Phil.1.8; Phil.1.4; Phil.2.16; 2Cor.1.14; Prov.16.31; Prov.17.6; Phil.1.27
Phil.1.8; Phil.1.4; Phil.2.16; 2Cor.1.14; Prov.16.31; Prov.17.6; Phil.1.27
Phil.2.2
Phil.2.2
Luke.10.20
Luke.10.20
Phil.3.1
Phil.3.1
Jas.5.8
Jas.5.8
Matt.6.25; Prov.16.3; Rom.1.8
Matt.6.25; Prov.16.3; Rom.1.8
Phil.4.9; Isa.26.3; Col.3.15; John.14.27; Eph.3.19
Phil.4.9; Isa.26.3; Col.3.15; John.14.27; Eph.3.19
1Thess.4.1; Phil.3.17; Phil.4.7; Rom.15.33
1Thess.4.1; Phil.3.17; Phil.4.7; Rom.15.33
2Cor.11.9; Phil.2.30
2Cor.11.9; Phil.2.30
1Tim.6.6; 1Tim.6.8; 2Cor.9.8; Heb.13.5
1Tim.6.6; 1Tim.6.8; 2Cor.9.8; Heb.13.5
1Cor.4.11; 2Cor.11.27; 2Cor.11.9
1Cor.4.11; 2Cor.11.27; 2Cor.11.9
2Cor.12.9; Eph.3.16; 1Tim.1.12
2Cor.12.9; Eph.3.16; 1Tim.1.12
Phil.1.7; Rev.1.9
Phil.1.7; Rev.1.9
Phil.1.5; 2Cor.11.8-2Cor.11.9
Phil.1.5; 2Cor.11.8-2Cor.11.9
2Cor.9.5; Rom.1.13; Titus.3.14
2Cor.9.5; Rom.1.13; Titus.3.14
Phil.2.25; Gen.8.21; Heb.13.16
Phil.2.25; Gen.8.21; Heb.13.16
Ps.22.1; 2Cor.9.8; Rom.2.4
Ps.22.1; 2Cor.9.8; Rom.2.4
Gal.1.4; 1Thess.1.3; 1Thess.3.11; 1Thess.3.13; Gal.1.5; Rom.11.36
Gal.1.4; 1Thess.1.3; 1Thess.3.11; 1Thess.3.13; Gal.1.5; Rom.11.36
Gal.1.2
Gal.1.2
2Cor.13.12
2Cor.13.12
Rom.16.20
Rom.16.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошентип, мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, силер менин кубанычым жана таажымсыңар, Теңир жолунда бекем тургула, сүйүктүүлөрүм.
1 Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.
2 Эйдиядан жана Синтихеден өтүнөрүм, Теңир жолунда оюңар бир болсун.
2 Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе.
3 Жан досум, сенден да өтүнөм, бул аялдарга жардам бер. Анткени алар мени менен, Килемес менен жана ысымдары өмүр китебине жазылган башка кызматташтарым менен бирге Жакшы Кабар таратуу ишине катышышты.
3 Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена - в книге жизни.
4 Ар дайым Теңир менен кубангыла, дагы да айтам: кубангыла.
4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
5 Силердин момундугуңар бардык адамдарга маалым болсун, Теңир жакын.
5 Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
6 Эч нерсе тууралуу кам санабагыла, ар дайым сыйынганда жана жалынганда, каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла.
6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом,
7 Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машайак Ыйса аркылуу сактайт.
7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
8 Ошентип, бир туугандарым, эмне чындык, эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлогула.
8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
9 Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот.
9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами.
10
Мага кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн, Теңир менен абдан кубандым. Буга чейин деле мага кам көрүүнү ойлочусуңар, бирок ишке ашырууга ыңгайы келбей жүргөн.
10 Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.
11 Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун, себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм:
11 Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть.
12 жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм: ачкачылыкка да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөм.
12 Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
13 Мага күч-кубат берген Ыйса Машайак аркылуу бардыгын кыла алам.
13 Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
14 Бирок менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду.
14 Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби.
15 Филипиликтер, өзүңөр билесиңер, Жакшы Кабар таратыла баштаганда, Македониядан кеткенимде, жардам жиберүү жана кабыл алуу ишинде силерден башка эч бир Жыйын мага көмөктөшкөн жок.
15 Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних;
16 Тесалоникада жүргөндө муктаж болгонумда, силер мага бир нече ирет жардам жөнөттүңөр.
16 вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.
17 Силерден жардам үмүт этип жаткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көбөйүп жаткан жемишти каалап жатам.
17 Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу.
18 Мен бардыгын алдым, менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергендериңерди алдым. Ал тартууларыңар – Кудайга жаккан жыпар жыттуу, жагымдуу курмандыктар.
18 Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу.
19 Менин Кудайым силердин бардык кем-карчыңарды Машайак Ыйса аркылуу Өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт.
19 Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.
20 Кудай Атабыз кылымдан кылымга даңкталсын! Оомийин.
20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.
21
Машайак Ыйсага ишенген ар бир ыйыкка салам айткыла. Менин жанымдагы бир туугандардын баары силерге салам айтып жатышат.
21 Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братия.
22 Бардык ыйыктар, айрыкча падыша сарайындагылар силерге салам айтып жатышат.
22 Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома.
23 Баарыңарга Теңирибиз Ыйса Машайак ырайымын төгө берсин! Оомийин.
23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.