Ps.98.5; Ps.98.9; Ps.97.6
Ps.98.5; Ps.98.9; Ps.97.6
Ps.145.2
Ps.145.2
Ps.47.2; Job.5.9; Isa.40.28
Ps.47.2; Job.5.9; Isa.40.28
Isa.38.19
Isa.38.19
Ps.144.12
Ps.144.12
Ps.77.4
Ps.77.4
Isa.63.7
Isa.63.7
Ps.85.5; Ps.85.15
Ps.85.5; Ps.85.15
Ps.99.5
Ps.99.5
Ps.18.2; Ps.102.22; Ps.131.9; Ps.131.16
Ps.18.2; Ps.102.22; Ps.131.9; Ps.131.16
Ps.104.1; Ps.144.4; Ps.150.2; Deut.3.24; Ps.144.5
Ps.104.1; Ps.144.4; Ps.150.2; Deut.3.24; Ps.144.5
Ps.9.37
Ps.9.37
Ps.36.17; Ps.36.24; Ps.145.8
Ps.36.17; Ps.36.24; Ps.145.8
Ps.103.27
Ps.103.27
Ps.103.28; Ps.103.21; Ps.146.8
Ps.103.28; Ps.103.21; Ps.146.8
Ps.114.5; Ps.17.26; Jer.3.12
Ps.114.5; Ps.17.26; Jer.3.12
Ps.33.19; Ps.118.151; Deut.4.7; John.4.23-John.4.24
Ps.33.19; Ps.118.151; Deut.4.7; John.4.23-John.4.24
Prov.10.24; John.9.31; Ps.30.23
Prov.10.24; John.9.31; Ps.30.23
Ps.96.10
Ps.96.10
Ps.150.6
Ps.150.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Өзүңдү даңазалайм, Теңирим, Кудайым, Падышам, Сенин ысымыңды түбөлүк даңктайм.
1 Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
2 Сени күн сайын даңктайм, Сенин ысымыңды түбөлүк мактайм.
2 Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
3 Теңир улуу жана мактоого татыктуу, Анын улуулугу акыл жеткис.
3 Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо.
4 Бир муун бир муунга Сенин иштериңди мактайт, Сенин күчүңдү жарыя кылат.
4 Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
5 Ал эми мен Сенин улуулугуң, улуу даңкың жана кереметтүү иштериң жөнүндө жар салам.
5 А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
6 Сенин коркунучтуу иштериңдин күчү жөнүндө айтышат, Сенин улуулугуң жөнүндө болсо мен жарыя кылам.
6 Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
7 Сенин кең пейилдигиңди унутпай жар салышат, Сенин адилеттигиңди даңктап ырдашат.
7 Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
8 Теңир кайрымдуу жана ырайымдуу, чыдамдуу жана абдан боорукер.
8 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
9 Теңир бардык адамдарга жакшылык кылат, Өзү жараткандарынын бардыгына кайрымдуулук кылат.
9 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
10 Теңирим, Сени Өзүңдүн бардык иштериң даңктасын, Сени Өзүңдүн ыйыктарың даңкташсын.
10 Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;
11 Сенин падышачылыгыңдын даңкы жөнүндө жар салышсын, Сенин күчүң жөнүндө айтышсын.
11 да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
12 Адам баласы Сенин күчүңдү жана Сенин падышачылыгыңдын улуу даңкын билсин.
12 чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
13 Сенин падышачылыгың – түбөлүк падышачылык, Сенин бийлигиң муундан муунга.
13 Царство Твое - царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
14 Теңир жыгылып бараткандарды сүйөйт, кулагандардын баарын тургузат.
14 Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
15 Бардыгы Сени карап, күтүп турушат; Сен аларга тамакты өз маалында бересиң.
15 Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время;
16 Колуңду ачып, кең пейилдигиң менен бардык тирүү жандарды тойгузасың.
16 открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
17 Теңир Өзүнүн бардык жолунда адилет, Өзүнүн бардык ишинде ишенимдүү.
17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
18 Теңир Өзүн чакыргандардын бардыгына жакын, Өзүн чын жүрөктөн чакыргандардын бардыгына жакын.
18 Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
19 Ал Өзүнөн корккондордун каалоосун аткарат, алардын зар-муңун угат, аларга жардам берет.
19 Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
20 Теңир Өзүн сүйгөндөрдүн баарын сактайт, ал эми кудайсыздардын баарын кырып жок кылат.
20 Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
21 Менин оозум Теңирди мактайт. Ар бир тирүү жан Анын ыйык ысымын түбөлүк даңктасын.
21 Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.