылантуу менен куткарып алды.
5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
6 Биз Кудайдын ырайымынын негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн,
6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
7 Кудай ал Ыйык Рухту Куткаруучубуз Ыйса Машайак аркылуу үстүбүзгө мол төктү.
7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
8 Бул сөз чындык, ошондуктан Кудайга ишенгендер жакшы иштерди кылууга тырышчаактык менен аракеттенүүлөрү үчүн, мен сенин ушул жөнүндө ынандырышыңды каалайм. Анткени бул жакшы жана адамдарга пайдалуу.
8 Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам.
9 Акылсыз уруш-талаштардан жана ата-текти териштирүүдөн, мыйзам тууралуу талашып-тартышып чатакташуудан кач, анткени мунун бардыгы пайдасыз жана маанисиз.
9 Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.
10 Бир же эки жолу эскерткенден кийин, бөлүп-жаруучу адамдардан четтегин.
10 Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
11 Анткени сен мындай адамдын бузулганын, күнөө кылып жатканын, ошентүү менен өзүн өзү айыптуу кылып жатканын билесиң.
11 зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.
12
Мен сага Артемасты жана Тихикти жиберем. Алар баргандан кийин, сен мага, Никополго келүүгө аракет кыл, анткени мен кышты ошол жерден өткөрүүнү чечтим.
12 Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму.
13 Мыйзам окутуучу Зенас менен Аполосту жолго чыгарарыңда, алар үчүн кам көр, эч нерсеге муктаж болбогудай болушсун.
13 Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка.
14 Жемишсиз болуп калбаш үчүн, биздикилер да жакшы иштерди кылууга көнүгө беришсин, керек болгон учурда башкалардын муктаждыктарын канааттандыргыдай болушсун.
14 Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны.
15 Жанымдагылардын бардыгы сага салам айтып жатышат. Ишеним жолунда бизди сүйгөндөрдүн бардыгына салам айт. Кудай бардыгыңарга ырайымын төгө берсин! Оомийин.
15 Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.