Ps.146.1; Ps.70.22; Gen.14.19-Gen.14.20
Ps.146.1; Ps.70.22; Gen.14.19-Gen.14.20
Ps.35.6; Ps.118.147-Ps.118.148; Ps.35.6; Ps.118.147-Ps.118.148
Ps.35.6; Ps.118.147-Ps.118.148; Ps.35.6; Ps.118.147-Ps.118.148
Ps.32.2; Ps.32.2; Ps.32.2
Ps.32.2; Ps.32.2; Ps.32.2
Ps.89.16; Ps.8.7
Ps.89.16; Ps.8.7
Ps.110.2; Rev.15.3; Ps.39.6; Ps.138.17; Rom.11.33; Ps.35.7
Ps.110.2; Rev.15.3; Ps.39.6; Ps.138.17; Rom.11.33; Ps.35.7
Job.21.7; Ps.93.4; Ps.124.5
Job.21.7; Ps.93.4; Ps.124.5
Ps.92.4
Ps.92.4
Ps.67.2
Ps.67.2
Ps.74.11; 1Sam.2.1; Num.23.22; Ps.22.5
Ps.74.11; 1Sam.2.1; Num.23.22; Ps.22.5
Ps.36.34; Ps.53.9
Ps.36.34; Ps.53.9
Ps.1.3; Ps.51.10; Ps.71.7; Prov.11.28; Num.24.6; Isa.61.3; Hos.14.6-Hos.14.9
Ps.1.3; Ps.51.10; Ps.71.7; Prov.11.28; Num.24.6; Isa.61.3; Hos.14.6-Hos.14.9
Ps.99.4; Ps.115.10; Ps.134.2
Ps.99.4; Ps.115.10; Ps.134.2
Ps.57.12; Ps.17.3; Job.34.10
Ps.57.12; Ps.17.3; Job.34.10
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Псалом. Песнь на день субботний.
2
Бардыгынан жогору турган Кудай, Сени даңктаган, Сенин ысымыңды мактап ырдаган кандай жакшы!
2 Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний,
3 Эртең менен Сенин ырайымыңды, түн ичинде чындыгыңды жарыя кылуу кандай жакшы!
3 возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи,
4 Он кылдуу арфа, гусли чертип ырдоо кандай жакшы!
4 на десятиструнном и псалтири, с песнью на гуслях.
5 Анткени Сен мени Өзүңдүн жараткандарың менен кубанттың, Теңир. Мен Сенин колуң жасаган иштерге суктанам.
5 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих.
6 Теңир, Сенин иштериң кандай улуу! Сенин ойлоруң кандай терең!
6 Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
7 Аны ойлонбогон адам билбейт, аны акылы жок адам түшүнбөйт.
7 Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того.
8 Кудайсыздар чөп чыккандай чыгышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар түбөлүк жок болуш үчүн гүлдөшөт.
8 Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки, -
9 Сен болсо, Теңирим, түбөлүккө баарынан жогору турасың!
9 Ты, Господи, высок во веки!
10 Анткени, мына, Теңирим, Сенин душмандарың, мына, Сенин душмандарың өлүп жатышат, мыйзамсыз иштерди кылгандар туш-тушка чачырап жатышат.
10 Ибо вот, враги Твои, Господи, - вот, враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие;
11 Бирок Сен менин мүйүзүмдү буйволдун мүйүзүндөй жогору көтөрдүң, Сен мени жаңы зайтун майы менен майладың.
11 а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умащен свежим елеем;
12 Мен душмандарымдын кыйраганын өз көзүм менен көрүп жатам, мага каршы чыккан зулумдардын талкаланганын өз кулагым менен угуп жатам.
12 и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях.
13 Адил адам курма дарагындай гүлдөйт, Лебанон кедриндей асманга бой керет.
13 Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
14 Теңирдин үйүнө отургузулгандар Кудайыбыздын короосунда гүлдөшөт.
14 Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего;
15 «Теңир адилеттүү, Ал менин тирегим, Анда калп жок», – деп жар салуу үчүн,
15 они и в старости плодовиты, сочны и свежи,
16 алар карыганда да мөмөлүү, ширелүү, жашыл болуп турушат.
16 чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем.