Ps.30.2-Ps.30.4; Ps.70.1-Ps.70.3
Ps.10.1; Ps.30.18; Ps.142.1
Ps.30.2-Ps.30.4; Ps.70.1-Ps.70.3
Ps.10.1; Ps.30.18; Ps.142.1
Ps.17.3; Ps.90.2
Ps.17.3; Ps.90.2
Ps.22.3
Ps.22.3
Ps.24.15; Job.18.8; Ps.42.2
Ps.24.15; Job.18.8; Ps.42.2
Luke.23.46; Acts.7.59; Deut.32.4
Luke.23.46; Acts.7.59; Deut.32.4
Ps.25.5; Jonah.2.9; Deut.32.21; Jer.8.19; Jer.14.22
Ps.25.5; Jonah.2.9; Deut.32.21; Jer.8.19; Jer.14.22
Ps.1.6
Ps.1.6
Deut.32.30; Job.36.16
Deut.32.30; Job.36.16
Ps.65.14; Ps.6.8
Ps.65.14; Ps.6.8
Ps.6.3; Ps.31.3; Ps.37.4; Ps.101.4
Ps.6.3; Ps.31.3; Ps.37.4; Ps.101.4
Ps.40.8-Ps.40.9; Isa.53.3; Job.19.13-Job.19.14; Matt.26.56; Mark.14.50
Ps.40.8-Ps.40.9; Isa.53.3; Job.19.13-Job.19.14; Matt.26.56; Mark.14.50
Ps.87.6; Eccl.9.5; Isa.30.14
Ps.87.6; Eccl.9.5; Isa.30.14
Jer.20.10; Matt.27.1; 2Sam.17.1-2Sam.17.4
Jer.20.10; Matt.27.1; 2Sam.17.1-2Sam.17.4
Ps.30.2; Ps.30.7
Ps.30.2; Ps.30.7
1Chr.29.30; Job.24.1; Ps.7.2
1Chr.29.30; Job.24.1; Ps.7.2
Ps.4.7
Ps.4.7
Ps.30.2; 1Sam.2.9; Ps.93.17; Ps.113.25
Ps.30.2; 1Sam.2.9; Ps.93.17; Ps.113.25
Jude.1.15; Ps.16.10
Jude.1.15; Ps.16.10
Ps.22.5
Ps.22.5
Ps.31.7; Ps.26.5
Ps.31.7; Ps.26.5
Ps.16.7; 1Sam.23.7
Ps.16.7; 1Sam.23.7
Ps.115.2; 2Sam.15.14; Isa.38.11-Isa.38.12; Lam.3.54; Jonah.2.5
Ps.115.2; 2Sam.15.14; Isa.38.11-Isa.38.12; Lam.3.54; Jonah.2.5
Ps.29.5; Deut.32.41
Ps.29.5; Deut.32.41
Ps.26.14
Ps.26.14
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2
Теңир, Сага таянам, эч качан уятка калбайын, мени адилеттигиң боюнча куткар.
2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде Твоей избавь меня;
3 Мага кулак сал, мени куткарууга шашыл. Мага таштай бекем чеп бол, мени сакташ үчүн, мага баш пааналай турган үй бол.
3 приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня,
4 Анткени Сен менин аска-зоомсуң, чебимсиң. Өз ысымың үчүн мени жетеле, мени башкар.
4 ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
5 Мени жашыруун жайып коюшкан тордон чыгар, анткени Сен менин таянычымсың.
5 Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя.
6 Рухумду Өз колуңа тапшырам. Теңир, чындыктын Кудайы, Сен мени куткардың.
6 В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.
7 Эч нерсеге жарабаган жалган кудайларга табынгандарды жек көрөм, бирок Теңирге таянам.
7 Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
8 Сенин ырайымыңа кубанам да шаттанам, анткени менин башыма түшкөн мүшкүлдү көрдүң, жанымдын кыйналганын билдиң.
8 Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей
9 Мени душмандын колуна салып берген жоксуң, бутумду кең жерге койдуң.
9 и не предал меня в руки врага; поставил ноги мои на пространном месте.
10 Мага ырайым кыл, Теңир, анткени кыйналып турам. Кайгыдан көздөрүм соолуп, жаным кыйналып, жүрөгүм сыздап жатат.
10 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя.
11 Өмүрүм кайгы менен өтүп бара жатат, жылдарым онтоо менен өтүүдө. Күнөөлөрүмдүн айынан алсырап калдым, сөөктөрүм кургады.
11 Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли.
12 Бүт душмандарымдын алдында шылдың болдум, атүгүл, кошуналарыма да күлкү болдум, тааныштарымдын көздөрүнө эң коркунучтуу көрүнүп калдым. Көчөдөн көргөндөр менден качышат.
12 От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.
13 Мен эбак өлүп калган кишидей, адамдардын эсинен чыктым, талкаланган карападай болуп калдым.
13 Я забыт в сердцах, как мертвый; я - как сосуд разбитый,
14 Анткени мен көптөрдөн жаман сөз угуп жүрөм, туш-туштан коркунуч каптады. Алар топтошуп алып, мени өлтүрүү үчүн, жамандык ойлоп жатышат.
14 ибо слышу злоречие многих; отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою.
15 Ал эми мен, Теңир, Сага гана таянам жана: «Менин Кудайым Сенсиң», – дейм.
15 А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты - мой Бог.
16 Менин күндөрүм Сенин колуңда. Мени душмандарымдын колунан, куугунтукка алгандардан куткар.
16 В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих.
17 Өз кулуңа Өзүңдүн жарык жүзүңдү көрсөт, мени Өз ырайымың менен куткар.
17 Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милостью Твоею.
18 Мен уятка калбайм, Теңир, анткени Сени чакырып жатам. Кудайсыздар болсо уят болушсун, алардын үнү өлгөндөр жаткан жайда басылсын.
18 Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде.
19 Адил адамдарга текебердик менен, жек көрүү менен жалаа жаап, жалган сүйлөгөндөр тилден калышсын.
19 Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем.
20 Сенде Өзүңдөн корккондор үчүн сактап койгон, адам баласынын алдында Өзүңө таянгандар үчүн даярдап койгон жакшы нерселер көп!
20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими!
21 Сен аларды адамдардын козголоңунан Өз жүзүңдүн астына жашырасың, аларды ачуу тилден Өз чатырыңда калкалайсың.
21 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков.
22 Чептери бекем шаарда мага Өзүнүн кереметтүү ырайымын көрсөткөн Теңирге даңк!
22 Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе!
23 Кыйналып турганымда: «Ал мени көз алдынан четке кагып койду», – деп ойлогон элем. Бирок мен Сени чакырганда, Сен менин сыйынуумду уктуң.
23 В смятении моем я думал: "отвержен я от очей Твоих"; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе.
24 Теңирдин адил адамдары, Аны сүйгүлө. Ишенимдүүлөрдү Теңир сактайт, менменсингендердин жазасын ашыгы менен берет.
24 Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.
25 Теңирден үмүттөнгөндөрдүн баары, кайраттуу болгула, жүрөгүңөр бекем болсун!
25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!