Ps.95.10; 1Chr.16.31; Ps.103.1; Isa.51.9; Ps.64.7; Ps.95.10; Ps.45.6; Ps.124.1
Ps.95.10; 1Chr.16.31; Ps.103.1; Isa.51.9; Ps.64.7; Ps.95.10; Ps.45.6; Ps.124.1
Ps.44.7; Ps.89.3
Ps.44.7; Ps.89.3
Ps.97.7-Ps.97.8; Hab.3.10
Ps.97.7-Ps.97.8; Hab.3.10
Ps.64.7-Ps.64.8; Ps.91.9
Ps.64.7-Ps.64.8; Ps.91.9
Ps.88.29; Ps.88.38; Ps.28.2
Ps.88.29; Ps.88.38; Ps.28.2
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңир падышачылык кылып жатат, Ал улуулукту кийим кылып кийген. Теңирди кудурет курчап турат, Ал күч менен курчанган. Ошондуктан аалам бекем турат, козголбойт.
1 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
2 Сенин тактың адегенде эле орнотулган. Сен түбөлүктүүсүң.
2 Престол Твой утвержден искони: Ты - от века.
3 Теңирим, дарыялар ашып-ташып жатат, дарыялар өз добушун көтөрүп жатышат, дарыялар өз толкундарын көтөрүп жатышат.
3 Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои.
4 Бирок асмандагы Теңир көптөгөн суулардын добушунан да, деңиздердин күчтүү толкундарынан да күчтүү!
4 Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь.
5 Сенин күбөлөндүрүүлөрүң туптуура. Теңирим, Сенин үйүңө түбөлүк ыйыктык таандык.
5 Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.