Rom.1.20; 2Sam.12.5-2Sam.12.7; John.8.7; Matt.7.2
Rom.1.20; 2Sam.12.5-2Sam.12.7; John.8.7; Matt.7.2
Rom.9.23; Rom.10.12; Rom.3.25; Rom.9.22; Exod.34.6; Isa.30.18; 2Pet.3.9; 2Pet.3.15; Rev.2.21
Rom.9.23; Rom.10.12; Rom.3.25; Rom.9.22; Exod.34.6; Isa.30.18; 2Pet.3.9; 2Pet.3.15; Rev.2.21
Deut.32.34; Jas.5.3; Ps.109.5
Deut.32.34; Jas.5.3; Ps.109.5
Job.34.11; Ps.61.13; Prov.24.12; Jer.17.10; Jer.32.19; Matt.16.27
Job.34.11; Ps.61.13; Prov.24.12; Jer.17.10; Jer.32.19; Matt.16.27
Luke.8.15
Luke.8.15
2Thess.2.12
2Thess.2.12
Ezek.18.20; 1Pet.4.17
Ezek.18.20; 1Pet.4.17
Isa.57.19; Rom.1.16
Isa.57.19; Rom.1.16
Acts.10.34
Acts.10.34
1Cor.9.21
1Cor.9.21
Jas.1.22-Jas.1.23
Jas.1.22-Jas.1.23
Rom.1.19
Rom.1.19
Jer.31.33
Jer.31.33
Rom.3.6; Rom.14.10; 1Cor.4.5; Acts.10.42; Acts.17.31; Rom.14.24; 2Tim.2.8; Gal.1.11; 1Tim.1.11; Eccl.12.14; Rom.14.24; 1Tim.1.11; 2Tim.2.8
Rom.3.6; Rom.14.10; 1Cor.4.5; Acts.10.42; Acts.17.31; Rom.14.24; 2Tim.2.8; Gal.1.11; 1Tim.1.11; Eccl.12.14; Rom.14.24; 1Tim.1.11; 2Tim.2.8
Rom.2.23; Mic.3.11; Rom.9.4; John.5.45
Rom.2.23; Mic.3.11; Rom.9.4; John.5.45
Job.29.15; Matt.15.14; Matt.23.16; John.9.39-John.9.41
2Tim.3.5; Gal.4.19; 2Tim.1.13; Luke.11.52
Job.29.15; Matt.15.14; Matt.23.16; John.9.39-John.9.41
Job.29.15; Matt.15.14; Matt.23.16; John.9.39-John.9.41
2Tim.3.5; Gal.4.19; 2Tim.1.13; Luke.11.52
2Tim.3.5; Gal.4.19; 2Tim.1.13; Luke.11.52
Matt.23.3-Matt.23.28; Ps.49.16-Ps.49.21; Matt.15.1-Matt.15.9
Matt.23.3-Matt.23.28; Ps.49.16-Ps.49.21; Matt.15.1-Matt.15.9
Acts.19.37; Mal.3.8
Acts.19.37; Mal.3.8
Rom.2.17; Rom.3.27; Mal.1.6
Rom.2.17; Rom.3.27; Mal.1.6
Isa.52.5; 2Sam.12.14; Ezek.36.20; Ezek.36.23; 2Pet.2.2
Isa.52.5; 2Sam.12.14; Ezek.36.20; Ezek.36.23; 2Pet.2.2
Gal.5.3
Gal.5.3
Eph.2.11; Rom.3.30; Rom.1.32; Rom.8.4
Eph.2.11; Rom.3.30; Rom.1.32; Rom.8.4
Matt.12.41; Rom.2.29; Rom.7.6; 2Cor.3.6
Matt.12.41; Rom.2.29; Rom.7.6; 2Cor.3.6
Rom.9.6-Rom.9.8; Gal.6.15; Rom.2.17
Rom.9.6-Rom.9.8; Gal.6.15; Rom.2.17
1Pet.3.4; Deut.10.16; Deut.30.6; Jer.4.4; Acts.7.51; Phil.3.3; Col.2.11; 2Cor.10.18; 1Thess.2.4; Gal.1.10
1Pet.3.4; Deut.10.16; Deut.30.6; Jer.4.4; Acts.7.51; Phil.3.3; Col.2.11; 2Cor.10.18; 1Thess.2.4; Gal.1.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондуктан сен, башканы соттогон адам, ким болсоң да, сага кечирим жок. Себеби сен башканы соттоо менен, өзүңдү айыптап жатасың. Анткени сен башканы соттоп жатып, өзүң деле ошол иштерди кылып жатасың.
1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.
2 Ал эми биз мындай иш кылгандарга Кудайдын адилет соту жүргүзүлөрүн билебиз.
2 А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела.
3 Ушундай иш кылгандарды соттоп жатып, ошол эле иштерди жасаган адам, сен Кудайдын сотунан качып кутулам деп ойлоп турасыңбы?
3 Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же?
4 Же Кудай Өз айкөлдүгү менен сени тобо кылууга жетелерин билбей, Анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун барк албай жатасыңбы?
4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?
5 Бирок сен өзүңдүкүн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен, Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө, өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың.
5 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,
6 Кудай ар бир адамга иштерине жараша тиешесин берет:
6 Который воздаст каждому по делам его:
7 даңкты, урмат-сыйды жана өлбөстүктү туруктуулук менен жакшылык кылуу аркылуу издегендерге түбөлүк өмүр берет,
7 тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную;
8 ал эми өзүнүкүн бербей, чындыкка баш ийбей, адилетсиздикке багынгандарга каарын жана ачуусун төгөт.
8 а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев.
9 Жамандык кылган ар бир адамдын, алгач жүйүттөрдүн, андан кийин эллиндердин башына кайгы жана кыйынчылык түшөт.
9 Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина!
10 Тескерисинче, жакшылык кылган ар бир адам, алгач жүйүттөр, андан кийин эллиндер даңкка, урмат-сыйга жана тынчтыкка бөлөнөт.
10 Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!
11 Анткени Кудайда бет карамалык жок.
11 Ибо нет лицеприятия у Бога.
12
Мыйзамды билбей күнөө кетиргендер мыйзамсыз эле жок болушат. Ал эми мыйзамды билип туруп күнөө кетиргендер ошол мыйзам боюнча соттолушат.
12 Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся
13 (Анткени Кудайдын алдында мыйзамды уккандар акталышпайт, мыйзамды аткаргандар акталышат.
13 (потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут,
14 Анткени мыйзамды билбеген бутпарастар табиятынан эле мыйзам буйруганды аткарып жатышса, анда алар мыйзамды билишпегенине карабастан, өздөрүнө өздөрү мыйзам.
14 ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:
15 Ошентип, алар мыйзам талабынын жүрөктөрүндө жазылганын көрсөтүп жатышат. Бул жөнүндө алардын абийири жана бирде айыптаган, бирде актаган ойлору күбөлөндүрүп жатат).
15 они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую)
16 Мен таратып жаткан Жакшы Кабар боюнча, Кудай Ыйса Машайак аркылуу адамдардын жашыруун иштерин соттогон күнү бул айкын болот.
16 в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
17 Мына, сен өзүңдү жүйүтмүн деп, мыйзамга таянып, Кудай менен мактанасың.
17 Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом,
18 Анын каалоосун билесиң. Кайсы ишти жасаса жакшы экенин сен мыйзамдан үйрөнгөнсүң.
18 и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона,
19-20 Мыйзамдан билим алып, чындыкты билгендиктен, сен өзүңдүн сокурларга жол көрсөтүүчү, караңгыда жүргөндөргө жарык, акылсыздарга насаатчы, балдарга окутуучу экениңе толук ишенесиң.
19 и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме,
19-20 Мыйзамдан билим алып, чындыкты билгендиктен, сен өзүңдүн сокурларга жол көрсөтүүчү, караңгыда жүргөндөргө жарык, акылсыздарга насаатчы, балдарга окутуучу экениңе толук ишенесиң.
20 наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины:
21 Сен башкаларды үйрөтүп, өзүң эмнеге үйрөнбөйсүң?
21 как же ты, уча другого, не учишь себя самого?
22 Сен башкаларга: «Уурдаба», – деп насаат айтып, өзүң эмнеге уурдайсың? «Нике бузба», – деп айтып, өзүң эмнеге нике бузасың? Буркандардан жийиркенесиң да, анан эмнеге алардын бутканаларын талап-тонойсуң?
22 Проповедуя не красть, крадешь? говоря: "не прелюбодействуй", прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь?
23 Мыйзам менен мактанасың да, анан эмнеге мыйзамды бузуп, Кудайга сөз тийгизесиң?
23 Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?
24 Анткени Ыйык Жазууда жазылгандай, силердин айыңардан бутпарастардын арасында Кудайдын ысымына тил тийип жатат.
24 Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников.
25 Эгерде сен мыйзамды аткарсаң, анда сүннөттүн пайдасы бар. Эгерде сен мыйзамды бузсаң, анда сенин сүннөтүң сүннөт эмес.
25 Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием.
26 Демек, сүннөтү жок адам мыйзамдын буйруктарын аткарса, анын сүннөтсүздүгү сүннөт катары эсептелбейби?
26 Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?
27 Ыйык Жазууну билген, сүннөткө отургузулган, бирок мыйзамды бузуп жаткан сени сүннөткө отургузулбаган, бирок мыйзамды аткарган адам соттобойбу?
27 И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании?
28 Анткени көрүнүшү жүйүт болсо эле жүйүт эмес, сүннөткө отургузулса эле сүннөттүү эмес.
28 Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти;
29 Тескерисинче, жүрөгү жүйүт болгон адам – жүйүт. Жүрөктүн сүннөтү да тамганын негизинде эмес, Рух боюнча болот. Ошондой адамга адамдардан эмес, Кудайдан мактоо айтылат.
29 но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.