Jude.1.19
Jude.1.19
Prov.13.16; Eccl.10.3
Prov.13.16; Eccl.10.3
Prov.20.5
Prov.20.5
Prov.24.23; Prov.28.21; Lev.19.15; Deut.1.17; Ps.81.2; Prov.17.15
Prov.24.23; Prov.28.21; Lev.19.15; Deut.1.17; Ps.81.2; Prov.17.15
Prov.19.29
Prov.19.29
Prov.10.14; Prov.12.13; Prov.13.3; Ps.63.9; Ps.139.10; Eccl.10.12
Prov.10.14; Prov.12.13; Prov.13.3; Ps.63.9; Ps.139.10; Eccl.10.12
Prov.26.22; Prov.16.28; Prov.20.27
Prov.26.22; Prov.16.28; Prov.20.27
Prov.28.24
Prov.28.24
Exod.34.5-Exod.34.7; Ps.60.4; Ps.17.3; 2Sam.22.3; Ps.19.2
Exod.34.5-Exod.34.7; Ps.60.4; Ps.17.3; 2Sam.22.3; Ps.19.2
Prov.10.15
Prov.10.15
Prov.11.2; Prov.15.33
Prov.11.2; Prov.15.33
John.7.51
John.7.51
Prov.15.13
Prov.15.13
Gen.32.20; 1Sam.25.27; Prov.17.8
Gen.32.20; 1Sam.25.27; Prov.17.8
Prov.16.33
Prov.16.33
Prov.12.14
Prov.12.14
Matt.12.36-Matt.12.37; Prov.4.23; Prov.12.13
Matt.12.36-Matt.12.37; Prov.4.23; Prov.12.13
Prov.12.4; Prov.19.14; Prov.31.10-Prov.31.31; Gen.2.18; Prov.8.35; Prov.19.14
Prov.12.4; Prov.19.14; Prov.31.10-Prov.31.31; Gen.2.18; Prov.8.35; Prov.19.14
Jas.2.3; Jas.2.6
Jas.2.3; Jas.2.6
Prov.17.17
Prov.17.17
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Өз дегенин бербеген адам өз каалаганын кылгысы келет, бардык туура нерсеге каршы чыгат.
1 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
2 Акылсыз адам билимди сүйбөйт, бирок ал өзүнүкүн гана айткысы келет.
2 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
3 Мыйзамсыздын келиши менен жек көрүү кошо келет, ал эми кордук менен кошо шылдың келет.
3 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение.
4 Адамдын оозунан чыккан сөз – терең суу. Акылмандыктын башаты – кайнар булак.
4 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток.
5 Адил адамды сотто айыпка жыгыш үчүн, мыйзамсыз адамга бет карамалык кылган жакшы эмес.
5 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
6 Акылсыздын тили чатак чыгарат, айткан сөзү үчүн таяк жейт.
6 Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои.
7 Акылсыздын тили – өзүнө өлүм, оозу – жаны үчүн жайылган тор.
7 Язык глупого - гибель для него, и уста его - сеть для души его.
8 Ушакчынын сөздөрү таттуу нерсе сыяктуу, алар адамдын карынына кирип кетет.
8 Ленивого низлагает страх, а души женоподобные будут голодать.
9 Өз ишине кош көңүл болгон адам – ысырапчыл адамдын тууганы.
9 Слова наушника - как лакомства, и они входят во внутренность чрева.
10 Теңирдин ысымы – бекем мунара: адил адам ага качып кирип, коопсуз болот.
10 Нерадивый в работе своей - брат расточителю.
11 Байдын мал-мүлкү – анын бекем шаары, ал ага бийик чеп болуп сезилет.
11 Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник - и безопасен.
12 Жыгылардын алдында адамдын жүрөгү текеберденет, ал эми моюн сунгандык атак-даңкка жеткирет.
12 Имение богатого - крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении.
13 Аягына чейин укпай туруп жооп берген адам акылсыз, ал уятка калат.
13 Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе.
14 Адамдын руху адамдын алсыздыгын көтөрөт, ал эми жараланган рухту ким сакайта алат?
14 Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.
15 Акылдуу адамдын жүрөгү билимге жетет, акылдуу адамдардын кулагы билимди издейт.
15 Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух - кто может подкрепить его?
16 Берилген белек адамдын жолун ачып, аны төрөлөргө чейин жеткирет.
16 Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания.
17 Атаандашы келип, изилдегиче, биринчи келгендин кеби жүйөөлүүдөй туюлат.
17 Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его.
18 Өкчөмө таш талаш-тартышты токтотуп, күчтүүлөрдүн ортосундагы талаш-тартышты чечет.
18 Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследывает его.
19 Каарданган бир тууган кире алгыс чептүү шаардан да бекем. Чыр-чатак сепилдин кулпуларына окшош.
19 Жребий прекращает споры и решает между сильными.
20 Адамдын ичи өз тилинин жемишине толот, ал өз оозунун чыгармасына тоёт.
20 Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка.
21 Өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде, аны сүйгөндөр анын жемишинен татышат.
21 От плода уст человека наполняется чрево его; произведением уст своих он насыщается.
22 Жакшы аял тапканы – ырыс тапканы, Теңирден ырайым көргөнү.
22 Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
23 Жакыр жалбарып сүйлөйт, бай орой жооп берет.
23 Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа.
24 Дос күткүсү келген адам досторчо мамиле кылышы керек. Бир тууганыңдан да жакын дос болот.
24 С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо.
25
25 Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат.