1Tim.1.10
1Tim.1.10
Titus.2.1
Titus.2.1
1Tim.2.9; 1Tim.3.11; 1Tim.3.8; 1Tim.5.23
1Tim.2.9; 1Tim.3.11; 1Tim.3.8; 1Tim.5.23
1Pet.3.2; 1Tim.5.14; Gen.3.16; 1Tim.6.1
1Pet.3.2; 1Tim.5.14; Gen.3.16; 1Tim.6.1
1Tim.5.1
1Tim.5.1
1Tim.4.12; 1Pet.5.3; 2Cor.11.3; 1Tim.2.2
1Tim.4.12; 1Pet.5.3; 2Cor.11.3; 1Tim.2.2
1Tim.6.3; Neh.5.9; 1Tim.5.14; 1Pet.2.12; 1Pet.3.16
1Tim.6.3; Neh.5.9; 1Tim.5.14; 1Pet.2.12; 1Pet.3.16
1Pet.2.18; Col.3.22
1Pet.2.18; Col.3.22
1Tim.3.11; Matt.5.16; Phil.2.15
1Tim.3.11; Matt.5.16; Phil.2.15
Titus.3.7; Acts.11.23; Titus.3.4; Ps.66.3; 1Tim.2.4
Titus.3.7; Acts.11.23; Titus.3.4; Ps.66.3; 1Tim.2.4
1Pet.4.2; 1John.2.16; 2Tim.3.12; Acts.24.25; 1Tim.6.17; 2Tim.4.10
1Pet.4.2; 1John.2.16; 2Tim.3.12; Acts.24.25; 1Tim.6.17; 2Tim.4.10
1Cor.1.7; 2Pet.3.12; Titus.1.2; 2Thess.2.8; 2Pet.1.1
1Cor.1.7; 2Pet.3.12; Titus.1.2; 2Thess.2.8; 2Pet.1.1
Matt.20.28; Ps.129.8; 1Pet.1.18; Ezek.37.23; Exod.19.5; Ezek.37.23; Exod.19.5; Titus.3.8; Eph.2.10
Matt.20.28; Ps.129.8; 1Pet.1.18; Ezek.37.23; Exod.19.5; Ezek.37.23; Exod.19.5; Titus.3.8; Eph.2.10
Titus.1.13; 1Tim.5.20; 1Tim.4.12
Titus.1.13; 1Tim.5.20; 1Tim.4.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Сен болсо туура окутууга ылайык келген нерсени айт.
1 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:
2 Карыялар кыраакы, оор басырыктуу, адеп-ахлактуу болушсун, алардын ишеними, сүйүүсү жана чыдамдуулугу туура болсун.
2 чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении;
3 Ошондой эле улгайган аялдар өздөрүн такыбаа алып жүрүшсүн, алар ушакчы жана шараптын кулу болушпасын, жакшылык кылууга үйрөтүшсүн,
3 чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру;
4 Кудай сөзүнө тил тийбеши үчүн, алар жаш аялдарды күйөөсүн, балдарын сүйүүгө,
4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,
5 адеп-ахлактуу, таза, үйгө камкор, кең пейил болууга, күйөөсүнө баш ийүүгө үйрөтүшсүн.
5 быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.
6 Жаштарды да адеп-ахлактуу болууга чакыр.
6 Юношей также увещевай быть целомудренными.
7 Жакшы иштерди кылып, бардык нерседе өзүң үлгү бол, окутууда тууралыкты, олуттуулукту көрсөт,
7 Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность,
8 сөзгө калбагыдай болуп, туура сөздөрдү сүйлө. Каршы чыккан адам биз жөнүндө эч бир жаман сөз айта албай, уят болсун.
8 слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.
9 Кулдарга айт, бардык жагынан биздин Куткаруучубуз Кудайдын окутуусуна жасалга болуш үчүн, алар өз кожоюндарына бардык нерседе баш ийишсин, алар менен айтышпай, уурулук кылбай,
9 Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить,
10 тескерисинче, бардык нерседе ишенимдүүлүк көрсөтүп, кожоюндарынын көңүлүнө жагышсын.
10 не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога.
11
Анткени Кудайдын бардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду.
11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
12 Бул ырайым бизди кудайсыздык менен бул дүйнөнүн кумарларын четке кагууга, азыркы мезгилде адеп-ахлактуулук менен, адилеттүү жана такыбаа жашоого үйрөтүп жатат.
12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,
13 Биз ыйык үмүттү, улуу Кудайыбыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайактын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек.
13 ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
14 Бизди бардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден Өзүнө таандык, жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн, Машайак биз үчүн Өзүн берген.
14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
15 Ушуну бийлик менен айт, акыл-насаат айт, ашкереле. Эч ким сени тоотпой койбосун.
15 Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя.