2Cor.1.1; 1Tim.2.4; 1Tim.6.3
2Cor.1.1; 1Tim.2.4; 1Tim.6.3
2Tim.1.1; Heb.9.15; Titus.2.13; Titus.3.7; Num.23.19; 2Tim.2.13; Heb.6.18; Rom.1.2; 2Tim.1.9
2Tim.1.1; Heb.9.15; Titus.2.13; Titus.3.7; Num.23.19; 2Tim.2.13; Heb.6.18; Rom.1.2; 2Tim.1.9
1Tim.2.6; Rom.10.14; 1Tim.1.11; 1Tim.1.1
1Tim.2.6; Rom.10.14; 1Tim.1.11; 1Tim.1.1
3John.1.4; Jude.1.3; 2Pet.1.1; 1Tim.1.2
3John.1.4; Jude.1.3; 2Pet.1.1; 1Tim.1.2
1Tim.1.3; Acts.14.23; 2Tim.2.2
1Tim.1.3; Acts.14.23; 2Tim.2.2
Titus.1.6-Titus.1.8; 1Tim.3.2-1Tim.3.4
Eph.5.18
Titus.1.6-Titus.1.8; 1Tim.3.2-1Tim.3.4
Eph.5.18
Luke.12.42; 1Cor.4.1; 1Pet.4.10; 2Pet.2.10; 1Tim.3.8; 1Pet.5.2
Luke.12.42; 1Cor.4.1; 1Pet.4.10; 2Pet.2.10; 1Tim.3.8; 1Pet.5.2
1Cor.9.25
1Cor.9.25
2Thess.2.13; 2Thess.2.15; 1Tim.1.15; 2Tim.1.13; 1Tim.1.10
2Thess.2.13; 2Thess.2.15; 1Tim.1.15; 2Tim.1.13; 1Tim.1.10
1Tim.1.6; Acts.11.2
1Tim.1.6; Acts.11.2
2Tim.3.6; 1Tim.6.5; 2Pet.2.3
2Tim.3.6; 1Tim.6.5; 2Pet.2.3
Acts.17.28
Acts.17.28
Titus.2.15; 1Tim.5.20; 2Cor.13.10; Titus.2.1-Titus.2.2
Titus.2.15; 1Tim.5.20; 2Cor.13.10; Titus.2.1-Titus.2.2
1Tim.1.4; Col.2.22; 1Tim.6.20
1Tim.1.4; Col.2.22; 1Tim.6.20
Luke.11.41; 1Tim.4.3; Acts.10.15; Rom.14.23; 1Tim.6.5
Luke.11.41; 1Tim.4.3; Acts.10.15; Rom.14.23; 1Tim.6.5
1John.2.4; 1Tim.5.8; 2Tim.3.8
1John.2.4; 1Tim.5.8; 2Tim.3.8
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудай тандап алгандар ишениши үчүн жана такыбаалыкка жеткире турган чындыкты таанып билиши үчүн, Ыйса Машайактын элчиси болуп дайындалган Кудайдын кулу Пабылдан салам!
1 Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию,
2 Элчилик ишим түбөлүк өмүргө болгон үмүткө негизделген. Ал өмүрдү жалган сүйлөбөгөн Кудай кылым менен белгиленген убакыт баштала электен мурун эле убада кылган.
2 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,
3 Убагы келгенде, Кудай Өз сөзүн менин жар салуум аркылуу жарыялады. Жар салуу Куткаруучубуз Кудайдын буйругу боюнча мага ишенип тапшырылган.
3 а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, -
4 Ишеним жолундагы чыныгы уулум Титке Кудай Атабыз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайак ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
4 Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего.
5
Мен сени бүтпөй калган иштерди бүтүрүшүң үчүн жана мен буйругандай, бардык шаарлардагы Жыйындарга башчыларды дайындашың үчүн Критте калтыргам.
5 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал:
6 Жыйын башчысы болуп дайындала турган адам кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болсун. Анын балдары жаман жолго түшүп же ээнбаштык кылып жаманатты болбогон, Теңирге ишенген балдар болушу керек.
6 если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности.
7 Жыйын жетекчиси Кудайдын Жыйынын башкаруучу катары кемчиликсиз болушу керек. Ал өзүнүкүн бербеген, ачуулуу, ичимдикке жакын, мушташты сүйгөн, дүнүйөкор адам болбошу керек.
7 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец,
8 Тескерисинче, меймандос, жакшылыкты сүйүүчү, адеп-ахлактуу, адилеттүү, такыбаа, өзүн өзү кармай билген,
8 но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан,
9 туура окутууга үйрөтө билиши үчүн жана каршы чыккандардын айыбын ача билиши үчүн, окутууга ылайык келген чындык сөзүн карманган адам болушу керек.
9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.
10
Анткени баш ийбегендер, сөз деп эле сүйлөй бергендер, алдамчылар көп. Мындайлар, айрыкча сүннөткө отургузулгандардын арасында көп.
10 Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных,
11 Алардын жаагын жап кылуу керек. Алар өз керт башынын уятсыз кызыкчылыктары үчүн, окутпаш керек болгон нерсени окутуп, кээ бир үй-бүлөлөрдү толугу менен бузушат.
11 каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
12 Өздөрүнүн эле арасынан бирөө, алардын бир акыны: «Криттиктер дайыма калп айтышат, алар – ырайымсыз жырткычтар, жалкоо соргоктор», – деп айткан.
12 Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые".
13 Бул күбөлөндүрүү туура. Ошол себептен алар жүйүттөрдүн тамсилдерине жана чындыктан тайган адамдардын буйруктарына көңүл бурбастан,
13 Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,
14 ишенимди туура тутушу үчүн, алардын айыбын аёосуз ашкереле.
14 не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины.
15 Тазалар үчүн бардыгы таза. Ал эми таза эмес жана ишенимсиз адамдар үчүн таза нерсе жок, анткени алардын акылы да, абийири да булганган.
15 Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.
16 Алар Кудайды билебиз деп ырасташат, бирок кара ниет, баш ийбес, жакшы иштерди кылууга жөндөмсүз болушкандыктан, кылган иштери менен Аны танышат.
16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.