Rom.15.30; 2Thess.2.16; 2Cor.13.13; Col.3.12
Rom.15.30; 2Thess.2.16; 2Cor.13.13; Col.3.12
John.3.29; John.15.11; Rom.12.16
John.3.29; John.15.11; Rom.12.16
Phil.1.17; Gal.5.26; Eph.5.21; Rom.12.10; Eph.4.2
Phil.1.17; Gal.5.26; Eph.5.21; Rom.12.10; Eph.4.2
Rom.15.2
Rom.15.2
Rom.15.3; Matt.11.29
Rom.15.3; Matt.11.29
John.1.1; 2Cor.4.4; John.5.18; John.10.33; John.14.28
John.1.1; 2Cor.4.4; John.5.18; John.10.33; John.14.28
2Cor.8.9; 2Cor.13.4; Mark.9.12; Isa.42.1; Matt.20.28; Rom.8.3; Gal.4.4; John.1.14
2Cor.8.9; 2Cor.13.4; Mark.9.12; Isa.42.1; Matt.20.28; Rom.8.3; Gal.4.4; John.1.14
Heb.5.8; Matt.26.39; John.10.18; Rom.5.19; Heb.12.2
Heb.5.8; Matt.26.39; John.10.18; Rom.5.19; Heb.12.2
John.10.17; Isa.52.13; Isa.53.12; Heb.2.9; Matt.28.18; Acts.2.33; Eph.1.21; Heb.1.4; Acts.5.41
John.10.17; Isa.52.13; Isa.53.12; Heb.2.9; Matt.28.18; Acts.2.33; Eph.1.21; Heb.1.4; Acts.5.41
Isa.45.23; Rom.14.11; Rev.5.3; Rev.5.13; Eph.1.10
Isa.45.23; Rom.14.11; Rev.5.3; Rev.5.13; Eph.1.10
Rom.10.9; 1Cor.12.3; Rom.14.9; John.13.13
Rom.10.9; 1Cor.12.3; Rom.14.9; John.13.13
Phil.1.5; Phil.4.15; Heb.5.9; 2Cor.10.5; 1Pet.1.2
Phil.1.5; Phil.4.15; Heb.5.9; 2Cor.10.5; 1Pet.1.2
1Cor.12.6; Heb.13.21; 1Cor.15.10; 1Tim.2.4
1Cor.12.6; Heb.13.21; 1Cor.15.10; 1Tim.2.4
1Pet.4.9; 1Tim.2.8
Matt.5.45; Eph.5.1; Jude.1.24; 1Pet.2.12; Deut.32.5; Matt.5.14; Matt.5.16; Titus.2.10
1Pet.4.9; 1Tim.2.8
1Pet.4.9; 1Tim.2.8
Matt.5.45; Eph.5.1; Jude.1.24; 1Pet.2.12; Deut.32.5; Matt.5.14; Matt.5.16; Titus.2.10
Matt.5.45; Eph.5.1; Jude.1.24; 1Pet.2.12; Deut.32.5; Matt.5.14; Matt.5.16; Titus.2.10
Acts.5.20; 1Cor.1.8; 2Cor.1.14; Gal.2.2; 1Thess.3.5; Gal.4.11
Acts.5.20; 1Cor.1.8; 2Cor.1.14; Gal.2.2; 1Thess.3.5; Gal.4.11
1John.3.16; 2Cor.12.15; Rom.15.16
1John.3.16; 2Cor.12.15; Rom.15.16
1Cor.4.17; 1Thess.3.2
1Cor.4.17; 1Thess.3.2
1Cor.16.10
1Cor.16.10
2Tim.3.2; 1Cor.10.24
2Tim.3.2; 1Cor.10.24
2Cor.2.9; 1Cor.4.17; 1Tim.1.2; 2Tim.1.2; 2Tim.3.10
2Cor.2.9; 1Cor.4.17; 1Tim.1.2; 2Tim.1.2; 2Tim.3.10
Phil.1.25; Phlm.1.22
Phil.1.25; Phlm.1.22
Phil.4.18; Phlm.1.2; Phil.4.18
Phil.4.18; Phlm.1.2; Phil.4.18
Rom.16.2; 1Cor.16.18; 1Thess.5.12-1Thess.5.13; 1Tim.5.17
Rom.16.2; 1Cor.16.18; 1Thess.5.12-1Thess.5.13; 1Tim.5.17
Acts.20.24; Phil.4.10; 1Cor.16.17
Acts.20.24; Phil.4.10; 1Cor.16.17
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
Ошентип, эгерде силерде Машайактан келген кандайдыр бир сооронуу, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, Рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо,
Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность,
анда мени кубанткыла: бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула.
то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны;
Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла, тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла.
ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло.
Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
Анткени силердин ой жүгүртүүңөр Машайак Ыйсаныкындай болушу керек.
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, Өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок.
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, Өзүн Өзү басынтты.
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
Өлгөнгө чейин, айкаш жыгачта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп, Өзүн басынтты.
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Ошондуктан Кудай Аны жогорулатып, Ага бардык ысымдардан жогору ысым берди.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
Ыйсанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизе бүгүшү үчүн,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
«Ыйса Машайак – Теңир, Кудай Атанын даңкы» деп, ар бир тил ачык таанышы үчүн ушундай кылды.
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
Ошентип, менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча, азыр араңарда жок болгонумда да, дайыма тил алчаак болгонуңардай эле, куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла.
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение,
Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да Өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат.
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
Бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн, кежир, бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн, бардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла.
Все делайте без ропота и сомнения,
Бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн, кежир, бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн, бардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла.
чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире,
Бекерге чуркап, эмгегим текке кетпей, Машайактын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн, өмүр сөзүн бекем туткула.
содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился.
Ишеним кызматыңар жана курмандыгыңар үчүн курмандык боло турган болсом, мен кубанам, баарыңар менен бирге кубанам.
Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам.
Буга силер да кубангыла, мени менен бирге кубангыла.
О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.
Силердин ал-абалыңарды билип, көңүлүм тынчыш үчүн, жакында силерге Тиметейди жиберем деп, Ыйса Теңирден үмүттөнөм.
Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом.
Анткени силер үчүн чындап кам көргөн андан башка эч кимим жок.
Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас,
Анткени баары тең эле Ыйса Машайакка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт.
потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.
Анын ишенимдүү экенин билесиңер. Анткени Жакшы Кабар таратуу ишинде ал мага уулу атасына кызмат кылгандай кызмат кылды.
А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.
Менин эмне болорум белгилүү болор замат аны силерге жөнөтөм деген үмүтүм бар.
Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною.
Жакында өзүм да барып калам деп, Теңирге бекем ишенем.
Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам.
Мени менен бирге иштеген, бирге күрөшкөн, муктаж болуп турганымда жардамчы болгон, өзүңөр жиберген бир тууганыбыз Эпафродитти силерге кайра жиберүүнү зарыл деп таптым.
Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей,
Анткени ал баарыңарды абдан сагынды, өзүнүн ооруп калганы тууралуу силердин да кабардар болгонуңарга аябай тынчсызданды.
потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни.
Чынында эле, ал катуу ооруп, өлүм алдында жаткан эле. Бирок Кудай ага ырайым кылды, ага гана эмес, кайгыма кайгы кошулбашы үчүн, мага да ырайым кылды.
Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали.
Аны кайра көрүп кубанышыңар үчүн, өзүм да бир аз кубанып калышым үчүн, аны силерге жиберүүгө шаштым.
Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален.
Аны Теңирдин урматына кубаныч менен кабыл алгыла, мындай адамдарды сыйлагыла.
Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении,
Силерди жоктотпой, мага кызмат кылуу үчүн, ал өз өмүрүн тобокелге салды. Машайактын иши үчүн өлүмгө да баш байлады.
ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.