Josh.22.22; Ps.112.3
Josh.22.22; Ps.112.3
Lam.2.15; Ps.47.3; Ps.79.2; Ps.93.1; Deut.33.2
Lam.2.15; Ps.47.3; Ps.79.2; Ps.93.1; Deut.33.2
Exod.19.16; Ps.20.10; Ps.96.3; Lev.10.2; Num.16.35; Dan.7.10
Exod.19.16; Ps.20.10; Ps.96.3; Lev.10.2; Num.16.35; Dan.7.10
Deut.4.26; Deut.31.28; Deut.32.1; Isa.1.2; Mic.6.1-Mic.6.2
Deut.4.26; Deut.31.28; Deut.32.1; Isa.1.2; Mic.6.1-Mic.6.2
Exod.24.7-Exod.24.8; Gen.15.9-Gen.15.18
Exod.24.7-Exod.24.8; Gen.15.9-Gen.15.18
Ps.88.6; Ps.96.6; Rev.16.5; Rev.16.7; Rev.19.2; Ps.57.12; Ps.74.8
Ps.88.6; Ps.96.6; Rev.16.5; Rev.16.7; Rev.19.2; Ps.57.12; Ps.74.8
Ps.80.9; Ps.48.2; Exod.20.2
Ps.80.9; Ps.48.2; Exod.20.2
Ps.39.7
Ps.39.7
Matt.10.29
Matt.10.29
Ps.23.1
Ps.23.1
Ps.49.23; Ps.26.6; Ps.68.31; Ps.106.22; Heb.13.15; Hos.14.3; Rom.12.1; Ps.21.26; Ps.60.9; Ps.64.2; Ps.75.12; Ps.115.5; Ps.115.9; Num.30.3; Deut.23.21; Job.22.27; Eccl.5.3-Eccl.5.4
Ps.49.23; Ps.26.6; Ps.68.31; Ps.106.22; Heb.13.15; Hos.14.3; Rom.12.1; Ps.21.26; Ps.60.9; Ps.64.2; Ps.75.12; Ps.115.5; Ps.115.9; Num.30.3; Deut.23.21; Job.22.27; Eccl.5.3-Eccl.5.4
Ps.80.8; Zech.13.9; Ps.106.6; Ps.90.15; Ps.49.23; Ps.21.24
Ps.80.8; Zech.13.9; Ps.106.6; Ps.90.15; Ps.49.23; Ps.21.24
Rom.2.21-Rom.2.22; 1Kgs.14.9; Neh.9.26
Rom.2.21-Rom.2.22; 1Kgs.14.9; Neh.9.26
Rom.1.32; 1Tim.5.22
Rom.1.32; 1Tim.5.22
Ps.51.4
Ps.51.4
Eccl.8.11; Isa.57.11; Ps.89.8; 2Kgs.19.4; Job.13.18; Job.23.4
Eccl.8.11; Isa.57.11; Ps.89.8; 2Kgs.19.4; Job.13.18; Job.23.4
Ps.9.18; Ps.7.3
Ps.9.18; Ps.7.3
Ps.49.14-Ps.49.15; Gal.6.16; Ps.90.16
Ps.49.14-Ps.49.15; Gal.6.16; Ps.90.16
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Кудайлардын Кудайы, Теңир, үн салып, күн чыгыштан күн батышка чейин жер жүзүндөгүлөрдүн бардыгын чакырат.
Псалом Асафа. Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада.
Кудай сулуулуктун туу чокусу болгон Сион тоосунан келет.
С Сиона, который есть верх красоты, является Бог,
Кудайыбыз келе жатат, Ал унчукпай келе жаткан жок: Анын алдында – баарын жалмаган от, тегерегинде – катуу бороон.
грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря.
Ал Өз элин соттоо үчүн, жогорудан асман менен жерге чакырык салып жатат:
Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой:
«Курмандыктын жанында Мени менен келишим түзгөн Менин ыйыктарымды чогулткула».
"соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве".
Асман Анын чындыгын жар салып жатат, анткени бул Сот – Кудай Өзү.
И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог.
«Элим, Мени ук, Мен сүйлөйм, Ысрайыл, Мен сага каршы күбөгө өтөм. Мен Кудаймын, сенин Кудайыңмын.
"Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог.
Мен сени курмандыктарың үчүн жемелебейм. Сенин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарың дайыма Менин алдымда.
Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною;
Сенин үйүңдөн букачар да албайм, сенин корооңдон теке да албайм.
не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,
Анткени токойдогу жаныбарлардын баары Меники, тоодогу миңдеген мал да Меники.
ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
Тоодогу бардык куштарды билем, талаадагы жаныбарлар Менин алдымда.
знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.
Эгерде Мен ачка болсом да, сага айтмак эмесмин, анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары Меники.
Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.
Мен букачардын этин жемек белем? Текенин канын ичмек белем?
Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?
Кудайга мактоо курмандыгын алып кел, кудуреттүү Кудайга берген убадаларыңды аткар.
Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,
Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү Мени чакыр, Мен сени куткарам, сен болсо Мени даңктайсың».
и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".
Күнөөкөргө болсо Кудай мындай дейт: «Эмне үчүн сен Менин мыйзамдарымды жар саласың, осуятымды оозуңа аласың?
Грешнику же говорит Бог: "что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои,
Сен Менин мыйзамдарымды жек көрөсүң, Менин сөздөрүмдү таштап салдың.
а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?
Ууруну көргөндө, ага кошулуп кетесиң, ойноштук кылгандарга кошулуп ойноштук кыласың.
когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься;
Оозуңдан жаман сөздөр чыгат, тилиң болсо жалган сөздөрдү куюлуштуруп сүйлөйт.
уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство;
Отуруп алып бир тууганыңа каршы сүйлөйсүң, өз энеңдин уулун жамандайсың.
сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь;
Сен ушундай кылдың, бирок Мен унчуккан жокмун. Өзүң кандай болсоң, Мени да ошондой ойлодуң. Айыбыңды ачып, күнөөңдү өз көзүңө көрсөтөм.
ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои.
Кудайды унуткандар, мына ушуну түшүнгүлө, болбосо Мен силерди тытып жок кылгым келсе, эч ким куткарбайт.
Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, - и не будет избавляющего.
Мага мактоо курмандыгын алып келген адам – Мага урмат көрсөткөн адам. Өз жолун байкап жүргөн адамга Мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм».
Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие".