Ps.68.3; Ps.68.15; Lam.3.55; Jonah.2.3
Ps.68.3; Ps.68.15; Lam.3.55; Jonah.2.3
Ps.85.6; 2Chr.6.40; Ps.139.7
Ps.85.6; 2Chr.6.40; Ps.139.7
Ps.89.8; Job.10.14; Ps.75.8; Amos.2.15; Nah.1.6; Mal.3.2; Eph.6.13; Rev.6.17; Ps.142.2
Ps.89.8; Job.10.14; Ps.75.8; Amos.2.15; Nah.1.6; Mal.3.2; Eph.6.13; Rev.6.17; Ps.142.2
Ps.129.7; Isa.55.7; Dan.9.9; Ps.85.5; Ps.85.15; 1Kgs.8.39-1Kgs.8.40; Jer.33.8-Jer.33.9; Rom.2.4
Ps.129.7; Isa.55.7; Dan.9.9; Ps.85.5; Ps.85.15; 1Kgs.8.39-1Kgs.8.40; Jer.33.8-Jer.33.9; Rom.2.4
Ps.39.2; Isa.8.17; Isa.26.8; Ps.32.20; Ps.118.74; Ps.118.81
Ps.39.2; Isa.8.17; Isa.26.8; Ps.32.20; Ps.118.74; Ps.118.81
Ps.122.2; Ps.62.7; Ps.118.147; Ps.5.4
Ps.122.2; Ps.62.7; Ps.118.147; Ps.5.4
Ps.130.3; Ps.129.4
Ps.130.3; Ps.129.4
Ps.110.9; Luke.1.68; Titus.2.14; Matt.1.21; Ps.24.22
Ps.110.9; Luke.1.68; Titus.2.14; Matt.1.21; Ps.24.22
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Тереңдиктен Сени чакырам, Теңирим.
Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи.
Теңирим! Менин үнүмдү ук. Менин жалынуумду көңүл коюп ук.
Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.
Теңирим, эгерде Сен мыйзамсыздыктын баарын эсиңе сактай берсең, Теңирим, анда ким туруштук бере алат?
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит?
Бирок Сенде кечирим бар, баары Сенин алдыңда коркуп турушсун.
Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
Мен Теңирден үмүттөнөм, жаным үмүттөнөт. Мен Анын сөзүнө таянам.
Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.
Менин жаным Теңирди таңдын атышын күткөн сакчылардан да, таңдын атышын күткөн сакчылардан да артык күтөт.
Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи - утра, более, нежели стражи - утра.
Ысрайыл эли Теңирге таянсын, анткени Теңирде ырайым жана толук куткарылуу бар.
Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление,
Ал Ысрайыл элин бардык мыйзамсыз иштеринен куткарат.
и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.