Luke.12.42
Luke.12.42
1Cor.9.17
1Cor.9.17
Matt.25.2; Luke.20.34; Luke.10.6; Matt.25.2; John.12.36; 1Thess.5.5; Eph.5.8
Matt.25.2; Luke.20.34; Luke.10.6; Matt.25.2; John.12.36; 1Thess.5.5; Eph.5.8
Luke.12.33; Matt.6.20; Matt.19.21; 1Tim.6.10; 1Tim.6.17-1Tim.6.19; Luke.16.11; Luke.16.13; Matt.6.24
Luke.12.33; Matt.6.20; Matt.19.21; 1Tim.6.10; 1Tim.6.17-1Tim.6.19; Luke.16.11; Luke.16.13; Matt.6.24
Matt.25.21; Matt.25.23; Luke.19.17
Matt.25.21; Matt.25.23; Luke.19.17
1Chr.29.14; 1Chr.29.16
1Chr.29.14; 1Chr.29.16
Luke.16.9
Luke.16.9
Luke.11.39; Luke.20.47; 2Tim.3.2; 1Tim.6.10; Luke.23.35
Luke.11.39; Luke.20.47; 2Tim.3.2; 1Tim.6.10; Luke.23.35
Luke.10.29; 1Sam.16.7; 1Chr.28.9; Prov.21.2; Prov.16.5
Luke.10.29; 1Sam.16.7; 1Chr.28.9; Prov.21.2; Prov.16.5
Matt.11.12-Matt.11.13; Luke.4.43; Luke.15.1
Matt.11.12-Matt.11.13; Luke.4.43; Luke.15.1
Matt.5.18
Matt.5.18
Matt.5.31-Matt.5.32; Matt.19.3-Matt.19.11; Mark.10.2-Mark.10.12; 1Cor.7.10-1Cor.7.15
Matt.5.32
Matt.5.32
Esth.8.15; Rev.18.16; Jas.5.5
Esth.8.15; Rev.18.16; Jas.5.5
Acts.3.2
Acts.3.2
Matt.15.27
Matt.15.27
Luke.15.10; Matt.18.10; Acts.12.15; Heb.1.13-Heb.1.14; Luke.12.8; John.13.23
Luke.15.10; Matt.18.10; Acts.12.15; Heb.1.13-Heb.1.14; Luke.12.8; John.13.23
Matt.11.23; Matt.8.11-Matt.8.12; Luke.16.22
Matt.11.23; Matt.8.11-Matt.8.12; Luke.16.22
Luke.16.30; John.8.33; John.8.39; John.8.53; Zech.14.12; Isa.66.24; Matt.25.41
Luke.16.30; John.8.33; John.8.39; John.8.53; Zech.14.12; Isa.66.24; Matt.25.41
Luke.6.24; Job.21.13; Ps.16.14
Luke.6.24; Job.21.13; Ps.16.14
Luke.16.31; Luke.24.27; Acts.26.22; Acts.28.23; John.5.45-John.5.47
Luke.16.31; Luke.24.27; Acts.26.22; Acts.28.23; John.5.45-John.5.47
Luke.16.24
Luke.16.24
Luke.16.29; Matt.28.11-Matt.28.15; John.12.10-John.12.11
Luke.16.29; Matt.28.11-Matt.28.15; John.12.10-John.12.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Ыйса Өзүнүн шакирттерине да мындай деди: «Бир бай адамдын чарба иштерин башкаруучусу бар экен. Ага: “Сенин чарба иштериңди башкаруучу мал-мүлкүңдү ыксыз ысырап кылып жатат”, – деп айтып келишет.
1 Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его;
2 Ошондо бай аны чакырып алып: “Сен жөнүндө ар кандай сөз угуп жатам. Өзүңдүн башкаруу ишиң боюнча эсеп бер, анткени сен мындан ары чарба иштерин башкара албайсың!” – дейт.
2 и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.
3 Башкаруучу ичинен: “Эми мен эмне кылам? Кожоюнум мени башкаруу ишинен бошотуп жатат. Жер каза албайм, кайыр сурагандан уялам.
3 Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь;
4 Бирок мен эмне кылууну таптым, башкаруу ишинен бошотулгандан кийин адамдар мени үйлөрүнө кабыл алышы үчүн, мен мындай кылам”, – деп ойлонот да,
4 знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом.
5 кожоюнуна карызы барлардын ар бирин өз-өзүнчө чакырып алып, алардын биринчисинен: “Сен кожоюнума канча карызсың?” – деп сурайт.
5 И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему?
6 Ал: “жүз ченем май карызмын”, – дейт. “Тил катыңды ал да, отура калып, элүү ченем деп жаза сал”, – дейт башкаруучу.
6 Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят.
7 Андан кийин ал башкасынан: “Сен канча карызсың?” – деп сурайт. Ал: “Жүз ченем буудай”, – деп жооп берет. Башкаруучу ага да: “Тил катыңды ал да, сексен деп жаз”, – дейт.
7 Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.
8 Ошондо кожоюн ишенимсиз башкаруучусун акылдуулук менен иш кылганы үчүн мактаптыр. Бул дүйнөнүн адамдары өзү өңдүүлөр менен мамилелешкенде, жарыктын уулдарына караганда акылдуураак.
8 И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.
9 Мен да силерге айтып коёюн, өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө! Байлык жок болуп кеткенден кийин, силерди түбөлүк турак-жайларга кабыл алышсын.
9 И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.
10 Аз нерседе ишенимдүү адам көп нерседе да ишенимдүү. Аз нерседе ишенимсиз адам көп нерседе да ишенимсиз.
10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.
11 Эгерде силерге өтүп кете турган байлыкты ишенип тапшырууга болбосо, чыныгы байлыкты ким ишенип тапшырат?
11 Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?
12 Эгерде силерге башкалардыкын ишенип тапшырууга болбосо, анда өзүңөрдүкүн ким берет?
12 И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?
13 Эч бир кул эки мырзага кызмат кыла албайт: бирин жек көрүп, экинчисин жакшы көрөт; бирине жан-дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар!»
13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
14
Мунун бардыгын байлыкты сүйгөн фарисейлер да угуп, Ыйсаны мазактап күлүштү.
14 Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним.
15 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Силер адамдардын алдында өзүңөрдү адил адам катары көрсөтөсүңөр, бирок Кудай силердин жүрөгүңөрдү билет, анткени адамдар жогору баалаган нерсе Кудайдын алдында жийиркеничтүү.
15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом.
16 “Тоорат” жана “Пайгамбарлар” китептери Жаканга чейин болгон. Ошол убакыттан бери Кудайдын Падышачылыгы жөнүндөгү Жакшы Кабар жарыяланып келе жатат, бул Падышачылыкка ар бир адам күч жумшап кирет.
16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него.
17 Бирок мыйзамдын бир белгиси жоголгонго караганда, асман менен жер оңой жок болот.
17 Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет.
18
Аялын кетирип, башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот.
18 Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.
19
Бир бай адам болуптур. Ал кочкул кызыл кыл торкодон жана зыгыр буласынан кийим кийип, күн сайын укмуштуудай той өткөрчү экен.
19 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
20 Анын дарбазасынын алдында бүт денесин жара баскан Лазар деген кайырчы жатчу.
20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях
21 Ал бай жеген тамактын калдыгына зар болчу. Иттер келип, анын жараларын жалачу.
21 и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его.
22 Бир күнү ошол кайырчы өлүп, периштелер аны Ыбрайымдын кучагына алып барышат. Бай да өлүп, аны көргө коюшат.
22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его.
23 Өлгөндөр жаткан жайда кыйналып жаткан ошол бай адам башын көтөрүп, алыстан Ыбрайымды жана анын кучагындагы Лазарды көрөт.
23 И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его
24 Ошондо ал болгон күчү менен: “Ыбрайым ата, мага ырайым кылып, Лазарды жиберчи, ал бармагынын учун сууга малып, тилимди сууласын, анткени мен бул жалындаган отто азап тартып жатам”, – деп кыйкырат.
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
25 Бирок Ыбрайым ага: “Балам, сен өзүңдүн жакшы үлүшүңдү жашооңдо алганыңды, ал эми Лазар албаганын эстечи! Азыр болсо ал бул жерде сооронууда, ал эми сен азап чегүүдөсүң.
25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь;
26 Анын үстүнө, силер менен биздин ортобузда түпсүздүк бар. Бул жактан силерге, силер жактан бизге өтө алышпайт”, – дейт.
26 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.
27 Ошондо ал бай: “Ата, андай болсо, сенден суранам, Лазарды атамдын үйүнө жиберчи.
27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего,
28 Анткени менин беш бир тууганым бар. Алар да бул азаптуу жайга келбеши үчүн, Лазар барып күбөлөндүрсүн”, – деп өтүнөт.
28 ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.
29 Ыбрайым ага: “Аларда Мусанын жана пайгамбарлардын китептери бар, ошолорду угушсун!” – десе, ал:
29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их.
30 “Жок, Ыбрайым ата! Эгерде өлгөндөрдөн бирөө барса, алар тобо кылышат”, – дейт.
30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.
31 Ошондо Ыбрайым ага: “Эгерде Муса менен пайгамбарлардын айтканын угушпаса, анда алар өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса да ишенишпейт”, – деп жооп берет».
31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.