Шайтандан.
Luke.6.20-Luke.6.49; Luke.6.20-Luke.6.23
Matt.15.29; Luke.4.20
Matt.15.29; Luke.4.20
Ps.77.2
Ps.77.2
Matt.5.3-Matt.5.12; Luke.6.20-Luke.6.23
Isa.61.1; Isa.66.2; Luke.12.32
Matt.5.3-Matt.5.12; Luke.6.20-Luke.6.23
Isa.61.1; Isa.66.2; Luke.12.32
Isa.61.2-Isa.61.3; John.16.20; 2Cor.1.7; 2Cor.7.10; Rev.21.4; Jas.4.9-Jas.4.10
Isa.61.2-Isa.61.3; John.16.20; 2Cor.1.7; 2Cor.7.10; Rev.21.4; Jas.4.9-Jas.4.10
Ps.36.11; Ps.36.11
Ps.36.11; Ps.36.11
Ps.41.3; Isa.55.1-Isa.55.2; John.7.37; 2Tim.2.22; Matt.6.33
Ps.41.3; Isa.55.1-Isa.55.2; John.7.37; 2Tim.2.22; Matt.6.33
Matt.18.33; Matt.25.34-Matt.25.36; Prov.19.17; Luke.6.36; 2Tim.1.16; Heb.6.10
Matt.18.33; Matt.25.34-Matt.25.36; Prov.19.17; Luke.6.36; 2Tim.1.16; Heb.6.10
Ps.23.4; 2Tim.2.22; 1Pet.1.22; Heb.12.14; 1John.3.2-1John.3.3; Rev.22.4; 1Cor.13.12
Ps.23.4; 2Tim.2.22; 1Pet.1.22; Heb.12.14; 1John.3.2-1John.3.3; Rev.22.4; 1Cor.13.12
Jas.3.18; 1John.3.1; Rom.8.14
Jas.3.18; 1John.3.1; Rom.8.14
2Tim.2.12; Jas.5.11; 1Pet.3.14; Matt.5.3
2Tim.2.12; Jas.5.11; 1Pet.3.14; Matt.5.3
Heb.11.26; 1Pet.4.14; John.15.21
Heb.11.26; 1Pet.4.14; John.15.21
Acts.5.41; Rom.5.3; 2Cor.12.10; Col.1.11; Col.1.24; Heb.10.34; Jas.1.2; 1Pet.4.13; Matt.21.35
Acts.5.41; Rom.5.3; 2Cor.12.10; Col.1.11; Col.1.24; Heb.10.34; Jas.1.2; 1Pet.4.13; Matt.21.35
Mark.4.21-Mark.4.23; Luke.8.16-Luke.8.18
Mark.9.50; Luke.14.34
Mark.9.50; Luke.14.34
Eph.5.8; Phil.2.15; John.8.12
Eph.5.8; Phil.2.15; John.8.12
Mark.4.21; Luke.8.16; Luke.11.33
Mark.4.21; Luke.8.16; Luke.11.33
Phlm.1.6; 1Pet.2.12; John.15.8; 2Cor.9.13; Phil.1.11; Matt.9.8
Phlm.1.6; 1Pet.2.12; John.15.8; 2Cor.9.13; Phil.1.11; Matt.9.8
Rom.3.31; Matt.7.12; Rom.10.4; Rom.13.8; Gal.3.24
Rom.3.31; Matt.7.12; Rom.10.4; Rom.13.8; Gal.3.24
Luke.16.17; Matt.24.35
Luke.16.17; Matt.24.35
1Cor.3.12-1Cor.3.15; Gal.3.10; Jas.2.10; Matt.11.11; Matt.18.1-Matt.18.4; Matt.11.11; Matt.18.1-Matt.18.4
1Cor.3.12-1Cor.3.15; Gal.3.10; Jas.2.10; Matt.11.11; Matt.18.1-Matt.18.4; Matt.11.11; Matt.18.1-Matt.18.4
Rom.10.3; Phil.3.9; John.3.5
Rom.10.3; Phil.3.9; John.3.5
Matt.5.33; Matt.5.27; Matt.5.31; Matt.5.38; Matt.5.43; Exod.20.13; Deut.5.17; Matt.19.18; Mark.10.19; Luke.18.20; Rom.13.9; Jas.2.11; Deut.16.18
Matt.5.33; Matt.5.27; Matt.5.31; Matt.5.38; Matt.5.43; Exod.20.13; Deut.5.17; Matt.19.18; Mark.10.19; Luke.18.20; Rom.13.9; Jas.2.11; Deut.16.18
1John.3.15; Matt.5.21; Matt.18.9; Mark.9.43; Jas.3.6; Matt.5.29
1John.3.15; Matt.5.21; Matt.18.9; Mark.9.43; Jas.3.6; Matt.5.29
Matt.6.15; Mark.11.25; Matt.8.4; Matt.23.18
Matt.6.15; Mark.11.25; Matt.8.4; Matt.23.18
Luke.12.58-Luke.12.59
Luke.12.58-Luke.12.59
Matt.18.34-Matt.18.35
Matt.18.34-Matt.18.35
Matt.5.21; Exod.20.14; Deut.5.18
Matt.5.21; Exod.20.14; Deut.5.18
Job.31.1; Prov.6.25; 2Sam.11.2
Job.31.1; Prov.6.25; 2Sam.11.2
Matt.18.8-Matt.18.9; Mark.9.43-Mark.9.48; Matt.13.41; Luke.17.1; Matt.10.28; Matt.23.15; Matt.23.33; Luke.12.5; Matt.5.22
Matt.18.8-Matt.18.9; Mark.9.43-Mark.9.48; Matt.13.41; Luke.17.1; Matt.10.28; Matt.23.15; Matt.23.33; Luke.12.5; Matt.5.22
Matt.5.29; Matt.5.29; Matt.5.29
Matt.5.29; Matt.5.29; Matt.5.29
Matt.19.3-Matt.19.11; Mark.10.2-Mark.10.12; Luke.16.18; 1Cor.7.10-1Cor.7.15
Matt.5.27; Matt.19.7; Jer.3.1; Deut.24.1
Matt.5.27; Matt.19.7; Jer.3.1; Deut.24.1
Matt.19.9; Mark.10.11-Mark.10.12; Luke.16.18; 1Cor.7.10-1Cor.7.11; Rom.7.3
Matt.19.9; Mark.10.11-Mark.10.12; Luke.16.18; 1Cor.7.10-1Cor.7.11; Rom.7.3
Exod.20.7; Deut.19.15-Deut.19.20
Matt.5.27; Lev.19.12; 1Tim.1.10; Num.30.3; Deut.23.21; Eccl.5.3
Matt.5.27; Lev.19.12; 1Tim.1.10; Num.30.3; Deut.23.21; Eccl.5.3
Jas.5.12; Matt.23.22; Isa.66.1; Acts.7.49; Rev.4.2
Jas.5.12; Matt.23.22; Isa.66.1; Acts.7.49; Rev.4.2
Ps.47.3
Ps.47.3
Prov.10.19
Prov.10.19
Matt.5.27; Exod.21.24; Lev.24.20; Deut.19.21
Matt.5.27; Exod.21.24; Lev.24.20; Deut.19.21
Matt.5.39-Matt.5.42; Luke.6.29-Luke.6.30; Rom.12.17
1Pet.2.23; Matt.26.67; Isa.50.6; Lam.3.30
Matt.5.39-Matt.5.42; Luke.6.29-Luke.6.30; Rom.12.17
1Pet.2.23; Matt.26.67; Isa.50.6; Lam.3.30
Matt.5.39
Matt.5.39
Matt.27.32
Matt.27.32
Ps.36.21; Prov.21.26; Deut.15.8; Ps.36.26; Ps.111.5; Luke.6.34-Luke.6.35
Ps.36.21; Prov.21.26; Deut.15.8; Ps.36.26; Ps.111.5; Luke.6.34-Luke.6.35
Matt.5.21; Lev.19.18; Matt.19.19
Matt.5.21; Lev.19.18; Matt.19.19
Luke.6.27-Luke.6.28; Rom.12.20; Exod.23.4; Job.31.29-Job.31.30; Ps.7.5; Luke.23.34; Acts.7.60; 2Tim.4.16; 1Pet.3.9
Luke.6.27-Luke.6.28; Rom.12.20; Exod.23.4; Job.31.29-Job.31.30; Ps.7.5; Luke.23.34; Acts.7.60; 2Tim.4.16; 1Pet.3.9
Luke.6.35; Eph.5.1; Phil.2.15; Acts.14.17
Luke.6.35; Eph.5.1; Phil.2.15; Acts.14.17
Luke.6.32
Luke.6.32
Matt.6.7; Matt.6.32
Matt.6.7; Matt.6.32
Luke.6.36; Matt.19.21; 1Cor.2.6; Phil.3.15; Col.1.28; Col.4.12; Jas.1.4; Jas.3.2; Gen.17.1; Lev.19.2; 1Pet.1.15
Luke.6.36; Matt.19.21; 1Cor.2.6; Phil.3.15; Col.1.28; Col.4.12; Jas.1.4; Jas.3.2; Gen.17.1; Lev.19.2; 1Pet.1.15
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса элди көргөндө, тоого чыкты. Ал отургандан кийин, шакирттери жанына келишти.
1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
2 Ошондо Ыйса аларга мындай насаат айта баштады:
2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
3 «Руху жакырлар бактылуу, анткени Асман Падышачылыгы алардыкы.
3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4 Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат.
4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5 Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат.
5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6 Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат.
6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7 Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат.
7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8 Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт.
8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9 Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар “Кудайдын уулдары” деп аталышат.
9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10 Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени Асман Падышачылыгы алардыкы.
10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
11 Мен үчүн кордук көрсөңөр, Мен үчүн куугунтукталсаңар, Мен үчүн жалган жалаага калсаңар, бактылуусуңар.
11 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
12 Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң! Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан.
12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
13
Силер жердин тузусуңар. Эгерде туз өз даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтиресиң? Ал адамдардын тепсендисине ыргытылуудан башка эч нерсеге жарабайт.
13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.
14 Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт.
14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
15 Чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чыракпаяга коёт.
15 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.
16 Силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, Асмандагы Атаңарды даңкташсын.
16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
17
Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим.
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
18 Мен силерге чындыкты айтып коёюн, асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт.
18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
19 Ошондуктан ким бул осуяттардын эң кичинесин аткарбаса жана башкаларга да ошентип үйрөтсө, ал Асман Падышачылыгында “эң кичинекей” деп аталат. Ал эми ким аткарса жана үйрөтсө, ал Асман Падышачылыгында “улуу” деп аталат.
19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.
20 Силерге айтып коёюн, эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда Асман Падышачылыгына кирбейсиңер.
20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
21
Байыркы мезгилде жашагандарга: “Киши өлтүрбө. Ким киши өлтүрсө, ал жазага тартылат”, – деп айтылганын уккансыңар.
21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
22 Мен болсо силерге мындай деп айтамын: бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын “келесоо” деген адам синедрион алдында жоопко тартылат, “акылсыз” деген адам болсо оттуу көлгө түшөт.
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
23 Ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө,
23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
24 анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагын да, барып, адегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел.
24 оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
25 Жолдо бара жатканыңда эле, каршылашың менен элдешип алганга шаш. Болбосо каршылашың сени сотко берет, сот болсо сакчыга тапшырат, ошентип, сени түрмөгө отургузуп коюшат.
25 Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
26 Сага чындыкты айтып коёюн, акыркы кодрантыңды бермейинче, ал жерден чыкпайсың.
26 истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.
27
Байыркы мезгилде жашагандарга: “Ойноштук кылба”, – деп айтылганын уккансыңар.
27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
28 Мен болсо силерге мындай деп айтамын: аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот.
28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
29 Эгерде оң көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп алып, ыргытып жибер. Он эки мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө, мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы.
29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
30 Эгерде оң колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чаап, ыргытып жибер. Он эки мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө, мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы.
30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
31
Дагы мындай деп айтылган: “Ким аялын кетире турган болсо, ага талак кат жазып берсин”.
31 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.
32 Мен болсо силерге мындай деп айтамын: ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирген адам аялынын ойноштук кылуусуна себепкер болот; күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот.
32 А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.
33
Байыркы мезгилде жашагандарга: “Антты бузба. Теңирдин алдында берген антыңды аткар”, – деп айтылганын да уккансыңар.
33 Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.
34 Мен болсо силерге мындай деп айтамын: эч качан ант бербе; асманды оозанып ант бербе, анткени ал – Кудайдын тактысы.
34 А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;
35 Жерди оозанып да ант бербе, анткени ал – Анын бут коёр жери. Иерусалимди оозанып да ант бербе, анткени ал – улуу Падышанын шаары.
35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;
36 Башыңды оозанып да ант бербе, анткени бир да тал чачыңды ак же кара кыла албайсың.
36 ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
37 “Ооба” деп айтуу керек болсо, “ооба” дегиле; “жок” деп айтуу керек болсо, “жок” дегиле. Ал эми булардан башкасы амалкөйдөн.
37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.
38
Силер: “Көзгө көз, тишке тиш”, – деп айтылганын уккансыңар.
38 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
39 Мен болсо силерге мындай деп айтамын: жамандык кылган адам менен каршылашпа; оң жаагыңа чапкан адамга сол жаагыңды тосуп бер.
39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
40 Сени менен соттошуп, көйнөгүңдү алгысы келген адамга сырт кийимиңди да бер.
40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
41 Сени өзү менен бирге бир чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган адам менен эки чакырым жол жүр.
41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
42 Сураганга бер, карыз сураган адамга тескери караба.
42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
43 “Жакыныңды сүй, душманыңды жек көр”, – деп айтылганын уккансыңар.
43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
44 Ал эми Мен силерге мындай демекчимин: душманыңарды сүйгүлө, силерди каргагандарга батаңарды бергиле. Силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Силерди таарынткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла.
44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
45 Ошондо силер асмандагы Атаңардын уулдары болосуңар. Анткени Ал Өз күнүн жаманга да, жакшыга да тийгизип, жамгырын адилеттүүгө да, адилетсизге да жаадырат.
45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
46 Силерди жакшы көргөндөрдү гана жакшы көрсөңөр, силерге кайдагы сыйлык? Салык жыйноочулар деле ошентишет эмеспи.
46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
47 Эгерде бир туугандарыңар менен гана саламдашсаңар, анда эмне өзгөчөлүгүңөр бар? Бутпарастар деле ошентишет эмеспи.
47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
48 Ошондуктан асмандагы Атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула.
48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.