Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Ps.90.2; Ps.143.2; Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Heb.2.13; Ps.17.31; Gen.15.1; Ps.111.9; Luke.1.69; Ps.9.10
Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Ps.90.2; Ps.143.2; Ps.17.32; Ps.17.47; Ps.18.15; Ps.30.4; Heb.2.13; Ps.17.31; Gen.15.1; Ps.111.9; Luke.1.69; Ps.9.10
Ps.47.2; Ps.95.4; Ps.112.3; Ps.144.3
Ps.47.2; Ps.95.4; Ps.112.3; Ps.144.3
Ps.114.3; Ps.118.61; Ps.31.6
Ps.114.3; Ps.118.61; Ps.31.6
Ps.17.5
Ps.17.5
Ps.65.14; Ps.101.3; Ps.119.1; Jonah.2.3; Ps.10.4
Ps.65.14; Ps.101.3; Ps.119.1; Jonah.2.3; Ps.10.4
Judg.5.4; Acts.4.31; Acts.16.26
Judg.5.4; Acts.4.31; Acts.16.26
Ps.20.10
Ps.20.10
Ps.143.5; Isa.64.1; Exod.20.21
Ps.143.5; Isa.64.1; Exod.20.21
Ps.103.3
Ps.103.3
Job.36.29; Ps.96.2; Ps.28.3
Job.36.29; Ps.96.2; Ps.28.3
Ps.148.8; Josh.10.11
Ps.148.8; Josh.10.11
1Sam.2.10; 1Sam.7.10; Job.37.4; Isa.30.30; Ps.28.3-Ps.28.9
1Sam.2.10; 1Sam.7.10; Job.37.4; Isa.30.30; Ps.28.3-Ps.28.9
Ps.7.14; Ps.63.8; Ps.76.18; Ps.143.6; Deut.32.23; Deut.32.42; Hab.3.11; Exod.14.24; Josh.10.10
Ps.7.14; Ps.63.8; Ps.76.18; Ps.143.6; Deut.32.23; Deut.32.42; Hab.3.11; Exod.14.24; Josh.10.10
Ps.41.2; Joel.1.20; Job.36.30; Ps.105.9; Nah.1.4; Exod.15.8
Ps.41.2; Joel.1.20; Job.36.30; Ps.105.9; Nah.1.4; Exod.15.8
Ps.143.7; Exod.2.10; Ps.31.6; Job.22.11
Ps.143.7; Exod.2.10; Ps.31.6; Job.22.11
Ps.141.6
Ps.141.6
Ps.30.9; Ps.117.5; Ps.17.37; Ps.21.9; 2Sam.15.26
Ps.30.9; Ps.117.5; Ps.17.37; Ps.21.9; 2Sam.15.26
Ps.7.9; 1Sam.24.20; 1Sam.26.23; 1Kgs.8.32; Job.22.30
Ps.7.9; 1Sam.24.20; 1Sam.26.23; 1Kgs.8.32; Job.22.30
Gen.18.19; Prov.8.32
Gen.18.19; Prov.8.32
Ps.118.30; Ps.118.102
Ps.118.30; Ps.118.102
Gen.17.1; 1Kgs.14.8
Gen.17.1; 1Kgs.14.8
Matt.5.7
Matt.5.7
Ps.80.13; Lev.26.23-Lev.26.24; Prov.3.34; Acts.7.42; Rom.1.28
Ps.80.13; Lev.26.23-Lev.26.24; Prov.3.34; Acts.7.42; Rom.1.28
Exod.3.7; Ps.100.5
Exod.3.7; Ps.100.5
Ps.131.17; 1Kgs.11.36; 1Kgs.15.4; 2Kgs.8.19; 2Sam.21.17; Job.18.5-Job.18.6
Ps.131.17; 1Kgs.11.36; 1Kgs.15.4; 2Kgs.8.19; 2Sam.21.17; Job.18.5-Job.18.6
Isa.35.6; 2Sam.5.6-2Sam.5.9
Isa.35.6; 2Sam.5.6-2Sam.5.9
Deut.32.4; Dan.4.34; Matt.5.48; Rev.15.3; Ps.11.7; Ps.17.3; Ps.16.7
Deut.32.4; Dan.4.34; Matt.5.48; Rev.15.3; Ps.11.7; Ps.17.3; Ps.16.7
Ps.85.8; Ps.17.3
Ps.85.8; Ps.17.3
1Sam.2.4; Isa.45.5; Ps.100.2; Ps.100.6; Ps.118.1; Job.22.3
1Sam.2.4; Isa.45.5; Ps.100.2; Ps.100.6; Ps.118.1; Job.22.3
Hab.3.19; Deut.32.13; Isa.58.14
Hab.3.19; Deut.32.13; Isa.58.14
Ps.143.1
Ps.143.1
Ps.19.3; Isa.63.9
Ps.19.3; Isa.63.9
Ps.30.9; Prov.4.12; Ps.17.20
Ps.30.9; Prov.4.12; Ps.17.20
Exod.23.27; Ps.20.13
Exod.23.27; Ps.20.13
Job.27.9
Job.27.9
2Kgs.13.7; Isa.10.6; Mic.7.10; Zech.10.5
2Kgs.13.7; Isa.10.6; Mic.7.10; Zech.10.5
2Sam.3.1; 2Sam.19.9; 2Sam.19.43; 2Sam.20.1; Ps.2.8; 2Sam.8.1-2Sam.8.14; Isa.55.5; Ps.21.28
2Sam.3.1; 2Sam.19.9; 2Sam.19.43; 2Sam.20.1; Ps.2.8; 2Sam.8.1-2Sam.8.14; Isa.55.5; Ps.21.28
Ps.143.7; Ps.65.3; Ps.80.16; Deut.33.29
Ps.143.7; Ps.65.3; Ps.80.16; Deut.33.29
Ps.17.45; Mic.7.17
Ps.17.45; Mic.7.17
Ps.46.4; Ps.143.2; Isa.45.1
Ps.46.4; Ps.143.2; Isa.45.1
Ps.58.2; Ps.139.2
Ps.58.2; Ps.139.2
Rom.15.9; Ps.65.4
Rom.15.9; Ps.65.4
Ps.143.10; Ps.2.2; Ps.88.30; 2Sam.7.12-2Sam.7.13; 2Sam.7.29
Ps.143.10; Ps.2.2; Ps.88.30; 2Sam.7.12-2Sam.7.13; 2Sam.7.29
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1 .
1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал:
2
Сени сүйөм, Теңирим, күч-кубатым менин!
2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
3 Теңир менин тирегим, баш паанам, куткаруучум; Кудайым менин аска-зоом. Мен Ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, таянычым.
3 Господь - твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.
4 Табынууга татыктуу Теңирдин атын чакырып, душмандарымдан кутулам.
4 Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь.
5 Мени өлүм азаптары курчап алды, кыйынчылыктардын агымы үрөйүмдү учурду.
5 Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;
6 Мага өлгөндөр жаткан жайдын чынжырлары салынды, өлүмдүн торуна чалындым.
6 цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.
7 Мен кысталышта калганда, Теңиримди чакырдым, Кудайыма жалындым. Ал Өз турагынан менин үнүмдү укту, зар-муңум Анын кулагына жетти.
7 В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.
8 Жер силкинип термелди, тоолордун негиздери ордунан козголду, анткени Кудай каарданды.
8 Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог;
9 Анын каарынан түтүн көтөрүлүп, оозунан баарын жалмай турган от чыкты, Андан күйүп жаткан чоктор чачырап жатты.
9 поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.
10 Асманды эңкейтип, Ал жерге түштү, Анын бут астында караңгылык жатты.
10 Наклонил Он небеса и сошел, - и мрак под ногами Его.
11 Ал керуптардын үстүнө отуруп, шамалдын канатында учуп жөнөдү.
11 И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.
12 Караңгылыкты Өзүнө жабуу кылды, асмандагы булуттарды, кара булуттарды Өзүнүн тегерегине чатыр кылды.
12 И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.
13 Анын алдындагы жарыктан Анын булуттары, мөндүр, кызыл чоктор качты.
13 От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.
14 Асманда Теңир күркүрөдү, Бардыгынан Жогору Турган үн салды – мөндүр жана жалындаган чок.
14 Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.
15 Өзүнүн жебелерин тартып, аларды туш-тушка чачыратты; көп чагылган жиберип, аларды туш-тушка качырды.
15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.
16 Теңирим, Сенин каардуу үнүңдөн, Сенин каарыңдын илебинен суу башаттары, ааламдын негизи ачылды.
16 И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.
17 Ал асмандан колун сунуп, мени алды, мени чоң суулардан тартып чыгарды.
17 Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;
18 Мени күчтүү душманымдан, менден күчтүү болгон жек көрүүчүлөрдөн куткарды.
18 избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.
19 Алар мага башыма мүшкүл түшкөн күнү каршы чыгышты. Бирок Теңир мага жөлөк болду.
19 Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.
20 Ал мени кең жерге алып чыкты, мени куткарды, анткени Ал мени жакшы көрөт.
20 Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.
21 Теңир менин адилдигиме жараша, колумдун тазалагына жараша тиешемди берди.
21 Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,
22 Анткени мен Теңирдин жолун сактадым, Кудайымдын алдында мыйзамсыз болгон эмесмин.
22 ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;
23 Анткени Анын бардык мыйзамдары менин алдымда, Анын көрсөтмөлөрүнөн четтеген жокмун.
23 ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.
24 Мен Кудай алдында таза элем, күнөө кылып албайын деп сактанчумун.
24 Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;
25 Теңир Өзүнүн көз алдындагы адилдигиме жараша, колумдун тазалыгына жараша тиешемди берди.
25 и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.
26 Боорукерге Сен боорукердик кыласың, адил адамга адилет мамиле кыласың.
26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно,
27 Тазаларга тазалыгына жараша мамиле кыласың, алдамчыга алдамчылыгына жараша мамиле кыласың.
27 с чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его,
28 Анткени Сен эзилген адамдарды куткарасың, ал эми менменсинип карагандарды кемсинтесиң.
28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.
29 Теңир, Сен менин шамымды күйгүзөсүң. Кудайым караңгымды жарык кылат.
29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.
30 Мен Сени менен аскерлерди талкалайм, Кудайым менен чепти ашып түшөм.
30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.
31 Кудай! Анын жолу таза, Теңирдин сөзү таза. Ал – Өзүнө таянгандардын баарына калкан.
31 Бог! - Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
32 Теңирден башка Кудай барбы? Биздин Кудайдан башка Сактоочу барбы?
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
33 Кудай мага күч берет, мага түз жол салат.
33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;
34 Буттарымды бугунун буттарындай кылат, мени бийик жерлериме чыгарат.
34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;
35 Колумду согушка даярдайт, ошон үчүн колдорум жез жааны сындырат.
35 научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.
36 Сен мага куткаруучу калканыңды бердиң, Сенин оң колуң мени колдоп турат, Сенин ырайымың мени жогору көтөрөт.
36 Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.
37 Сен менин баса турган жолумду кеңейтесиң, ошондо тизелерим титиребейт.
37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
38 Душмандарымды кууп жетип, аларды жок кылмайынча, артка кайтпайм.
38 Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;
39 Аларды талкалайм, алар тура албай калышат, менин бут алдыма жыгылышат.
39 поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,
40 Анткени Сен мага согушканга күч бердиң, мага каршы көтөрүлгөндөрдү бут алдыма жыгып бердиң.
40 ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;
41 Душманымды менин көз алдымда артка чегинттиң. Мени жек көргөндү кыйратып жатам.
41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:
42 Алар боздоп жатышат, бирок алардын куткарары жок. Кудайга жалынып жатышат, бирок Ал аларды укпайт.
42 они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, - но Он не внемлет им;
43 Аларды топурактай сапырып, көчөдөгү балчыктай тебеледим.
43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.
44 Сен мени эл козголоңунан куткарып алып, бөтөн элдерге эл башчы кылдың. Өзүм тааныбаган эл мага кызмат кылып жатат.
44 Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;
45 Алар мен жөнүндө угуп эле, мага баш ийишет. Бөтөн элдер менин алдымда жасакерленишет.
45 по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;
46 Бөтөн элдер кумсарып, өздөрүнүн сепилдеринде титиреп отурушат.
46 иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.
47 Теңир тирүү, менин тирегим даңкталсын! Мени куткарган Кудай даңазалансын!
47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,
48 Мен үчүн өч алган, бөтөн элдерди багындырып берген Кудай,
48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,
49 мени душмандарымдан куткарган Кудай даңкталсын! Мага каршы чыккандардын алдында Сен мени жогору көтөрдүң, мени катаал кишиден куткардың.
49 и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.
50 Ошон үчүн, Теңир, Сени даңктайм, бөтөн элдердин арасында Сенин ысымыңды даңктап ырдайм.
50 За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,
51 Падышаны улуу жеңиш менен куткарган, Өзүң майлаган Дөөткө жана анын укум-тукумуна түбөлүккө ырайым кылган Сени даңктап ырдайм.
51 величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.