Prov.1.8; Prov.5.7; Prov.7.24; Prov.8.33; Ps.33.12; Prov.2.2
Prov.1.8; Prov.5.7; Prov.7.24; Prov.8.33; Ps.33.12; Prov.2.2
Job.11.4
Job.11.4
1Chr.22.5; Zech.12.10
1Chr.22.5; Zech.12.10
1Chr.28.9; Eph.6.4; Prov.3.1; Prov.7.2; Lev.18.5; Isa.55.3
1Chr.28.9; Eph.6.4; Prov.3.1; Prov.7.2; Lev.18.5; Isa.55.3
Prov.2.2; Prov.4.1
Prov.2.2; Prov.4.1
2Thess.2.10
2Thess.2.10
Prov.1.7; Prov.4.1
Prov.1.7; Prov.4.1
1Sam.2.30; Song.2.6
1Sam.2.30; Song.2.6
Prov.1.9
Prov.1.9
Prov.4.1; Prov.2.1; Prov.3.2
Prov.4.1; Prov.2.1; Prov.3.2
1Sam.12.23
1Sam.12.23
Job.18.7; Ps.17.37; Ps.118.45; Prov.3.23
Job.18.7; Ps.17.37; Ps.118.45; Prov.3.23
Prov.3.18; Prov.4.22; John.1.4; 1John.5.12
Prov.3.18; Prov.4.22; John.1.4; 1John.5.12
Prov.1.15; Ps.1.1
Prov.1.15; Ps.1.1
Ps.35.5
Ps.35.5
Amos.2.8
Amos.2.8
Job.11.17; Job.22.28; Isa.60.3; Isa.62.1-Isa.62.2; Dan.12.3; 2Sam.23.4; Ps.96.11; Ps.83.8; 1John.3.2
Job.11.17; Job.22.28; Isa.60.3; Isa.62.1-Isa.62.2; Dan.12.3; 2Sam.23.4; Ps.96.11; Ps.83.8; 1John.3.2
1Sam.2.9; Isa.59.9-Isa.59.10; Jer.23.12; John.12.35; Job.18.5; Matt.6.23; John.11.10; 1John.2.10
1Sam.2.9; Isa.59.9-Isa.59.10; Jer.23.12; John.12.35; Job.18.5; Matt.6.23; John.11.10; 1John.2.10
Prov.4.10
Prov.4.10
Prov.3.21; Prov.2.1
Prov.3.21; Prov.2.1
Prov.4.13; Prov.8.35; Prov.21.21; Deut.32.47; 1Tim.4.8
Prov.4.13; Prov.8.35; Prov.21.21; Deut.32.47; 1Tim.4.8
Matt.12.35; Ps.15.11
Matt.12.35; Ps.15.11
Prov.6.12; Prov.2.15
Prov.6.12; Prov.2.15
Heb.12.2
Heb.12.2
Prov.5.6; Prov.5.21; Heb.12.13; Ps.118.5
Prov.5.6; Prov.5.21; Heb.12.13; Ps.118.5
Deut.5.32; Deut.28.14; Josh.1.7; 1Kgs.15.5
Deut.5.32; Deut.28.14; Josh.1.7; 1Kgs.15.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Балдар, атаңардын акыл-насаатын уккула, акыл-эстүү болуу үчүн кулак салгыла!
1 Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,
2 Анткени мен силерге жакшы сабак бердим. Менин осуяттарымды таштабагыла.
2 потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей.
3 Анткени мен да бир кезде атамдын уулу элем, энемдин жалгыз, сүйүктүү уулу элем.
3 Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей,
4 Ошондо атам мага акыл үйрөтүп: «Жүрөгүң менин сөздөрүмдү тутуп алсын, осуяттарымды сактап жаша», – деген.
4 и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи.
5 Даанышмандыкка ээ бол, акылмандуулукка ээ бол. Муну эсиңден чыгарба, менин айткандарымдан четтебе.
5 Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.
6 Менин сөзүмдү таштаба, ошондо ал сени сактап жүрөт; аны сүй, ошондо ал сени коргоп жүрөт.
6 Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя.
7 Эң негизгиси – акылмандык. Акылмандыкка ээ бол, бардык мал-мүлкүң менен акыл-эстүүлүккө ээ бол.
7 Главное - мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.
8 Аны бийик бааласаң, ал сени бийикке көтөрөт. Эгерде ага жабышсаң, ал сенин даңкыңды чыгарат.
8 Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней;
9 Ал сенин башыңа эң сонун гүлчамбар кийгизет, эң сонун таажыга жеткирет.
9 возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец.
10 Кулак сал, уулум, менин сөздөрүмдү кабыл ал, ошондо өмүрүң узарат.
10 Слушай, сын мой, и прими слова мои, - и умножатся тебе лета жизни.
11 Мен сага акылмандыктын жолун көрсөтүп жатам, түз жол менен алып бара жатам.
11 Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.
12 Бара жатканыңда жолуң тарыбайт, чуркап жөнөсөң мүдүрүлбөйсүң.
12 Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься.
13 Акыл-насааттарды бекем карма, аны таштаба, сактап жүр, анткени ал сенин өмүрүң.
13 Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно - жизнь твоя.
14 Мыйзамсыздардын жолуна түшпө, зулумдардын жолу менен жүрбө.
14 Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых;
15 Ал жолду ташта, ал жол менен баспа, ал жолго жолобо, ал жолдон кыя өт.
15 оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо;
16 Анткени алар жамандык кылмайынча укташпайт, бирөөнү кулатмайынча, алардан уйку качат.
16 потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения;
17 Анткени алар мыйзамсыздык менен нан таап жешет, уурдалган шарап ичишет.
17 ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.
18 Адил адамдардын жолу – жаркыраган чырак, ал толук жарык киргенге чейин уламдан-улам жаркырай берет.
18 Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.
19 Мыйзамсыздардын жолу – караңгылык, алар эмнеге мүдүрүлөрүн билишпейт.
19 Путь же беззаконных - как тьма; они не знают, обо что споткнутся.
20 Уулум! Менин сөздөрүмө кулак сал, айткандарыма кулагыңды төшө!
20 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо твое;
21 Алар сенин көз алдыңдан кетпесин, аларды жүрөгүңдүн түпкүрүндө сакта.
21 да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего:
22 Анткени ал – аны тапкандар үчүн өмүр, бүт денеси үчүн – саламаттык.
22 потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.
23 Баарынан да, сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта, анткени өмүрдүн булагы анда.
23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
24 Калп айтуудан баш тарт, анткорлонуп сүйлөөдөн кач.
24 Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
25 Көзүң түз карасын, көз карашың түз болсун.
25 Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою.
26 Басар жолуңду ойлонуп бас, ошондо сенин бүт жолуң бекем болот.
26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды.
27 Оңго да, солго да бурулба, бутуңду жаман жолдон алыс кыл.
27 Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла,
28-29
28 потому что пути правые наблюдает Господь, а левые - испорчены.
28-29
29 Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит.