Mark.13.1-Mark.13.37; Matt.24.1-Matt.24.51; Luke.21.5-Luke.21.36
Matt.24.25; Luke.21.5; Luke.21.38
Mark.13.1-Mark.13.37; Matt.24.1-Matt.24.51; Luke.21.5-Luke.21.36
Luke.19.44
Luke.19.44
Matt.21.1; Matt.17.1; Mark.1.16; Mark.1.29; Mark.4.34
Matt.21.1; Matt.17.1; Mark.1.16; Mark.1.29; Mark.4.34
Acts.1.6-Acts.1.7
Acts.1.6-Acts.1.7
Mark.13.9; Mark.13.23; Mark.13.33; Jer.29.8; Eph.5.6; Col.2.8; 1Thess.2.3; 1John.3.7
Mark.13.9; Mark.13.23; Mark.13.33; Jer.29.8; Eph.5.6; Col.2.8; 1Thess.2.3; 1John.3.7
Mark.13.22; Jer.14.14; 1John.2.18; John.8.24
Mark.13.22; Jer.14.14; 1John.2.18; John.8.24
2Thess.2.2; Rev.1.1
2Thess.2.2; Rev.1.1
2Chr.15.6; Rev.6.4; Isa.19.2; Rev.6.12; Acts.11.28; Rev.6.8
2Chr.15.6; Rev.6.4; Isa.19.2; Rev.6.12; Acts.11.28; Rev.6.8
Mark.13.9; Mark.13.11-Mark.13.13; Matt.10.17-Matt.10.22; Luke.12.11-Luke.12.12
Mark.13.5; 2John.1.8; Matt.23.34; Acts.17.6; Acts.18.12; Acts.24.1; Acts.25.6; Acts.27.24; Matt.8.4
Mark.13.9; Mark.13.11-Mark.13.13; Matt.10.17-Matt.10.22; Luke.12.11-Luke.12.12
Mark.13.5; 2John.1.8; Matt.23.34; Acts.17.6; Acts.18.12; Acts.24.1; Acts.25.6; Acts.27.24; Matt.8.4
Matt.28.19; Rom.10.18; Col.1.6; Col.1.23; Mark.14.9
Matt.28.19; Rom.10.18; Col.1.6; Col.1.23; Mark.14.9
Matt.6.25; Deut.18.18; Num.23.5; Exod.4.12; Acts.4.8; Acts.6.10; Acts.13.9; 1Cor.15.10; 2Cor.13.3; 1Thess.2.13; Heb.1.1
Matt.6.25; Deut.18.18; Num.23.5; Exod.4.12; Acts.4.8; Acts.6.10; Acts.13.9; 1Cor.15.10; 2Cor.13.3; 1Thess.2.13; Heb.1.1
Matt.10.35-Matt.10.36
Matt.10.35-Matt.10.36
John.15.18-John.15.21; Luke.6.22; Dan.12.12-Dan.12.13; Jas.5.11; Rev.2.10; Heb.3.6
John.15.18-John.15.21; Luke.6.22; Dan.12.12-Dan.12.13; Jas.5.11; Rev.2.10; Heb.3.6
Ps.2.5; Matt.24.15-Matt.24.21; Rev.7.14-Rev.7.21
Dan.9.27; Dan.11.31; Dan.12.11; Dan.9.23; Dan.9.25; Rev.1.3
Dan.9.27; Dan.11.31; Dan.12.11; Dan.9.23; Dan.9.25; Rev.1.3
Luke.17.31; Luke.5.19
Luke.17.31; Luke.5.19
Luke.23.29
Luke.23.29
Rev.16.18; Mark.13.24; Dan.12.1; Rev.7.14; Mark.10.6; Deut.4.32; Gen.1.1
Rev.16.18; Mark.13.24; Dan.12.1; Rev.7.14; Mark.10.6; Deut.4.32; Gen.1.1
Mark.13.22; Mark.13.27; Isa.65.8-Isa.65.9; Luke.18.7; Matt.22.14; John.13.18; John.15.19; Eph.1.4
Mark.13.22; Mark.13.27; Isa.65.8-Isa.65.9; Luke.18.7; Matt.22.14; John.13.18; John.15.19; Eph.1.4
Luke.17.23; Mark.13.6
Luke.17.23; Mark.13.6
1John.2.18; Deut.13.1-Deut.13.3; 2Thess.2.9-2Thess.2.11; Rev.13.13-Rev.13.14; Rev.16.14; Rev.19.20; Acts.8.9; Mark.13.6; Mark.13.20; Mark.13.27
1John.2.18; Deut.13.1-Deut.13.3; 2Thess.2.9-2Thess.2.11; Rev.13.13-Rev.13.14; Rev.16.14; Rev.19.20; Acts.8.9; Mark.13.6; Mark.13.20; Mark.13.27
Mark.13.5; John.13.19; John.14.29; 2Pet.3.17
Mark.13.5; John.13.19; John.14.29; 2Pet.3.17
Matt.24.27-Matt.24.31
Mark.13.19; Isa.13.10; Isa.24.23; Ezek.32.7; Joel.2.10; Joel.2.31; Joel.3.15; Acts.2.20; Amos.5.20; Amos.8.9; Zeph.1.15; Rev.6.12; Rev.8.12
Mark.13.19; Isa.13.10; Isa.24.23; Ezek.32.7; Joel.2.10; Joel.2.31; Joel.3.15; Acts.2.20; Amos.5.20; Amos.8.9; Zeph.1.15; Rev.6.12; Rev.8.12
Rev.6.13; Isa.14.12; Isa.34.4
Rev.6.13; Isa.14.12; Isa.34.4
Dan.7.13; Mark.9.1; Matt.26.64; Matt.25.31
Dan.7.13; Mark.9.1; Matt.26.64; Matt.25.31
Matt.13.41; Matt.23.37; 2Thess.2.1; Mark.13.20; Mark.13.22; Dan.7.2; Zech.2.6; Rev.7.1; Acts.1.8; Deut.4.32; Deut.30.4
Matt.13.41; Matt.23.37; 2Thess.2.1; Mark.13.20; Mark.13.22; Dan.7.2; Zech.2.6; Rev.7.1; Acts.1.8; Deut.4.32; Deut.30.4
Matt.24.32-Matt.24.33; Luke.21.29-Luke.21.31
Jas.5.9; Rev.3.20
Jas.5.9; Rev.3.20
Mark.9.1
Mark.9.1
Ps.101.27; Isa.51.6; 2Pet.3.10; Matt.5.18; Heb.12.27; Ps.118.89; Isa.40.8; 1Pet.1.23; 1Pet.1.25
Ps.101.27; Isa.51.6; 2Pet.3.10; Matt.5.18; Heb.12.27; Ps.118.89; Isa.40.8; 1Pet.1.23; 1Pet.1.25
Matt.25.13; 1Thess.5.1-1Thess.5.2; Phil.2.6-Phil.2.7; Zech.14.7; Acts.1.7
Matt.25.13; 1Thess.5.1-1Thess.5.2; Phil.2.6-Phil.2.7; Zech.14.7; Acts.1.7
Mark.13.5; Eph.6.18; Heb.13.17; Mark.14.38
Mark.13.5; Eph.6.18; Heb.13.17; Mark.14.38
Matt.25.14; Mark.12.1; Matt.21.33; Rom.12.6-Rom.12.8; Ezek.44.11; John.10.3; Luke.12.36
Matt.25.14; Mark.12.1; Matt.21.33; Rom.12.6-Rom.12.8; Ezek.44.11; John.10.3; Luke.12.36
Mark.14.34-Mark.14.38; Matt.25.13; Matt.26.41; Luke.12.37; Luke.21.36; Acts.20.31; 1Cor.16.13; 1Thess.5.6; 1Pet.5.8; Mark.1.32; Luke.12.38; Mark.1.32; Luke.12.38; Mark.14.30; Mark.14.68; Mark.14.72; Mark.6.48; Exod.14.24
Mark.14.34-Mark.14.38; Matt.25.13; Matt.26.41; Luke.12.37; Luke.21.36; Acts.20.31; 1Cor.16.13; 1Thess.5.6; 1Pet.5.8; Mark.1.32; Luke.12.38; Mark.1.32; Luke.12.38; Mark.14.30; Mark.14.68; Mark.14.72; Mark.6.48; Exod.14.24
1Thess.5.1-1Thess.5.6; Mark.14.40
1Thess.5.1-1Thess.5.6; Mark.14.40
Mark.13.35
Mark.13.35
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса ийбадатканадан чыгып бара жатканда, шакирттеринин бири: «Устат, карачы! Кандай кооз таштар! Кандай кооз имараттар!» – деди.
1 И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!
2 Ошондо Ыйса ага: «Бул чоң имараттарды көрүп жатасыңбы? Мунун баары кыйратылат, бул жерде таш үстүндө таш калбайт», – деди.
2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне.
3 Ыйса ийбадаткананын маңдайындагы Зайтун тоосунда отурганда, өздөрүнчө калышканда, Петир, Жакып, Жакан жана Андрей Андан:
3 И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
4 «Бизге айтып берчи, бул качан болот? Мунун баарынын ишке ашарын кандай белги аркылуу билсе болот?» – деп сурашты.
4 скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?
5 Ыйса аларга мындай деп айта баштады: «Силерди бирөө адаштырып кетпеши үчүн сак болгула.
5 Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
6 Анткени көптөр Менин ысымымды жамынып келип: “Машайак Менмин”, – деп, көптөрдү адаштырышат.
6 ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.
7 Согуштар жана согуш кабарлары жөнүндө укканыңарда, үрөйүңөрдү учурбагыла. Анткени булар болушу керек, бирок бул дүйнөнүн акыры эмес.
7 Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, - но это еще не конец.
8 Бир эл бир элге, бир падышачылык бир падышачылыкка каршы көтөрүлөт, жер-жерлерде жер титирөөлөр, ачкачылык жана козголоңдор болот. Булар – кыйынчылыктардын башталышы.
8 Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это - начало болезней.
9 Бирок силер өзүңөргө сак болгула. Анткени силерди сотко беришет, синагогаларда уруп-сабашат. Мен жөнүндө күбөлөндүрүшүңөр үчүн, силерди башкаруучулар менен падышалардын алдына алып барышат.
9 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.
10 Баарынан мурда бардык элдерге Жакшы Кабар таратылышы керек.
10 И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
11 Силерди салып берүү үчүн алып бара жатышканда, эмнени айтабыз деп тынчсызданбагыла. Ошол саатта силерге эмне берилсе, ошону айткыла. Анткени силер эмес, Ыйык Рух сүйлөйт.
11 Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый.
12 Бир тууган бир тууганын, атасы балдарын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы көтөрүлүп, аларды өлтүрүшөт.
12 Предаст же брат брата на смерть, и отец - детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их.
13 Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Ал эми акырына чейин чыдаган адам куткарылат.
13 И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
14
Окуган адам түшүнүп алсын: Даниел пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич турбашы керек болгон жерде турганын көргөнүңөрдө, Жүйүт аймагындагылар тоолорго качып кетишсин.
14 Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
15 Ким үйдүн төбөсүндө болсо, ал бир нерсе алуу үчүн, үйүнө кирбесин.
15 а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего;
16 Ким талаада болсо, ал кийимин алуу үчүн, артка кайрылып келбесин.
16 и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою.
17 Ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот.
17 Горе беременным и питающим сосцами в те дни.
18 Качууңар кыш мезгилине туура келип калбас үчүн сыйынгыла.
18 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.
19 Анткени ошол күндөрдө чоң алаамат болот, андай алаамат дүйнө жаратылгандан баштап, азыркыга чейин болгон эмес жана кийин да болбойт.
19 Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет.
20 Эгерде Теңир ал күндөрдү кыскартпаса, анда эч бир адам куткарылмак эмес. Бирок Ал Өзү тандап алгандар үчүн гана ошол күндөрдү кыскартты.
20 И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.
21 Ошондо силерге кимдир бирөө: “Мына, Машайак бул жерде” же “Тигине, тигил жерде”, – десе, ишенбегиле.
21 Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, - не верьте.
22 Анткени жалган машайактар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо, тандалгандарды да адаштыруу үчүн, жышаандарды жана кереметтерди көрсөтүшөт.
22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
23 Силер болсо сак болгула. Мына, Мен силерге бардыгын алдын ала айттым.
23 Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все.
24
Бирок ошол күндөрдө ошол алааматтан кийин, күн караңгылап, ай жарыгын бербей калат.
24 Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,
25 Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт.
25 и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.
26 Ошондо Адам Уулунун булуттардын үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт.
26 Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.
27 Ошондо Ал Өзүнүн периштелерин жиберип, төгөрөктүн төрт бурчунан, бүт жер жүзүнөн Өзүнүн тандалгандарын чогултат.
27 И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба.
28
Анжыр дарагынан сабак алгыла: анын бутактары көөп, бүчүр байлап калганда, жай келерине аз калганын билесиңер.
28 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето.
29 Ошол сыяктуу эле, силер да булардын боло баштаганын көргөнүңөрдө, аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле.
29 Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях.
30 Силерге чындыкты айтып коёюн, мунун баары болмоюнча, бул муун жок болуп кетпейт.
30 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет.
31 Асман менен жер жок болуп кетет, Менин сөздөрүм болсо жок болбойт.
31 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
32 Ал күндү же ал саатты эч ким билбейт: асмандагы периштелер да, Уул да билбейт, бир гана Ата билет.
32 О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
33 Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла. Анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер.
33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.
34
Бул жолго чыгарда үй-жайын калтырып, кулдарына бийлик берип, ар бирине өзүнчө иш тапшырган, дарбаза кайтаруучуга болсо сак болууну буйруган үй ээсине окшош.
34 Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать.
35 Ошондуктан сергек болгула. Анткени үйдүн ээси качан келерин, кечиндеби, түн ортосундабы, короз кыйкырган маалдабы, таң аткандабы, билбейсиңер.
35 Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру;
36 Ал күтүлбөгөн убакта, силер уктап жатканда келип калбасын!
36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.
37 Силерге айтып жатканым баарына тиешелүү: сергек болгула!»
37 А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.