Matt.28.1-Matt.28.10; Mark.16.1-Mark.16.14; Luke.24.1-Luke.24.43
Matt.28.1; Mark.16.1-Mark.16.2; Luke.24.1; Matt.27.60; Matt.27.66; Matt.28.2; Mark.15.46; Mark.16.3-Mark.16.4; Luke.24.2
Matt.28.1; Mark.16.1-Mark.16.2; Luke.24.1; Matt.27.60; Matt.27.66; Matt.28.2; Mark.15.46; Mark.16.3-Mark.16.4; Luke.24.2
John.13.23; John.20.13
John.13.23; John.20.13
Luke.24.12
Luke.24.12
John.19.40
John.19.40
John.11.44
John.11.44
John.20.4
John.20.4
Matt.22.29; Ps.15.10; Luke.24.46; Acts.2.25-Acts.2.31; Acts.13.34-Acts.13.35; Acts.17.3; 1Cor.15.4
Matt.22.29; Ps.15.10; Luke.24.46; Acts.2.25-Acts.2.31; Acts.13.34-Acts.13.35; Acts.17.3; 1Cor.15.4
Mark.16.5; Luke.24.4
Mark.16.5; Luke.24.4
John.20.15; John.2.4; John.20.2
John.20.15; John.2.4; John.20.2
Mark.16.9; Matt.28.9; John.21.4; Luke.24.16; Luke.24.31
Mark.16.9; Matt.28.9; John.21.4; Luke.24.16; Luke.24.31
John.20.13; John.1.38; John.18.4; John.18.7; John.19.41
John.20.13; John.1.38; John.18.4; John.18.7; John.19.41
John.1.38
John.1.38
Matt.28.10; Mark.16.19; John.14.12; Matt.27.46; Eph.1.17; Rev.3.2; Rev.3.12; 1Cor.3.23
Matt.28.10; Mark.16.19; John.14.12; Matt.27.46; Eph.1.17; Rev.3.2; Rev.3.12; 1Cor.3.23
Mark.16.10; Matt.28.10; Luke.24.10; Luke.24.22-Luke.24.23
Mark.16.10; Matt.28.10; Luke.24.10; Luke.24.22-Luke.24.23
1Cor.15.5; John.20.26; Luke.24.33; Luke.24.36; John.20.26; John.7.13; John.14.27
1Cor.15.5; John.20.26; Luke.24.33; Luke.24.36; John.20.26; John.7.13; John.14.27
Luke.24.40; John.16.22
Luke.24.40; John.16.22
John.17.18; John.3.17; John.13.20; Acts.1.2
John.17.18; John.3.17; John.13.20; Acts.1.2
Gen.2.7; Acts.2.4; John.7.39
Gen.2.7; Acts.2.4; John.7.39
Matt.16.19; Matt.18.18; 1Cor.5.4-1Cor.5.5
Matt.16.19; Matt.18.18; 1Cor.5.4-1Cor.5.5
John.11.16
John.11.16
John.20.20; Ps.21.17
John.20.20; Ps.21.17
John.20.19; John.20.19
John.20.19; John.20.19
John.20.20; 1John.1.1; Luke.24.39
John.20.20; 1John.1.1; Luke.24.39
John.1.1; John.1.49
John.1.1; John.1.49
1Pet.1.8; 2Cor.5.7
1Pet.1.8; 2Cor.5.7
John.21.25; Acts.10.41
John.21.25; Acts.10.41
1John.5.13; John.11.27; Matt.14.33; John.3.15-John.3.16; John.5.40; John.6.53; John.10.10; Acts.10.43; 1Cor.6.11; Acts.3.6
1John.5.13; John.11.27; Matt.14.33; John.3.15-John.3.16; John.5.40; John.6.53; John.10.10; Acts.10.43; 1Cor.6.11; Acts.3.6
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте, жарык кире электе магдалалык Мариям мүрзөгө келип, анын оозундагы таштын жылдырылып калганын көрдү.
1 В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба.
2 Ошондо ал Шымон Петирге жана Ыйсанын сүйгөн шакиртине жүгүрүп барып: «Теңирибизди мүрзөдөн алып кетишиптир! Аны кайсы жерге коюшканын билбейбиз», – деди.
2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.
3 Петир менен ошол шакирт дароо мүрзөгө бет алышты.
3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу.
4 Экөө тең чуркап бара жатышты. Тиги шакирт Петирге караганда батыраак чуркап, мүрзөгө биринчи жетти.
4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый.
5 Ал мүрзөнүн ичин эңкейип карап, кепинди көрдү, бирок мүрзөгө кирген жок.
5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб.
6 Анын артынан Шымон Петир жетип келип, мүрзөгө кирди.
6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,
7 Ал кепинди жана Ыйсанын башын орогон орогучту гана көрдү, бирок орогуч кепин менен бирге эмес, оролуу боюнча бөлөк жаткан эле.
7 и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
8 Анан биринчи келген шакирт да мүрзөгө кирди. Ал көрүп, ишенди.
8 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.
9 Анткени алар Ыйсанын тирилиши керектиги жөнүндө айтылган Ыйык Жазуудагы сөздөрдү түшүнүшө элек болчу.
9 Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых.
10 Анан шакирттер үйлөрүнө кайтышты.
10 Итак ученики опять возвратились к себе.
11
Мариям болсо мүрзөнүн жанында ыйлап турду. Ал ыйлап жатып, мүрзөнүн ичин эңкейип карап,
11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб,
12 ак кийимчен эки периштени көрдү. Бирөө Ыйсанын сөөгү коюлган жердин баш жагында, экинчиси аяк жагында отурган экен.
12 и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.
13 Алар Мариямдан: «Аял, эмнеге ыйлап жатасың?» – деп сурашты. «Теңиримди алып кетишиптир, Аны кайсы жерге коюшканын билбейм», – деп жооп берди ал периштелерге.
13 И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.
14 Ушинтип айткандан кийин, ал артына бурулуп, туруп турган Ыйсаны көрдү, бирок Аны тааныган жок.
14 Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.
15 Ыйса андан: «Аял, эмнеге ыйлап жатасың? Кимди издеп жүрөсүң?» – деп сурады. Мариям Аны бакчы экен деп ойлоп: «Мырза, эгерде Анын сөөгүн сен алып кеткен болсоң, кайсы жерге койгонуңду айтчы, алып келейин», – деди.
15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
16 Ошондо Ыйса ага: «Мариям», – деди. Мариям Ыйсага бурулуп: «Устат!» – деди.
16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! - что значит: Учитель!
17 Ыйса ага: «Мага колуңду тийгизбе, анткени Мен али Атама көтөрүлүп кете элекмин. Бир туугандарыма барып, Менин Өз Атама – силердин да Атаңарга, Менин Өз Кудайыма – силердин да Кудайыңарга көтөрүлүп кетеримди айт!» – деди.
17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.
18 Магдалалык Мариям шакирттерге барып, Теңирди көргөнүн жана Анын ушул сөздөрдү айтканын айтып берди.
18 Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.
19
Ошол эле күнү кечинде, жуманын биринчи күнү, Ыйсанын шакирттери бир үйгө чогулуп, жүйүттөрдөн корккондуктан, эшиктерин бекитип алып отурушкан эле. Ошол учурда Ыйса келип, алардын ортосуна турду да: «Силерге тынчтык болсун!» – деди.
19 В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
20 Ушинтип айткандан кийин, Ыйса аларга Өзүнүн колдорун, буттарын жана кабыргаларын көрсөттү. Шакирттер Теңирди көрүп кубанышты.
20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.
21 Ыйса аларга дагы бир жолу: «Силерге тынчтык болсун! – деп айтты да, – Атам Мени жиберген сыяктуу, Мен да силерди жиберем», – деди.
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
22 Ушуну айткандан кийин, Ал шакирттерине демин үйлөп: «Ыйык Рухту кабыл алгыла!
22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
23 Кимдин күнөөлөрүн кечирсеңер, ал кечирилет, ал эми кимдин күнөөлөрүн кечирбесеңер, ал кечирилбейт», – деди.
23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
24 Он эки шакирттин бири, Эгиз деген да ысымы бар Томас Ыйса келген учурда алардын арасында жок эле.
24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.
25 Шакирттер ага: «Биз Теңирди көрдүк», – дешти. Бирок ал: «Мен Анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчө, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчө ишенбейм», – деди.
25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
26
Сегиз күндөн кийин Ыйсанын шакирттери ошол үйгө дагы чогулушту, алардын арасында Томас да бар эле. Эшик бекитилүү болчу, бирок Ыйса келип, алардын ортосуна турду да: «Силерге тынчтык болсун!» – деди.
26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
27 Андан кийин Томаска кайрылып: «Менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол!» – деди.
27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
28 Томас Ага: «Теңирим менин! Кудайым менин!» – деп жооп берди.
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
29 Ыйса ага: «Сен Мени көргөндөн кийин ишенип жатасың, көрбөй ишенгендер бактылуу», – деди.
29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
30 Ыйса шакирттеринин көз алдында көптөгөн кереметтерди көрсөттү, бирок бул китепке алардын баары жазылган жок.
30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.
31 Булар болсо Ыйсанын Кудайдын Уулу, Машайак экенине ишенишиңер үчүн жана ишенип, Анын ысымы аркылуу өмүргө ээ болушуңар үчүн жазылды.
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.