Luke.19.13; Matt.9.15; John.3.29; Rev.19.7; Rev.21.2; Rev.21.9
Luke.19.13; Matt.9.15; John.3.29; Rev.19.7; Rev.21.2; Rev.21.9
Matt.24.45
Matt.24.45
Matt.24.48; Matt.25.19; Heb.10.37; 2Pet.3.4; 2Pet.3.9
Mark.13.35
Matt.24.48; Matt.25.19; Heb.10.37; 2Pet.3.4; 2Pet.3.9
Matt.24.48; Matt.25.19; Heb.10.37; 2Pet.3.4; 2Pet.3.9
Mark.13.35
Mark.13.35
Luke.12.35
Luke.12.35
Matt.25.10-Matt.25.12; Luke.13.25-Luke.13.27
Matt.24.44; Matt.22.2
Matt.25.10-Matt.25.12; Luke.13.25-Luke.13.27
Matt.24.44; Matt.22.2
Matt.7.22-Matt.7.23
Matt.7.22-Matt.7.23
Matt.25.11; Matt.10.33; 2Tim.2.19
Matt.25.11; Matt.10.33; 2Tim.2.19
Matt.24.42; Matt.24.50
Matt.24.42; Matt.24.50
Matt.25.14-Matt.25.30; Luke.19.12-Luke.19.27
Luke.19.12-Luke.19.27
Mark.13.34; Matt.21.33
Matt.25.14-Matt.25.30; Luke.19.12-Luke.19.27
Mark.13.34; Matt.21.33
Matt.18.24; Rom.12.6; 1Cor.12.11; Eph.4.7; 1Pet.4.10; Matt.25.14
Matt.18.24; Rom.12.6; 1Cor.12.11; Eph.4.7; 1Pet.4.10; Matt.25.14
Matt.13.44
Matt.13.44
Matt.25.5; Matt.18.23; Rom.14.12; Luke.16.2
Matt.25.5; Matt.18.23; Rom.14.12; Luke.16.2
Matt.25.23; Matt.24.45; Luke.16.10; 1Cor.4.2; 1Tim.3.13; Matt.24.47; Heb.12.2; John.15.11
Matt.25.23; Matt.24.45; Luke.16.10; 1Cor.4.2; 1Tim.3.13; Matt.24.47; Heb.12.2; John.15.11
1Sam.25.3; 2Cor.8.12
1Sam.25.3; 2Cor.8.12
Matt.20.14
Matt.20.14
Matt.18.32; Prov.20.4; Rom.12.11; Matt.18.32; Prov.20.4; Rom.12.11
Matt.18.32; Prov.20.4; Rom.12.11; Matt.18.32; Prov.20.4; Rom.12.11
Luke.12.48; Matt.13.12
Luke.12.48; Matt.13.12
Matt.8.12; Luke.17.10; Matt.8.12
Matt.8.12; Luke.17.10; Matt.8.12
Joel.3.11-Joel.3.16
Matt.16.27-Matt.16.28; Matt.19.28
Matt.16.27-Matt.16.28; Matt.19.28
Matt.24.31; Joel.3.12; Matt.24.14; Matt.28.19; Matt.13.49; Ezek.34.17
Matt.24.31; Joel.3.12; Matt.24.14; Matt.28.19; Matt.13.49; Ezek.34.17
Matt.25.40; Luke.19.38; Rev.17.14; Rev.19.16; Isa.6.5; 1Kgs.2.19; Ps.44.10; Ps.109.1; Ps.36.22; Isa.65.23; Eph.1.3; Matt.19.29; Rev.21.7; Luke.12.32; Luke.22.29; Matt.20.23; 1Cor.2.9; Heb.11.16; Matt.13.35
Matt.25.40; Luke.19.38; Rev.17.14; Rev.19.16; Isa.6.5; 1Kgs.2.19; Ps.44.10; Ps.109.1; Ps.36.22; Isa.65.23; Eph.1.3; Matt.19.29; Rev.21.7; Luke.12.32; Luke.22.29; Matt.20.23; 1Cor.2.9; Heb.11.16; Matt.13.35
Isa.58.7; Ezek.18.7; Ezek.18.16; Jas.2.15-Jas.2.16; Matt.10.42; Job.31.32; Rom.12.13; Heb.13.1-Heb.13.2; 3John.1.5
Isa.58.7; Ezek.18.7; Ezek.18.16; Jas.2.15-Jas.2.16; Matt.10.42; Job.31.32; Rom.12.13; Heb.13.1-Heb.13.2; 3John.1.5
Matt.25.35; Luke.10.33-Luke.10.34; Jas.1.27; 2Tim.1.16; Heb.10.34; Heb.13.3
Matt.25.35; Luke.10.33-Luke.10.34; Jas.1.27; 2Tim.1.16; Heb.10.34; Heb.13.3
Matt.25.34; Matt.10.40; Matt.10.42; Matt.28.10; John.20.17; Rom.8.29; Heb.2.11; Matt.12.50
Matt.25.34; Matt.10.40; Matt.10.42; Matt.28.10; John.20.17; Rom.8.29; Heb.2.11; Matt.12.50
Matt.7.23; Heb.6.8; Matt.13.40; Matt.13.42; Matt.18.8; Mark.9.43; Mark.9.48; Jude.1.7; Luke.16.24; 2Thess.1.8; 2Pet.2.4; Jude.1.6; Rev.12.7
Matt.7.23; Heb.6.8; Matt.13.40; Matt.13.42; Matt.18.8; Mark.9.43; Mark.9.48; Jude.1.7; Luke.16.24; 2Thess.1.8; 2Pet.2.4; Jude.1.6; Rev.12.7
Job.22.7
Job.22.7
Luke.10.16; Acts.9.5; 1Cor.8.12
Luke.10.16; Acts.9.5; 1Cor.8.12
Dan.12.2; John.5.29; Acts.24.15; Dan.12.2; John.5.29; Acts.24.15; Rom.2.7; Rom.5.21; Rom.6.23
Dan.12.2; John.5.29; Acts.24.15; Dan.12.2; John.5.29; Acts.24.15; Rom.2.7; Rom.5.21; Rom.6.23
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ошондо Асман Падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот: он кыз колдоруна чырактарын алып, күйөөнү утурлап чыгышат.
1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.
2 Алардын бешөө акылдуу, бешөө акылсыз эле.
2 Из них пять было мудрых и пять неразумных.
3 Акылсыздары чырактарын ала чыгышканы менен, майын албай чыгышат.
3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.
4 Акылдуулары болсо чырактары менен кошо идиштерине май да ала чыгышат.
4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.
5-6 Күйөө кечиккенинен улам, баары үргүлөп, уктап калышат. Бирок түн ортосунда “Күйөө келе жатат, аны тосуп чыккыла” деген кыйкырык чыгат.
5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули.
5-6 Күйөө кечиккенинен улам, баары үргүлөп, уктап калышат. Бирок түн ортосунда “Күйөө келе жатат, аны тосуп чыккыла” деген кыйкырык чыгат.
6 Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему.
7 Ошондо кыздар тура калып, чырактарын оңдошот.
7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
8 Акылсыздары акылдууларга: “Чырактарыбыз өчүп баратат, бизге майыңардан кайрылышкылачы”, – дешет.
8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.
9 Акылдуулар: “Бизге да, силерге да жетпей калбаш үчүн, сатуучуларга барып, сатып алгыла”, – дешет.
9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.
10 Алар май сатып алганы кеткенде, күйөө келип калат. Даяр турган кыздар аны менен бирге үйлөнүү тоюна киришет, алардын артынан эшиктер жабылат.
10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились;
11 Андан кийин берки кыздар келип: “Кожоюн! Кожоюн! Эшикти ач!” – дешет.
11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам.
12 Ал: “Силерге чындыкты айтып коёюн, Мен силерди тааныбайм”, – деп жооп берет.
12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас.
13 Ошондуктан сергек болгула, себеби Адам Уулунун келер күнүн да, саатын да билбейсиңер.
13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.
14
Асман Падышачылыгын бул нерсеге салыштырса болот: бир адам бөтөн жерге кетип жатып, кулдарын чакырып, аларга акча-каражатын тапшырат:
14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:
15 ар бирөөнүн алына жараша: бирине беш, бирине эки, бирине бир талант берип, жолго чыгат.
15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
16 Беш талант алганы дароо барып, акчаны айландырып, беш талант пайда табат.
16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;
17 Эки талант алганы да эки талант пайда табат.
17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;
18 Бир талант алганы болсо барат да, кожоюнунун акчасын жерге көөмп коёт.
18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.
19 Арадан көп убакыт өткөндөн кийин, кожоюн келип, кулдардан эсеп-кысап талап кылат.
19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
20 Беш талант алганы дагы беш талант алып келип: “Кожоюн! Сен мага беш талант бердиң эле, мына, беш талант пайда таптым”, – дейт.
20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.
21 Кожоюну ага: “Жарайсың, ишенимдүү, жакшы кул! Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң, сени чоң ишке коём. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол”, – дейт.
21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
22 Эки талант алганы да келип: “Кожоюн! Сен мага эки талант бердиң эле, мына, эки талант пайда таптым”, – дейт.
22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них.
23 Кожоюну ага: “Жарайсың, ишенимдүү, жакшы кул! Кичинекей иште ишенимдүүлүк көрсөттүң, сени чоң ишке коём. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол”, – дейт.
23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
24 Бир талант алганы келип: “Кожоюн! Сенин экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган ырайымсыз адам экениңди билгем.
24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,
25 Коркконумдан, берген талантыңды жерге көөмп койгом. Мына, бергениңди ал!” – дейт.
25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.
26 Кожоюну ага мындай деп жооп берет: “Жаман, жалкоо кул! Экпеген жерден оруп, сеппеген жерден жыйнаган адам экенимди билесиң.
26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;
27 Ошон үчүн менин күмүшүмдү пайызга берип коюшуң керек эле. Мен келип, кирешеси менен алат элем.
27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
28 Мунун колунан талантты алгыла да, он таланты бар кулга бергиле.
28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
29 Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, аныкы мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан колунда болгон нерсеси да тартылып алынат.
29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;
30 Бул пайдасыз кулду сырттагы караңгылыкка ыргытып жибергиле. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот”». Ыйса муну айткандан кийин: «Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун», – деди.
30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
31
Адам Уулу Өз атак-даңкы менен, Өзүнүн бардык периштелери менен келгенде, Өзүнүн даңктуу тактысына отурат.
31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
32 Бардык эл Анын алдына чогулат. Койчу койлорду эчкилерден бөлүп алгандай эле, Ал адамдарды экиге бөлөт.
32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;
33 Койлорду Өзүнүн оң жагына, эчкилерди сол жагына коёт.
33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
34 Анан Падыша Өзүнүн оң жагында тургандарга мындай дейт: “Атамдын батасын алгандар, келгиле. Дүйнө жарала электе эле силер үчүн даярдалган Падышачылыкты мураска алгыла.
34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
35 Анткени Мен ачка болгондо, тамак, суусаганда, суу бердиңер. Жолоочу болгонумда, силер Мени кабыл алдыңар.
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
36 Жылаңач болгонумда, силер Мени кийинттиңер. Ооруганымда, силер Мага келдиңер. Түрмөдө отурганымда, силер Мага келдиңер”.
36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
37 Ошондо адил адамдар Ага мындай деп жооп беришет: “Теңир! Качан биз Сенин ачка болгонуңду көрүп, тамак бердик эле? Качан биз Сенин суусаганыңды көрүп, суу бердик эле?
37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
38 Качан биз Сенин жолоочу болгонуңду көрүп, кабыл алдык эле? Качан биз Сенин жылаңач болгонуңду көрүп, кийинттик эле?
38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
39 Качан биз Сенин ооруп жатканыңды же түрмөдө отурганыңды көрүп, Сага келдик эле?”
39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
40 Падыша аларга мындай деп жооп берет: “Силерге чындыкты айтып коёюн, Менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңар, Мага кылганыңар”.
40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
41 Анан сол жагындагыларга мындай дейт: “Каргышка калгандар, Менин жанымдан кеткиле! Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө.
41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
42 Анткени Мен ачка болгондо, силер Мага тамак берген эмессиңер. Суусаганымда, суу берген эмессиңер.
42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
43 Жолоочу болгонумда, силер Мени кабыл алган эмессиңер. Жылаңач болгонумда, кийинткен эмессиңер. Ооруганымда, түрмөдө отурганымда, силер Мага келген эмессиңер”.
43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
44 Ошондо алар Андан: “Теңир! Сенин ачка болгонуңду, суусаганыңды, ооруганыңды, түрмөдө отурганыңды биз качан көрдүк эле, качан Сага кызмат кылбай койдук эле?” – деп сурашат.
44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
45 Ал болсо аларга мындай деп жооп берет: “Силерге чындыкты айтып коёюн, Менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылбаганыңар, Мага кылбаганыңар”.
45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.
46 Булар түбөлүккө азап чегишет, адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат».
46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.