Эллин эместерге.
Gal.1.10; 1Cor.1.1; 1Cor.9.1; Heb.5.4; 2Cor.1.1; Acts.13.2
Gal.1.10; 1Cor.1.1; 1Cor.9.1; Heb.5.4; 2Cor.1.1; Acts.13.2
Titus.1.2; Rom.3.21; Rom.14.25; Luke.1.70
Titus.1.2; Rom.3.21; Rom.14.25; Luke.1.70
Matt.1.1; Gal.4.4
Matt.1.1; Gal.4.4
Acts.13.33; 2Cor.13.4; Eph.1.19-Eph.1.20; Phil.3.10; Acts.10.38; Acts.26.23
Acts.13.33; 2Cor.13.4; Eph.1.19-Eph.1.20; Phil.3.10; Acts.10.38; Acts.26.23
Rom.12.3; Rom.15.15; Acts.1.25; Rom.6.16; Rom.14.25; 1Pet.1.2; Rom.15.18; Acts.6.7; Acts.9.15
Rom.12.3; Rom.15.15; Acts.1.25; Rom.6.16; Rom.14.25; 1Pet.1.2; Rom.15.18; Acts.6.7; Acts.9.15
Rev.17.14; Rom.8.28; Rom.8.30
Rev.17.14; Rom.8.28; Rom.8.30
1Cor.1.3
1Cor.1.3
1Cor.1.4; Eph.1.15-Eph.1.16; Phil.1.3; Col.1.3-Col.1.4; Rom.6.17; Phil.4.6; 2Tim.1.3; Rom.16.19; 1Thess.1.8
1Cor.1.4; Eph.1.15-Eph.1.16; Phil.1.3; Col.1.3-Col.1.4; Rom.6.17; Phil.4.6; 2Tim.1.3; Rom.16.19; 1Thess.1.8
Phil.1.8; 1Thess.2.5; 1Thess.2.10; Rom.9.1; 2Cor.1.23; 2Cor.11.10; 2Cor.11.31; Acts.24.14; 2Tim.1.3
Phil.1.8; 1Thess.2.5; 1Thess.2.10; Rom.9.1; 2Cor.1.23; 2Cor.11.10; 2Cor.11.31; Acts.24.14; 2Tim.1.3
Rom.15.32; 1Thess.3.10
Rom.15.32; 1Thess.3.10
Rom.15.22-Rom.15.23; Acts.19.21
Rom.15.22-Rom.15.23; Acts.19.21
2Pet.1.1
2Pet.1.1
Rom.15.22-Rom.15.23; Acts.19.21; Rom.15.22; 1Thess.2.18; Phil.4.17; John.4.36
Rom.15.22-Rom.15.23; Acts.19.21; Rom.15.22; 1Thess.2.18; Phil.4.17; John.4.36
1Cor.9.16; Acts.28.2
1Cor.9.16; Acts.28.2
Ps.39.10-Ps.39.11; Mark.8.38; 1Cor.1.18; 1Cor.1.24; Rom.2.9; Acts.3.26; Mark.7.26; John.7.35
Ps.39.10-Ps.39.11; Mark.8.38; 1Cor.1.18; 1Cor.1.24; Rom.2.9; Acts.3.26; Mark.7.26; John.7.35
Rom.3.21; 2Cor.5.21; Phil.3.9; Rom.9.30; Gal.3.11; Heb.10.38; Hab.2.4
Rom.3.21; 2Cor.5.21; Phil.3.9; Rom.9.30; Gal.3.11; Heb.10.38; Hab.2.4
Eph.5.6; Col.3.6; Rom.5.9; Rom.2.5
Eph.5.6; Col.3.6; Rom.5.9; Rom.2.5
Rom.2.14-Rom.2.15; Acts.14.17; Acts.17.24-Acts.17.27
Rom.2.14-Rom.2.15; Acts.14.17; Acts.17.24-Acts.17.27
Ps.18.2-Ps.18.7; Jer.5.21-Jer.5.22
Ps.18.2-Ps.18.7; Jer.5.21-Jer.5.22
2Kgs.17.15; Jer.2.5; Eph.4.17-Eph.4.18
2Kgs.17.15; Jer.2.5; Eph.4.17-Eph.4.18
Jer.10.14; 1Cor.1.20
Jer.10.14; 1Cor.1.20
Ps.105.20; Jer.2.11; Deut.4.16-Deut.4.18; Acts.17.29; 1Tim.1.17
Ps.105.20; Jer.2.11; Deut.4.16-Deut.4.18; Acts.17.29; 1Tim.1.17
Rom.1.26; Rom.1.28; Eph.4.19; 1Thess.4.4
Rom.1.26; Rom.1.28; Eph.4.19; 1Thess.4.4
Isa.28.15; Isa.44.19-Isa.44.20; Jer.10.14; Amos.2.4; 2Thess.2.11; Rom.9.5
Isa.28.15; Isa.44.19-Isa.44.20; Jer.10.14; Amos.2.4; 2Thess.2.11; Rom.9.5
Rom.1.24; Rom.1.28; Col.3.5; 1Thess.4.5
Rom.1.24; Rom.1.28; Col.3.5; 1Thess.4.5
Lev.18.22; Lev.20.13
Lev.18.22; Lev.20.13
Rom.1.24; Rom.1.26; Jer.6.30; Eph.5.4
Rom.1.24; Rom.1.26; Jer.6.30; Eph.5.4
Rom.2.26; Rom.8.4; Rom.6.21; Luke.11.48; Acts.8.1; Acts.22.20; 1Cor.13.6; 2Thess.2.12
Rom.2.26; Rom.8.4; Rom.6.21; Luke.11.48; Acts.8.1; Acts.22.20; 1Cor.13.6; 2Thess.2.12
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса Машайактын кулу, элчи болууга чакырылган, Кудайдын Жакшы Кабарын таратуу үчүн тандалып алынган Пабылдан салам!
1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию,
2 Кудай бул Жакшы Кабарды мурда эле Өзүнүн пайгамбарлары аркылуу Ыйык Жазууларда убада кылган болчу.
2 которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях,
3 Бул Жакшы Кабарда дене жагынан Дөөттүн тукумунан чыккан Кудай Уулу жөнүндө,
3 о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти
4 өлгөндөрдүн арасынан тирилүүсү аркылуу, ыйыктоочу Рух боюнча Кудайдын Уулу болуп Өзүнүн күч-кубаты менен ачылган Теңирибиз Ыйса Машайак жөнүндө айтылат.
4 и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем,
5 Ыйса Машайактын ысымынын урматына бүт элдерди ишенимге баш ийдирүү үчүн, Кудай бизге Ал аркылуу ырайым көрсөттү жана элчилик кызматты ыйгарды.
5 через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы,
6 Ошол элдердин арасында Ыйса Машайак аркылуу чакырылган силер да барсыңар.
6 между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, -
7 Кудайдын Римдеги бардык сүйүктүүлөрү, ыйык болууга чакырылгандар, силерге Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин!
7 всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа.
8
Силердин ишенимиңер жөнүндө бүт дүйнөгө жарыяланып жатат. Ошондуктан мен баарынан мурда бүт бардыгыңар үчүн Кудайыма Ыйса Машайак аркылуу ыраазычылык билдиремин.
8 Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире.
9 Уулу жөнүндө Жакшы Кабар таратып, жан-дилим менен кызмат кылып жүргөн Кудай Өзү силерди дайыма эстеп сыйынып жатканыма,
9 Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас,
10 ошондой эле Кудайдын эрки болсо, силерге баруума жол ачылса экен деп, дайыма сыйынып, суранып жатканыма күбө.
10 всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам,
11 Силерди көрүүгө куштармын, анткени силердин бекемделишиңер үчүн, мен кээ бир рухий жөндөмдүүлүктөр менен бөлүшсөм,
11 ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему,
12 башкача айтканда, силердин жана менин – баарыбыздын ишенимибиз аркылуу кайраттансак дейм.
12 то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею.
13 Бир туугандарым, силерге көп жолу келгим келгенин, бирок ушул учурга чейин тоскоолдуктарга учураганымды, башка элдерден көргөнүмдөй эле, силерден да эмгегимдин кандайдыр бир жемишин көргүм келгенин билишиңерди каалайм.
13 Не хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.
14 Мен эллиндерге да, варварларга да, акылдууларга да, акылсыздарга да кызмат кылууга милдеттүүмүн.
14 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам.
15 Ошондуктан мен колумдан келишинче Римде турган силерге да Жакшы Кабар таратууга даярмын.
15 Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.
16
Себеби мен Жакшы Кабар таратуудан уялбаймын. Анткени Жакшы Кабар – бардык ишенгендерди: алгач жүйүттөрдү, андан кийин эллиндерди да куткара турган Кудайдын күчү.
16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.
17 Ыйык Жазууда: «Адил адам ишеними менен тирүү болот», – деп жазылгандай, Жакшы Кабарда Кудайдын адилеттиги ишеним аркылуу ачылып, ишенимге жеткирет.
17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.
18
Анткени чындыкты адилетсиздик менен басып турган адамдардын кудайсыздык менен кылган бардык иштерине жана адилетсиздигине каршы асмандан Кудайдын каары төгүлөт.
18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.
19 Себеби Кудай жөнүндө эмнени билүү мүмкүн болсо, ошол аларга белгилүү, анткени Кудай аларга билдирген.
19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.
20 Дүйнө жаратылгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөгөн табияты: түбөлүктүү күчү жана кудайлыгы Анын жараткан нерселерин карап чыгуу аркылуу көрүнөт. Ошондуктан бул адамдар актана алышпайт.
20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
21 Анткени алар Кудайды таанып билип туруп, Аны Кудай катары даңкташкан жок, Ага ыраазычылык билдиришкен жок, тескерисинче, куру кыялдарга батышты, алардын эч нерсени түшүнбөгөн жүрөктөрү караңгыланды.
21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
22 Өздөрүн акылдуу эсептеп, акылынан ажырашты.
22 называя себя мудрыми, обезумели,
23 Өлбөс Кудайдын даңкын жок боло турган адамдын, канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн бейнелерине алмаштырышты.
23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -
24 Ошондуктан Кудай алардын өз жүрөктөрүндөгү кумардуу каалоолору менен бузуктукка батуусуна жол берди. Ошентип, алар өз денелерин өздөрү булгашты.
24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
25 Алар Кудайдын чындыгын жалганга алмаштырышты, Жаратканга табынуунун, кызмат кылуунун ордуна жаратылган нерсеге табынышты, кызмат кылышты. Ал эми Кудай түбөлүккө даңкталууга татыктуу! Оомийин.
25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.
26 Ошондуктан Кудай алардын ыпылас кумарга батуусуна жол берип койду, анткени алардын аялдары да табигый жыныстык байланышты табигый эмес байланышка алмаштырышты.
26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;
27 Ошондой эле эркектер да аялдар менен болгон табигый жыныстык байланышты таштап, бири-бирине кумарын арттырышты. Эркектер бири-бири менен ыпылас ишке барышты. Адашкандыктары үчүн алардын денеси жазаланды.
27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
28 Алар Кудайды таанып билүүнүн кажети жок дешкендиктен, ыпылас иштерди жасаган аларды Кудай ыпылас ойлорунун жетегине таштап койду.
28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
29 Ошондуктан алардын жүрөгү ар кандай адилетсиздикке, бузуктукка, арамзалыкка, ач көздүккө, ачууга, көрө албастыкка, киши өлтүрүүчүлүккө, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон.
29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
30 Алар – тили заар, жалаа жабуучу, Кудайды жек көрүүчү, таарынтуучу, мактанчаак, текебер, жамандык ойлоп чыгаруучу, ата-энесине тил албас,
30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,
31 акылсыз, сөзүнө турбаган, мээримсиз, элдешпес, ырайымсыз адамдар.
31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
32 Алар Кудайдын адилет сотун, ушундай кылуучулар өлүмгө татыктуу экенин билип туруп, ушуларды жасашат. Жасап эле тим болбостон, ушундай кылгандарды кубатташат.
32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют.