Ps.49.6; Rom.1.19-Rom.1.20
Ps.49.6; Rom.1.19-Rom.1.20
Rom.10.18; Isa.28.10; Eccl.1.5
Rom.10.18; Isa.28.10; Eccl.1.5
Judg.5.31; Joel.2.16
Judg.5.31; Joel.2.16
Rom.7.12; Ps.22.3; 2Tim.3.16; Exod.25.16; Ps.77.5; Ps.110.7; Matt.11.25; 1Cor.1.27; 2Tim.3.15; Ps.118.130; Prov.1.4
Rom.7.12; Ps.22.3; 2Tim.3.16; Exod.25.16; Ps.77.5; Ps.110.7; Matt.11.25; 1Cor.1.27; 2Tim.3.15; Ps.118.130; Prov.1.4
Ps.102.18; Ps.110.7; Ps.118.4; Ps.118.27; Ps.11.7; Ps.12.4
Ps.102.18; Ps.110.7; Ps.118.4; Ps.118.27; Ps.11.7; Ps.12.4
Ps.118.142; Ps.118.151; Ps.118.160
Ps.118.142; Ps.118.151; Ps.118.160
Ps.118.72; Ps.118.127; Prov.8.10; Job.28.17; Prov.8.19; Ps.118.103; Prov.16.24
Ps.118.72; Ps.118.127; Prov.8.10; Job.28.17; Prov.8.19; Ps.118.103; Prov.16.24
Prov.29.18
Prov.29.18
Ps.39.13; 1Cor.4.4; Lev.4.2; Num.15.27; Ps.89.8; Job.34.32
Ps.39.13; 1Cor.4.4; Lev.4.2; Num.15.27; Ps.89.8; Job.34.32
Gen.20.6; 1Sam.25.33-1Sam.25.34; 1Sam.25.39; Num.15.30; Ps.118.133; Rom.6.12; Rom.6.14
Gen.20.6; 1Sam.25.33-1Sam.25.34; 1Sam.25.39; Num.15.30; Ps.118.133; Rom.6.12; Rom.6.14
Ps.17.3; Job.19.25
Ps.17.3; Job.19.25
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2
Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат, аалам Анын колдору жасаган иштерди кабарлап жатат.
2 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
3 Күн күнгө сүйлөп, түн түнгө билим берет.
3 День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
4 Алардын үнүн укпаган бир да эл, бир да улут жок.
4 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
5 Алардын үнү бүт жер жүзүн аралап өтөт, алардын сөзү аалам чегине жетет. Кудай алардын арасында күнгө турак-жай тургузуп берди.
5 По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу,
6 Ал нике үйүнөн чыккан күйөөдөй болуп чыгат; өз жолун басып өткөн күлүктөй кубанат.
6 и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще:
7 Асмандын бир четинен чыгып, экинчи четине барат; анын жылуулугунан эч нерсе жашырынып кала албайт.
7 от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его.
8 Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин сөздөрү туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат.
8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
9 Теңирдин буйруктары адилет, жүрөктү кубантат. Теңирдин осуяттары жарык, көздү ачат.
9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
10 Теңирден коркуу – таза нерсе, ал түбөлүктүү. Теңирдин өкүмдөрү адилет, бардыгы туура.
10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны;
11 Алар алтындан да, көп таза алтындан да баалуу; балдан да, эң таттуу балдын тамчысынан да ширин.
11 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
12 Өз кулуңду ошолор сактап жүрөт. Аларды сактагандарга чоң сыйлык!
12 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
13 Ким өзүнүн күнөөлөрүн көрө алат? Мени жашыруун күнөөлөрүмдөн арылт.
13 Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня
14 Өз кулуңду атайлап күнөө кылуудан сакта, алар мага үстөмдүк кылышпасын. Ошондо мен күнөөсүз болом, көп кылмыштардан алыс болом.
14 и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.
15 Оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум Сага жага тургандай болсун, Теңирим, менин тирегим, Куткаруучум!
15 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!