Адамдарды Кудайга алып келүүчү.
Matt.4.1-Matt.4.11; Mark.1.12-Mark.1.13; Luke.4.1-Luke.4.13
Mark.1.12-Mark.1.13; Luke.4.1-Luke.4.13
Heb.2.18; Heb.4.15
Matt.4.1-Matt.4.11; Mark.1.12-Mark.1.13; Luke.4.1-Luke.4.13
Heb.2.18; Heb.4.15
Deut.9.9; Deut.9.18; 1Kgs.19.8; John.4.6-John.4.7
Deut.9.9; Deut.9.18; 1Kgs.19.8; John.4.6-John.4.7
1Thess.3.5; Matt.14.33; Matt.3.9
1Thess.3.5; Matt.14.33; Matt.3.9
Matt.4.7; Matt.4.10; Eph.6.17; Deut.8.3; John.4.34
Matt.4.7; Matt.4.10; Eph.6.17; Deut.8.3; John.4.34
Luke.4.9; Matt.27.53; Neh.11.18; Isa.48.2; Isa.52.1; Rev.11.2; Ps.45.5; Ps.47.2; Rev.21.2; Rev.22.19
Luke.4.9; Matt.27.53; Neh.11.18; Isa.48.2; Isa.52.1; Rev.11.2; Ps.45.5; Ps.47.2; Rev.21.2; Rev.22.19
Ps.90.11-Ps.90.12
Ps.90.11-Ps.90.12
Matt.4.4; Matt.4.10; Deut.6.16; Isa.7.12
Matt.4.4; Matt.4.10; Deut.6.16; Isa.7.12
Luke.4.5
Luke.4.5
1Chr.21.1; Matt.4.4; Matt.4.7; Deut.6.13; 1Sam.7.3
1Chr.21.1; Matt.4.4; Matt.4.7; Deut.6.13; 1Sam.7.3
Matt.26.53; Luke.22.43
Matt.26.53; Luke.22.43
Mark.1.14; Luke.4.14-Luke.4.15
Matt.14.3; Mark.1.14; Luke.3.19-Luke.3.20; John.3.24; Luke.4.14
Matt.14.3; Mark.1.14; Luke.3.19-Luke.3.20; John.3.24; Luke.4.14
Matt.2.23; Matt.9.1; John.6.1; Josh.19.32-Josh.19.34
Matt.2.23; Matt.9.1; John.6.1; Josh.19.32-Josh.19.34
Matt.1.22
Isa.9.1-Isa.9.2
Matt.1.22
Matt.1.22
Isa.9.1-Isa.9.2
Isa.9.1-Isa.9.2
Isa.42.7; Luke.1.79; Job.3.5; Ps.22.4; Amos.5.8
Isa.42.7; Luke.1.79; Job.3.5; Ps.22.4; Amos.5.8
Mark.1.14; Matt.3.2
Mark.1.14; Matt.3.2
Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11; John.1.40-John.1.42
Mark.1.16-Mark.1.18; Luke.5.2-Luke.5.11; John.1.35-John.1.42
Matt.4.13
Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11; John.1.40-John.1.42
Matt.4.13
Matt.13.47
Matt.13.47
Matt.1.19-Matt.1.20; Luke.5.10-Luke.5.11
Mark.1.39; Matt.9.35; Matt.13.54; Mark.1.21; Luke.4.15; John.18.20; Matt.24.14; Luke.4.43; Matt.13.19; Matt.8.16; Matt.14.35-Matt.14.36; Mark.1.34; Mark.6.55-Mark.6.56
Mark.1.39; Matt.9.35; Matt.13.54; Mark.1.21; Luke.4.15; John.18.20; Matt.24.14; Luke.4.43; Matt.13.19; Matt.8.16; Matt.14.35-Matt.14.36; Mark.1.34; Mark.6.55-Mark.6.56
Luke.2.2; Matt.4.23; Matt.8.6; John.10.21; Matt.17.15; Matt.9.2; Matt.9.6
Luke.2.2; Matt.4.23; Matt.8.6; John.10.21; Matt.17.15; Matt.9.2; Matt.9.6
Mark.3.7-Mark.3.8; Luke.6.17; Mark.5.20
Mark.3.7-Mark.3.8; Luke.6.17; Mark.5.20
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондон кийин Ыйса шайтан тарабынан сыналуу үчүн, Рух аркылуу чөлгө алынып барылды.
1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,
2 Ал кырк күн, кырк түн орозо кармап, акырында ачка болду.
2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.
3 Ошондо азгыруучу Ага жакын келип: «Эгерде Сен Кудайдын Уулу болсоң, анда мына бул таштарга нанга айланууну буйру!» – деди.
3 И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
4 Ыйса ага: «“Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт”, – деп, Ыйык Жазууда жазылып турат», – деп жооп берди.
4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
5 Ошондо шайтан Аны ыйык шаарга алып барып, ийбадаткананын төбөсүнө тургузуп, мындай деди:
5 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма,
6 «Эгерде Сен Кудайдын Уулу болсоң, анда боюңду таштап жибер. Анткени Ыйык Жазууда: “Ал Өзүнүн периштелерине буйрук берет. Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн, алар Сени колдоруна көтөрүп кетишет”, – деп жазылып турат».
6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
7 Ыйса ага: «Ыйык Жазууда: “Кудай-Теңириңди сынаба”, – деп да жазылып турат», – деп жооп берди.
7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
8 Шайтан кайрадан Аны алып, абдан бийик тоого чыгарды да, дүйнөдөгү бардык падышачылыктарды жана алардын атак-даңкын көрсөттү.
8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их,
9 Анан Ага: «Алдыма жыгылып, мага таазим кылсаң, ушунун баарын Сага берем», – деди.
9 и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.
10 Ошондо Ыйса ага: «Кет жанымдан, шайтан! Анткени: “Кудай-Теңириңе табын жана бир гана Ага кызмат кыл”, – деп жазылып турат», – деп жооп берди.
10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
11 Ошондо шайтан Ыйсанын жанынан кетти. Периштелер келип, Ыйсага кызмат кыла башташты.
11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
12
Ыйса Жакандын камакка алынганын угуп, Галилеяга кетти.
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею
13 Ал Назарет шаарында калбастан, Забулун жана Напталы дубандарына, Галилея көлүнүн жээгиндеги Капернаум шаарына жайланышты.
13 и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых,
14-15 Бул Ышайа пайгамбар аркылуу «Деңизди карай кеткен жолдогу Забулун жана Напталы жери, Иордандын наркы өйүзүндө жашаган бутпарастардын Галилеясы,
14 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
14-15 Бул Ышайа пайгамбар аркылуу «Деңизди карай кеткен жолдогу Забулун жана Напталы жери, Иордандын наркы өйүзүндө жашаган бутпарастардын Галилеясы,
15 земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая,
16 караңгычылыкта жашаган эл улуу жарыкты көрдү, өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык жаркырады» деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн болду.
16 народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.
17 Ошол убакыттан тартып, Ыйса мындай деп жар сала баштады: «Тобо кылгыла! Анткени Асман Падышачылыгы жакындап калды».
17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
18
Ал Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Петир деген ысым коюлган Шымонду жана анын бир тууганы Андрейди көрдү. Бул эки бир тууган көлгө тор ыргытып жатышкан, анткени алар балыкчылар эле.
18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
19 Ыйса аларга: «Менин артымдан ээрчигиле, силерди Мен адам кармоочу кыламын», – деди.
19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
20 Алар ошол замат торлорун таштап, Аны ээрчип жөнөштү.
20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
21
Ыйса андан ары кетип бара жатып, башка эки бир тууганды, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жаканды көрдү. Алар атасы Зебедей менен бирге кайыкта торлорун оңдоп жатышкан. Ыйса аларды да чакырды.
21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
22 Алар ошол замат кайыкты да, атасын да таштап, Аны ээрчип жөнөштү.
22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
23 Ыйса бүт Галилеяны аралап, синагогаларда элди окутуп, Асман Падышачылыгы жөнүндө Жакшы Кабар таратып, адамдардын ар кандай ооруларын жана кеселдерин айыктырып жүрдү.
23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
24 Ошондо Ал жөнүндө бүт Сирия эли угуп, Ага бардык оорулууларды: ар түрдүү кеселге жана дартка чалдыгып кыйналгандарды, жин оорулууларды, элирме оорулууларды, шал оорулууларды алып келип жатышты. Ыйса болсо аларды айыктырып жатты.
24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.
25 Галилеядан, Декапол дубандарынан, Иерусалим шаарынан, Жүйүт аймагынан жана Иордан дарыясынын наркы өйүзүнөн келген топ эл Ыйсанын артынан ээрчип жүрдү.
25 И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.