Ps.137.6; Isa.57.15; Ps.100.5; Jer.45.5; Rom.12.16; Job.42.3
Ps.137.6; Isa.57.15; Ps.100.5; Jer.45.5; Rom.12.16; Job.42.3
Matt.18.3; 1Cor.14.20
Matt.18.3; 1Cor.14.20
Ps.129.7
Ps.129.7
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңир! Менин жүрөгүм текеберденген эмес, көздөрүм менменсинген эмес, мен улуу иштерге жана мен үчүн кол жеткис болгон нерселерге киришкен эмесмин.
1 Песнь восхождения. Давида. Господи! не надмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое.
2 Мен өзүмдүн жанымды эмчектен чыккан баладай жоошуткан жок белем, тынчтандырган жок белем? Менин жаным эмчектен чыккан баладай болчу.
2 Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди.
3 Ысрайыл азыр жана түбөлүккө Теңирге таянсын!
3 Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.