Phil.4.4; 1Thess.5.16; 2Pet.1.12
Phil.4.4; 1Thess.5.16; 2Pet.1.12
Ps.21.17; Ps.21.21; Isa.56.10-Isa.56.11; Rev.22.15; Gal.5.15; 2Cor.11.13
Ps.21.17; Ps.21.21; Isa.56.10-Isa.56.11; Rev.22.15; Gal.5.15; 2Cor.11.13
Rom.2.29; John.4.23; Gal.5.25; Jude.1.20; Rom.15.17; Gal.6.14
Rom.2.29; John.4.23; Gal.5.25; Jude.1.20; Rom.15.17; Gal.6.14
2Cor.11.18
2Cor.11.18
Gen.17.12; 2Cor.11.22; Rom.11.1; 2Cor.11.22; Acts.23.6; Acts.26.5
Gen.17.12; 2Cor.11.22; Rom.11.1; 2Cor.11.22; Acts.23.6; Acts.26.5
Acts.22.3-Acts.22.4; Gal.1.13-Gal.1.14; Acts.8.3; Phil.3.9
Acts.22.3-Acts.22.4; Gal.1.13-Gal.1.14; Acts.8.3; Phil.3.9
Luke.14.33; Heb.11.26
Luke.14.33; Heb.11.26
2Cor.5.15; Isa.53.11; Jer.9.23-Jer.9.24; John.17.3; 2Pet.1.3; Luke.9.25
2Cor.5.15; Isa.53.11; Jer.9.23-Jer.9.24; John.17.3; 2Pet.1.3; Luke.9.25
Rom.10.5; Phil.3.6; Rom.9.30; 1Cor.1.30
Rom.10.5; Phil.3.6; Rom.9.30; 1Cor.1.30
Eph.4.13; Rom.1.4; Rom.6.5; 1Pet.4.13; 2Cor.1.5
Eph.4.13; Rom.1.4; Rom.6.5; 1Pet.4.13; 2Cor.1.5
Acts.26.7
Acts.26.7
1Tim.6.12; 1Tim.6.19; Heb.11.40; Heb.12.23; Heb.5.9
1Tim.6.12; 1Tim.6.19; Heb.11.40; Heb.12.23; Heb.5.9
Ps.44.11; Luke.9.62; Heb.6.1
Ps.44.11; Luke.9.62; Heb.6.1
1Cor.9.24; Heb.3.1; 1Pet.5.10; Rom.8.28
1Cor.9.24; Heb.3.1; 1Pet.5.10; Rom.8.28
1Cor.2.6; Matt.5.48; Gal.5.10; John.7.17
1Cor.2.6; Matt.5.48; Gal.5.10; John.7.17
Gal.6.16
Gal.6.16
Phil.4.9; 1Cor.4.16; 1Pet.5.3
Phil.4.9; 1Cor.4.16; 1Pet.5.3
2Cor.11.13; Acts.20.31
2Cor.11.13; Acts.20.31
2Cor.11.15; 2Thess.1.9; 2Pet.2.1; 2Pet.2.3; Rom.16.18; Hos.4.7; 2Cor.11.12; Gal.6.13; Jude.1.13; Rom.8.5; Col.3.2
2Cor.11.15; 2Thess.1.9; 2Pet.2.1; 2Pet.2.3; Rom.16.18; Hos.4.7; 2Cor.11.12; Gal.6.13; Jude.1.13; Rom.8.5; Col.3.2
Eph.2.19; Acts.1.11; 1Cor.1.7
Eph.2.19; Acts.1.11; 1Cor.1.7
1Cor.15.43-1Cor.15.53; Phil.3.10; Col.3.4; Rom.8.29; Eph.1.19; 1Cor.15.28
1Cor.15.43-1Cor.15.53; Phil.3.10; Col.3.4; Rom.8.29; Eph.1.19; 1Cor.15.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Акырында айтарым, бир туугандарым, Теңир менен кубангыла. Муну кайталап жазуу мен үчүн оор эмес, силер үчүн болсо пайдалуу.
Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно.
Иттерден сактангыла, жамандык кылуучулардан сактангыла, жалган сүннөттөн сактангыла.
Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания,
Анткени чыныгы сүннөт бизбиз, себеби Кудайдын Руху менен кызмат кылгандарданбыз, Машайак Ыйса менен мактангандарданбыз, денеге таянгандардан эмеспиз.
потому что обрезание - мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся,
Дегинкиси, денеме таянууга менде негиз бар. Эгерде кимдир бирөө денесине таянам дей турган болсо, анда мен денеме ага караганда көбүрөөк таяна алам.
хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,
Сегизинчи күнү сүннөткө отургузулгамын, Ысрайыл тукумунун Бенжемин уруусунанмын, эврейден чыккан эвреймин, окутуу боюнча фарисеймин,
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей,
кызганчаактык жагынан Жыйынды куугунтуктоочумун, мыйзамдын негизиндеги адилеттик боюнча кемчиликсизмин.
по ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной - непорочный.
Бирок Машайак үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим.
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.
Теңирим Машайак Ыйсаны таанып билүү артыкчылыгы үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тарттым, Машайакка ээ болуу үчүн,
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа
мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машайакка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен, Ал аркылуу адил деп табылышым үчүн,
и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;
Аны жана Аны тирилткен күчтү таанып билиш үчүн, Анын тарткан азаптарына ортоктош болуш үчүн, Ага окшоп өлүп,
чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,
өлгөндөр менен бирге тирилиш үчүн, баарын таштанды деп эсептейм.
чтобы достигнуть воскресения мертвых.
Мен мунун баарына жеттим же жеткилең болдум дебейм. Бирок Машайак Ыйса мага жеткен сыяктуу, мен да жетүүгө аракет кылам.
Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.
Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону, арттагыны унутуп, алдыга умтулам.
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,
Максатыма – Кудайдын Машайак Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам.
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.
Ошентип, арабызда ким жеткилең болсо, ушундай ой жүгүртсүн. Эмне жөнүндө башкача ой жүгүртүп жатсаңар, ошону Кудай силерге ачып берет.
Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.
Эмнеге жеткен болсок, ошого жараша ой жүгүртүп, ошого ылайык жашайлы.
Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.
Бир туугандар, менден үлгү алгыла. Бизден алган үлгү боюнча жашап жаткандарды карагыла.
Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас.
Анткени Машайактын айкаш жыгачынын душмандары катары жашагандар көп. Алар жөнүндө мен силерге мурун да көп айткам, азыр да көз жаш менен айтып жатам.
Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова.
Алардын акыры – өлүм, алардын кудайы – курсак, алар уятсыз иштери менен мактанышат, алар жердеги жөнүндө ойлошот.
Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном.
Ал эми биздин мекенибиз асманда. Асмандан Куткаруучубузду – Теңирибиз Ыйса Машайакты күтүп жатабыз.
Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
Ал Өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, Өзүнүн даңктуу денесиндей кылат.
Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все.