Rom.15.1; 1Cor.8.9-1Cor.8.11; 1Cor.9.22
Rom.15.1; 1Cor.8.9-1Cor.8.11; 1Cor.9.22
Rom.14.14
Rom.14.14
Col.2.16
Col.2.16
Jas.4.12
Jas.4.12
Gal.4.10; Zech.7.5-Zech.7.6; Rom.14.23
Gal.4.10; Zech.7.5-Zech.7.6; Rom.14.23
1Cor.10.30-1Cor.10.31; 1Tim.4.3-1Tim.4.4; Matt.15.36
1Cor.10.30-1Cor.10.31; 1Tim.4.3-1Tim.4.4; Matt.15.36
2Cor.5.15; Gal.2.20; 1Pet.4.2; 1Cor.6.19; 1Thess.5.10
2Cor.5.15; Gal.2.20; 1Pet.4.2; 1Cor.6.19; 1Thess.5.10
Phil.1.20
Phil.1.20
Rev.1.18; Rev.2.8; Acts.10.42; Rev.20.12
Rev.1.18; Rev.2.8; Acts.10.42; Rev.20.12
Rom.14.9; 2Cor.5.10
Rom.14.9; 2Cor.5.10
Phil.2.10-Phil.2.11; Isa.45.23
Phil.2.10-Phil.2.11; Isa.45.23
Matt.12.36; Matt.16.27; 1Pet.4.5; Gal.6.5
Matt.12.36; Matt.16.27; 1Pet.4.5; Gal.6.5
Matt.7.1; 1Cor.8.13
Matt.7.1; 1Cor.8.13
Rom.14.2; Rom.14.20; Acts.10.15; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10
Rom.14.2; Rom.14.20; Acts.10.15; 1Cor.8.7; 1Cor.8.10
Eph.5.2; 1Cor.8.11; Rom.14.20
Eph.5.2; 1Cor.8.11; Rom.14.20
Rom.12.17; 1Cor.10.29-1Cor.10.30
Rom.12.17; 1Cor.10.29-1Cor.10.30
1Cor.8.8; 1Cor.6.9; Gal.5.22; Rom.15.13
1Cor.8.8; 1Cor.6.9; Gal.5.22; Rom.15.13
2Cor.8.21
2Cor.8.21
Ps.33.15; 1Cor.7.15; 2Tim.2.22; Rom.15.2; 1Cor.14.12
Ps.33.15; 1Cor.7.15; 2Tim.2.22; Rom.15.2; 1Cor.14.12
Rom.14.15; Titus.1.15; Rom.14.14; 1Cor.8.9-1Cor.8.12
Rom.14.15; Titus.1.15; Rom.14.14; 1Cor.8.9-1Cor.8.12
1Cor.8.13
1Cor.8.13
1John.3.21
1John.3.21
Eph.3.20; Jude.1.24; Rom.2.16; 1Cor.2.1; 1Cor.4.1; Eph.1.9; Eph.3.3-Eph.3.5; Eph.5.32; Eph.6.19; 1Cor.2.7; 2Tim.1.9; Titus.1.2
Eph.3.20; Jude.1.24; Rom.2.16; 1Cor.2.1; 1Cor.4.1; Eph.1.9; Eph.3.3-Eph.3.5; Eph.5.32; Eph.6.19; 1Cor.2.7; 2Tim.1.9; Titus.1.2
Col.1.26; 2Tim.1.10; Titus.1.3; Col.1.6; Rom.1.5
Col.1.26; 2Tim.1.10; Titus.1.3; Col.1.6; Rom.1.5
1Tim.1.17; 1Tim.6.16; Rom.11.36
1Tim.1.17; 1Tim.6.16; Rom.11.36
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ишеними алсыз адамды кабыл алгыла, анын көз караштары жөнүндө талашып-тартышпагыла.
1 Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.
2 Бир адам баарын жей берсе болот деп ишенет, ал эми алсыз адам жашылчаларды гана жейт.
2 Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи.
3 Баарын жеген адам жебеген адамды басынтпасын. Кээ бир нерселерди жебеген адам жеген адамды соттобосун, анткени аны Кудай кабыл алган.
3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.
4 Бирөөнүн кулун соттогудай, сен кимсиң? Ал туруп турабы же жыгылабы, кожоюнунун көзөмөлү астында. Ал кайрадан тургузулат, анткени аны тургузууга Кудайдын кудурети жетет.
4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
5 Бир адам бир күндү бир күндөн айырмалайт, башка бир адам болсо бардык күндөрдү бирдей көрөт. Ар бир адам өзүнүн көз карашына бекем болсун.
5 Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума.
6 Күндөрдү айырмалаган адам Теңир үчүн айырмалайт, күндөрдү айырмалабаган адам Теңир үчүн айырмалабайт. Баарын жеген адам Теңир үчүн жейт, анткени Кудайга ыраазычылык билдирет. Кээ бир нерселерди жебеген адам Теңир үчүн жебейт жана Кудайга ыраазычылык билдирет.
6 Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога.
7 Анткени эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз жана эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз.
7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя;
8 Жашасак, Теңир үчүн жашайбыз. Өлсөк, Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөк да Теңирдикибиз.
8 а живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни.
9 Машайак өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да Теңири болуш үчүн, өлүп кайра тирилген.
9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми.
10 Эмне үчүн сен өзүңдүн бир тууганыңды соттоп жатасың? А сен эмне үчүн бир тууганыңды басынтып жатасың? Баарыбыз Кудайдын сотуна келебиз.
10 А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.
11 Анткени Ыйык Жазууда мындай деп жазылган: «Мен тирүүмүн, – дейт Теңир, – Менин алдымда ар бир адам тизе бүгөт, ар бир тил Кудай экенимди ачык тааныйт».
11 Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.
12 Демек, Кудайдын алдында ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп беребиз.
12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.
13 Ошондуктан бири-бирибизди соттобойлу, андан көрө бир тууганыбыздын жыгылуусуна же азгырылуусуна түрткү болбоо жөнүндө ойлонолу.
13 Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну.
14 Мен Теңир Ыйсага ишенген адам катары муну билемин: өзүнөн өзү арам нерсе жок. Бирок арам деп эсептеген адам үчүн ал нерсе арам болот.
14 Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто.
15 Эгерде бир тууганың сенин жеп жаткан тамагың үчүн кыйналып жатса, анда сен ага сүйүү менен мамиле кылып жаткан жоксуң. Сен аны жеген тамагың менен өлтүрбө, анткени Машайак ал үчүн да өлгөн.
15 Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.
16 Силердин жакшы нерселериңерге тил тийбесин.
16 Да не хулится ваше доброе.
17 Анткени Кудайдын Падышачылыгы тамак же суусундук эмес, тескерисинче, Ыйык Рух берген адилеттик, тынчтык жана кубаныч.
17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
18 Машайакка ушундай кызмат кылган адам Кудайга жагат, аны адамдар да кадырлайт.
18 Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.
19 Ошондуктан тынчтыкка жана бири-бирибизди бекемдөөгө умтулалы.
19 Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.
20 Тамак үчүн Кудайдын ишин бузба! Тамактын баары таза, бирок жеген тамагы менен башка бирөөнүн азгырылуусуна түрткү болгон адамга жаман.
20 Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн.
21 Эт жеп, шарап ичүү же башка бир нерселер бир тууганыңдын мүдүрүлүүсүнө, азгырылуусуна, рухий жактан алсыроосуна түрткү болсо, андай нерселерди кылбай эле койгонуң жакшы.
21 Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает.
22 Ушул нерсе боюнча ишенимиң бар болсо, анда аны Кудай алдында, өз ичиңде сакта! Өзү туура көргөн нерсе үчүн абийири айыптабаган адам бактылуу.
22 Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает.
23 Ал эми күмөн саноо менен жеген адам айыпталынат, анткени ал ишеним менен жеген жок. Ал эми ишеним менен кылынбаган ар бир нерсе – күнөө.
23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.
24
Мен тараткан Жакшы Кабар боюнча жана Ыйса Машайактын сөзү боюнча, байыркы замандан бери айтылбай келе жаткан жашыруун сырдын ачылышы боюнча силерди бекемдөөгө Кудайдын кудурети жетет.
24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,
25 Бул сыр азыр айкын болду жана түбөлүктүү Кудайдын буйругу боюнча пайгамбарчылык жазуулар аркылуу бардык элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн жарыя кылынган.
25 но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере,
26 Жалгыз акылман Кудай Ыйса Машайак аркылуу түбөлүккө даңктала берсин! Оомийин.
26 Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь.