Gen.35.3; Prov.18.10; Ps.58.2; Ps.68.30
Gen.35.3; Prov.18.10; Ps.58.2; Ps.68.30
Ps.72.17; 2Chr.20.8; Ps.127.5
Ps.72.17; 2Chr.20.8; Ps.127.5
Acts.10.4
Acts.10.4
Ps.20.3
Ps.20.3
Ps.9.15; Ps.59.6; Song.6.4; Song.6.10
Ps.9.15; Ps.59.6; Song.6.4; Song.6.10
Ps.27.8
Ps.27.8
Isa.31.1; Isa.36.9; Prov.21.31; 1Sam.17.45; 2Chr.32.8
Isa.31.1; Isa.36.9; Prov.21.31; 1Sam.17.45; 2Chr.32.8
Ps.47.3
Ps.47.3
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2
Сен кайгырган күнү Теңир үнүңдү уксун, сени Жакыптын Кудайынын ысымы сактасын.
2 Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
3 Ал сага ыйык жайдан жардам, Сиондон күч-кубат жөнөтсүн.
3 Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.
4 Чалган курмандыктарыңдын баарын эске алсын, бүтүндөй өрттөлчү курмандыгыңды майлуу курмандык катары кабыл алсын.
4 Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным.
5 Сага жүрөгүң каалаганды берсин, бүт тилегиңди аткарсын.
5 Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит.
6 Биз сенин куткарылганыңа кубанабыз, биздин Кудайыбыздын атынан туу көтөрөбүз. Теңир сенин сураганыңдын баарын берсин.
6 Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои.
7 Теңир Өзүнүн майланганын сактарын, Ага Өзүнүн ыйык асманынан Өзүнүн оң колунун куткаруучу күчү менен жооп берерин билдим.
7 Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.
8 Бири майдан арабалары менен, бири күлүк аттары менен мактанат, биз болсо Теңирдин, Кудайыбыздын ысымы менен мактанабыз.
8 Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся:
9 Алар мүдүрүлүп жыгылышты, биз болсо турдук, бекем турабыз.
9 они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.
10 Теңир! Падышаны сакта, Өзүңдү чакырганда, үнүбүздү уга көр.
10 Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе.