Rev.1.16; Rev.1.20; Rev.1.13
Rev.1.16; Rev.1.20; Rev.1.13
Rev.2.19; Rev.3.1; Rev.3.8; Rev.3.15; 1John.4.1; 2Cor.11.13
Rev.2.19; Rev.3.1; Rev.3.8; Rev.3.15; 1John.4.1; 2Cor.11.13
John.15.21; Heb.12.3; Heb.12.5
John.15.21; Heb.12.3; Heb.12.5
Jer.2.2
Jer.2.2
Rev.2.2; Heb.10.32; Rev.3.3; Rev.3.19
Rev.2.2; Heb.10.32; Rev.3.3; Rev.3.19
Rev.2.15
Rev.2.15
Rev.2.11; Rev.2.17; Rev.2.29; Rev.3.6; Rev.3.13; Rev.3.22; Rev.13.9; Rev.3.5; Rev.21.7; Gen.2.9; Ezek.28.13; Ezek.31.8
Rev.2.11; Rev.2.17; Rev.2.29; Rev.3.6; Rev.3.13; Rev.3.22; Rev.13.9; Rev.3.5; Rev.21.7; Gen.2.9; Ezek.28.13; Ezek.31.8
Rev.1.17; Rev.1.18
Rev.1.17; Rev.1.18
Jas.2.5; 1Tim.6.18; Heb.10.34; Heb.11.26; Jas.2.5; 1Tim.6.18; Heb.10.34; Heb.11.26; Rev.3.9-Rev.3.10
Jas.2.5; 1Tim.6.18; Heb.10.34; Heb.11.26; Jas.2.5; 1Tim.6.18; Heb.10.34; Heb.11.26; Rev.3.9-Rev.3.10
Rev.2.9; Gen.24.55; Dan.1.12; Dan.1.14; Matt.24.9; Matt.10.22; Heb.3.6; Rev.12.11; Jas.1.12
Rev.2.9; Gen.24.55; Dan.1.12; Dan.1.14; Matt.24.9; Matt.10.22; Heb.3.6; Rev.12.11; Jas.1.12
Rev.2.7; Rev.2.7; Rev.20.6; Rev.20.14; Rev.21.8
Rev.2.7; Rev.2.7; Rev.20.6; Rev.20.14; Rev.21.8
Rev.2.16; Rev.1.16
Rev.2.16; Rev.1.16
Rev.2.9; 1Tim.5.8; Acts.22.20
Rev.2.9; 1Tim.5.8; Acts.22.20
2Pet.2.15; Rev.2.20; Acts.15.29; 1Cor.8.10; 1Cor.10.19; Num.25.1; Num.31.16; 1Cor.10.8
2Pet.2.15; Rev.2.20; Acts.15.29; 1Cor.8.10; 1Cor.10.19; Num.25.1; Num.31.16; 1Cor.10.8
Rev.2.6
Rev.2.6
Rev.22.7; 2Thess.2.8; Rev.2.12
Rev.22.7; 2Thess.2.8; Rev.2.12
Rev.2.11; Rev.2.11; John.6.48-John.6.50; Rev.3.12; Isa.62.2; Isa.65.15; Rev.19.12; Rev.14.3
Rev.2.11; Rev.2.11; John.6.48-John.6.50; Rev.3.12; Isa.62.2; Isa.65.15; Rev.19.12; Rev.14.3
Rev.1.14-Rev.1.15
Rev.1.14-Rev.1.15
Rev.2.2
Rev.2.2
1Kgs.16.31; 1Kgs.21.25; 2Kgs.9.7; Rev.2.14; Rev.2.14
1Kgs.16.31; 1Kgs.21.25; 2Kgs.9.7; Rev.2.14; Rev.2.14
Rev.9.20-Rev.9.21; Rev.16.9; Rev.16.11; Rom.2.4
Rev.9.20-Rev.9.21; Rev.16.9; Rev.16.11; Rom.2.4
Ps.7.10; Ps.25.2; Jer.20.12; Rom.8.27; Matt.16.27
Ps.7.10; Ps.25.2; Jer.20.12; Rom.8.27; Matt.16.27
1Cor.2.10; Acts.15.28
1Cor.2.10; Acts.15.28
Rev.3.11
Rev.3.11
Rev.2.7; Heb.3.6; Ps.2.8; Rev.3.21; Rev.20.4
Rev.2.7; Heb.3.6; Ps.2.8; Rev.3.21; Rev.20.4
Ps.2.9; Rev.12.5; Rev.19.15; Isa.30.14; Jer.19.11
Ps.2.9; Rev.12.5; Rev.19.15; Isa.30.14; Jer.19.11
2Pet.1.19; Rev.22.16
2Pet.1.19; Rev.22.16
Rev.2.7
Rev.2.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Эфестеги Жыйындын периштесине мындай деп жаз: Оң колунда жети жылдыз кармап турган жана жети алтын шамдалдын арасында басып жүргөн Теңир мындай дейт:
1 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников:
2 “Мен сенин иштериңди, эмгегиңди, чыдамкайлыгыңды, бузулгандарга чыдай албастыгыңды, элчи эмес болушса да, өздөрүн элчибиз деп эсептегендерди сынап көрүп, алардын жалганчы экенин аныктаганыңды билем.
2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;
3 Сен көп нерсени башыңдан өткөрдүң, сенде чыдамкайлык бар, Менин ысымым үчүн иштедиң, чарчаган жоксуң.
3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
4 Бирок Менин сага айта турган бир нааразычылыгым бар: сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң.
4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5 Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кыл да, мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда Мен сага жакын арада келем да, шамдалыңды ордунан алып таштайм.
5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
6 Бирок сенин Николайдын окутуусун жолдоочулардын иштерин жек көргөнүң жакшы, алардын иштерин Мен да жек көрөм.
6 Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.
7 Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун: жеңген адамга Кудайдын бейишинин ортосундагы өмүр дарагынын жемишинен даам таттырам”.
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
8
Смирнадагы Жыйындын периштесине мындай деп жаз: Өлүп кайра тирилген Биринчи жана Акыркы мындай дейт:
8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив:
9 “Мен сенин иштериңди, тарткан азаптарыңды жана жакырдыгыңды билем (бирок сен байсың). Өздөрүн жүйүтпүз деп эсептеп жүргөндөрдөн жаман сөздөрдү укканыңды билем, бирок алар – жүйүттөр эмес, шайтанга таандык адамдардын тобу.
9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.
10 Башыңдан өтө турган кыйынчылыктардан коркпо. Сыналышыңар үчүн, шайтан силердин араңардан кээ бирөөлөрүңөрдү зынданга салат, он күн кыйналасыңар. Өмүрүңдүн акырына чейин ишенимдүү бол, ошондо Мен сага өмүр таажысын берем.
10 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
11 Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун: жеңген адам экинчи өлүмдөн зыян тартпайт”.
11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
12
Пергамдагы Жыйындын периштесине мындай деп жаз: эки миздүү кылычы бар Теңир мындай дейт:
12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:
13 “Сенин иштериңди билем, сен шайтандын тактысы турган жерде жашайсың, Менин ысымымды бек тутуп жүрөсүң, Менин ишенимдүү күбөм Антипа силердин араңарда, шайтан жашаган жерде өлтүрүлгөн күндөрдө да Мага болгон ишенимиңден баш тарткан жоксуң.
13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.
14 Бирок Менин сага айта турган бир аз нааразычылыгым бар: сенде Биламдын окутуусун жолдогондор бар. Ошол Билам Балакты Ысрайыл уулдарын азгырууга: аларды буркандарга чалынган курмандыктан жегенге, бузуктук кылууга үйрөткөн.
14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали.
15 Ошондой эле сенде Николайдын окутуусун жолдогондор бар, Мен ал окутууну жек көрөм.
15 Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.
16 Тобо кыл. Эгерде антпесең, Мен сага жакында келип, ошол окутууну жолдогондорго каршы оозумдагы кылыч менен согушам.
16 Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.
17 Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун: жеңген адамга жашыруун маннадан даам таттырам жана ага бир ак таш берем. Ал таштын бетинде жаңы ысым жазылуу болот, алган адамдан башка эч ким ал ысымды билбейт”.
17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
18
Тиатирадагы Жыйындын периштесине мындай деп жаз: көздөрү оттун жалынындай күйүп турган, буттары жездей жаркырап турган Кудайдын Уулу мындай дейт:
18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану:
19 “Сенин иштериңди да, сүйүүңдү да, ишенимиңди да, кызматыңды да, чыдамкайлыгыңды да, кийинки иштериң мурунку иштериңден көп экенин да билем.
19 знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых.
20 Бирок Менин сага айта турган бир аз нааразычылыгым бар: сен өзүн пайгамбар эсептеген Изебел деген аялдын Менин кулдарымды бузуктук кылууга, буркандарга чалынган курмандыктан жегенге үйрөтүүсүнө, адаштыруусуна жол берип жатасың.
20 Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.
21 Мен ал аялга бузуктугу үчүн тобо кылууга убакыт бергем, бирок ал тобо кылгысы келген жок.
21 Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась.
22 Ошондуктан Мен аны оорутуп, төшөккө жаткырам. Эгерде өздөрүнүн иштери үчүн өкүнүп тобо кылышпаса, аны менен бирге бузуктук кылгандарды оор кайгыга салам.
22 Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.
23 Анын балдарын өлтүрөм, ошондо Жыйындардын баары Менин адамдын ички дүйнөсүн жана жүрөгүн Сыноочу экенимди билишет. Ар бириңерге иштериңерге жараша тиешеңерди берем.
23 И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим.
24 Ал эми силерге, бул окутууну жолдобогон жана «шайтандын терең сырлары» деп аталган нерселерди билбеген Тиатиранын калган тургундарына, мындай демекчимин: Мен силердин башыңарга башка кыйынчылык салбайм.
24 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени;
25 Эмнеңер бар болсо, ошону гана Мен келгенче, бекем кармап тургула.
25 только то, что имеете, держите, пока приду.
26 Ким жеңип чыгып, Менин иштеримди аягына чейин аткарса, Өзүмдүн Атамдан бийлик алганымдай эле, аны бутпарастардын үстүнөн бийликке коём.
26 Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
27 Ал аларды темир таяк менен кайтарат, алар чопо идиш талкалангандай талкаланышат.
27 и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего;
28 Ага таң жылдызын берем.
28 и дам ему звезду утреннюю.
29 Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун”.
29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам.