Же: укугу.
Эврей тилиндеги «кейфа» деген сөз «таш» деп которулат. Грекче «петрос».
Heb.1.5-Heb.1.13
Gen.1.1; Col.1.17; 1John.1.1; Rev.1.4; Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.3.14; Rev.21.6; Rev.22.13; Rev.19.13; Heb.4.12; 1John.1.1; 1John.1.2; John.17.5; Phil.2.6
Gen.1.1; Col.1.17; 1John.1.1; Rev.1.4; Rev.1.8; Rev.1.17; Rev.3.14; Rev.21.6; Rev.22.13; Rev.19.13; Heb.4.12; 1John.1.1; 1John.1.2; John.17.5; Phil.2.6
John.1.10; Ps.32.6; 1Cor.8.6; Col.1.16; Heb.1.2
John.1.10; Ps.32.6; 1Cor.8.6; Col.1.16; Heb.1.2
John.5.26; John.11.25; 1John.1.2; 1John.5.11; John.8.12; John.9.5; John.12.46
John.5.26; John.11.25; 1John.1.2; 1John.5.11; John.8.12; John.9.5; John.12.46
John.3.19
John.3.19
John.1.33; John.3.28; Mal.3.1; Matt.3.1; Mark.1.4; Luke.3.2
John.1.33; John.3.28; Mal.3.1; Matt.3.1; Mark.1.4; Luke.3.2
John.3.26; John.5.33; Acts.19.4
John.3.26; John.5.33; Acts.19.4
John.1.20
John.1.20
Isa.49.6; 1John.2.8
Isa.49.6; 1John.2.8
John.16.3; 1John.3.1
John.16.3; 1John.3.1
Matt.21.38; John.13.1; John.5.43; John.3.11; John.3.32
Matt.21.38; John.13.1; John.5.43; John.3.11; John.3.32
1John.5.13; 1John.5.1; 1John.3.1; Matt.5.45; Gal.3.26; John.11.52
1John.5.13; 1John.5.1; 1John.3.1; Matt.5.45; Gal.3.26; John.11.52
Jas.1.18; John.3.3; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.6
Jas.1.18; John.3.3; 1Pet.1.3; 1Pet.1.23; John.3.6
John.1.1; Rom.1.3; Rom.8.3; Gal.4.4; Phil.2.7-Phil.2.8; Col.1.22; 1Tim.3.16; Heb.2.14; 1John.4.2; 2John.1.7; John.6.51; Rev.7.15; Rev.21.3; John.2.11; Luke.9.32; 2Pet.1.16-2Pet.1.17; 1John.1.1; 1John.4.14; John.1.7; John.14.6
John.1.1; Rom.1.3; Rom.8.3; Gal.4.4; Phil.2.7-Phil.2.8; Col.1.22; 1Tim.3.16; Heb.2.14; 1John.4.2; 2John.1.7; John.6.51; Rev.7.15; Rev.21.3; John.2.11; Luke.9.32; 2Pet.1.16-2Pet.1.17; 1John.1.1; 1John.4.14; John.1.7; John.14.6
Matt.3.11-Matt.3.13; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.15-Luke.3.18
John.1.7; John.1.27; John.1.30; Matt.3.11
John.1.7; John.1.27; John.1.30; Matt.3.11
Eph.1.23; Eph.3.19; Eph.4.13; Col.1.19; Col.2.9; Matt.25.29
Eph.1.23; Eph.3.19; Eph.4.13; Col.1.19; Col.2.9; Matt.25.29
John.7.19; Exod.20.1; John.1.14; Rom.5.21
John.7.19; Exod.20.1; John.1.14; Rom.5.21
John.5.37; John.6.46; Exod.33.20; Col.1.15; 1Tim.6.16; 1John.4.12; 1John.4.20; John.12.45; John.1.14; John.3.16; Matt.11.27; John.3.32
John.5.37; John.6.46; Exod.33.20; Col.1.15; 1Tim.6.16; 1John.4.12; 1John.4.20; John.12.45; John.1.14; John.3.16; Matt.11.27; John.3.32
John.3.26; John.8.25
John.3.26; John.8.25
John.1.8; John.3.28; Acts.13.25; Luke.3.15
John.1.8; John.3.28; Acts.13.25; Luke.3.15
Matt.11.14; Matt.16.14; Deut.18.15; Deut.18.18
Matt.11.14; Matt.16.14; Deut.18.15; Deut.18.18
Isa.40.3; Matt.3.3
Isa.40.3; Matt.3.3
Matt.3.6; Mark.1.4; Luke.3.3; Luke.3.7
Matt.3.6; Mark.1.4; Luke.3.3; Luke.3.7
Matt.3.11; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; Acts.13.25
Matt.3.11; Mark.1.7-Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; Acts.13.25
John.1.15; John.1.30
John.1.15; John.1.30
John.1.36; Exod.12.3; Isa.53.7; Acts.8.32; 1Pet.1.19; Gen.22.8; Rev.5.6; 1John.3.5; Heb.10.4; Heb.10.11; John.3.16-John.3.17; John.4.42; John.12.47; 1John.2.2; 1John.4.14
John.1.36; Exod.12.3; Isa.53.7; Acts.8.32; 1Pet.1.19; Gen.22.8; Rev.5.6; 1John.3.5; Heb.10.4; Heb.10.11; John.3.16-John.3.17; John.4.42; John.12.47; 1John.2.2; 1John.4.14
John.1.15; John.1.27
John.1.15; John.1.27
Luke.1.17; Luke.1.76-Luke.1.77
Luke.1.17; Luke.1.76-Luke.1.77
John.1.7; Matt.3.16; Mark.1.10; Luke.3.22; Isa.11.2; Acts.10.38
John.1.7; Matt.3.16; Mark.1.10; Luke.3.22; Isa.11.2; Acts.10.38
John.1.6; Luke.3.2; John.3.5; Matt.3.11; Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; John.3.5
John.1.6; Luke.3.2; John.3.5; Matt.3.11; Mark.1.8; Luke.3.16; Acts.1.5; John.3.5
Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.1-Luke.5.11
John.1.29
John.1.29
John.18.4; John.18.7; John.20.15; John.1.49; John.3.2; John.3.26; John.6.25; John.20.16; Mark.10.51
John.18.4; John.18.7; John.20.15; John.1.49; John.3.2; John.3.26; John.6.25; John.20.16; Mark.10.51
John.1.40-John.1.42; Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11
John.1.40-John.1.42; Matt.4.18-Matt.4.22; Mark.1.16-Mark.1.20; Luke.5.2-Luke.5.11
John.4.25
John.4.25
John.21.15-John.21.17; 1Cor.1.12; 1Cor.3.22; Matt.16.18
John.21.15-John.21.17; 1Cor.1.12; 1Cor.3.22; Matt.16.18
John.1.35; John.2.1; John.1.28
John.1.35; John.2.1; John.1.28
John.12.21
John.12.21
John.21.2; Luke.16.16; Luke.24.27; Matt.2.23; John.6.42; Luke.3.23
John.21.2; Luke.16.16; Luke.24.27; Matt.2.23; John.6.42; Luke.3.23
John.7.41; John.7.52
John.7.41; John.7.52
Ps.72.1; Rom.9.4; Rom.9.6; Ps.31.2; Zeph.3.13; Rev.14.5
Ps.72.1; Rom.9.4; Rom.9.6; Ps.31.2; Zeph.3.13; Rev.14.5
John.2.24-John.2.25
John.2.24-John.2.25
John.1.38; John.6.69; John.11.27; John.20.28; John.12.13; Zeph.3.15; Matt.27.11; Matt.27.42; Zech.9.9
John.1.38; John.6.69; John.11.27; John.20.28; John.12.13; Zeph.3.15; Matt.27.11; Matt.27.42; Zech.9.9
Ezek.1.1; Matt.3.16; Luke.3.21; Gen.28.12; Dan.7.13
Ezek.1.1; Matt.3.16; Luke.3.21; Gen.28.12; Dan.7.13
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Эң башында Сөз бар болгон, Сөз Кудайда болгон жана Сөз Кудай болгон.
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Сөз эң башында Кудайда болгон.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Бардыгы Ал аркылуу башталган, эмне башталса да, Ансыз башталган эмес.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4 Анда өмүр болгон, ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон.
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5 Жарык караңгыда жаркырап турат, караңгылык жарыкты каптаган жок.
5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
6 Кудай жиберген бир адам болгон, анын ысымы Жакан эле.
6 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
7 Ал күбөлөндүрүү үчүн келген. Баары ал аркылуу ишенип калыш үчүн, ал Жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген.
7 Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.
8 Ал Жарык эмес болчу, бирок Жарык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн келген.
8 Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
9 Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы Жарык бар эле.
9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
10 Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө Ал аркылуу жаралган, бирок бул дүйнө Аны тааныган жок.
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
11 Ал Өз элине келди, бирок Өз эли Аны кабыл алган жок.
11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.
12 Ал эми Аны кабыл алып, Ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди.
12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
13 Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү.
13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
14 Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз Анын даңкын, Атанын жалгыз Уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле.
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
15
Жакан Ал жөнүндө бийик үн менен мындай деп күбөлөндүрдү: «“Менден кийин Келе Жаткан менин алдыма чыкты, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жөнүндө айткам».
15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
16 Андагы толуктуктан бардыгыбыз ырайым үстүнө ырайым кабыл алдык.
16 И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
17 Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми ырайым менен чындык Ыйса Машайак аркылуу пайда болду.
17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
18 Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Аны бизге Атанын ичиндеги жалгыз Уул көрсөттү.
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
19 Жүйүттөр Иерусалимден ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди жиберип, «Сен кимсиң?» – деп суратышканда, Жакан аларга:
19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?
20 «Мен Машайак эмесмин», – деп күбөлөндүрдү. Ал жооп берүүдөн баш тарткан жок, ачык эле айтты.
20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос.
21 Ошондо алар: «Анда сен кимсиң, Илияссыңбы?» – деп сурашты. «Жок», – деди ал. «Пайгамбарсыңбы?» – деп сурашканда, ал: «Жок», – деп жооп берди.
21 И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет.
22 «Деги сен кимсиң? Бизди жибергендерге жооп бергидей бололу: өзүң жөнүндө эмне дейсиң?» – дешти алар.
22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?
23 Ошондо Жакан мындай деди: «Ышайа пайгамбар: “"Теңирге жолду түздөгүлө", – деп, ээн талаада бир үн жар салат”, – деп айткан. Ошол үн менмин».
23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия.
24 Жиберилген адамдар фарисейлерден эле.
24 А посланные были из фарисеев;
25 Алар Жакандан: «Эгерде Сен Машайак да, Илияс да, пайгамбар да эмес болсоң, анда эмне үчүн сууга чөмүлдүрүп жатасың?» – деп сурашты.
25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?
26 Жакан аларга: «Мен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок араңарда силер тааныбаган Бирөө турат.
26 Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете.
27 Ал менден кийин келип, менин алдыма турду. Мен Анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын», – деп жооп берди.
27 Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его.
28 Бул Иордан дарыясынын чыгыш тарабындагы Битабара айылында, Жакан сууга чөмүлдүрүп жаткан жерде болду.
28 Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
29
Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп: «Бул – Кудайдын курмандык Козусу, Ал дүйнөнүн күнөөсүн Өз мойнуна алат.
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
30 “Менден кийин келген Адам менин алдыма турду, анткени Ал менден мурун эле бар болчу”, – деп, мен ушул Адам жөнүндө айткам.
30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня.
31 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок Ысрайыл эли Аны билип калсын деп, сууга чөмүлдүрүү үчүн келгем», – деди.
31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.
32 Жакан күбөлөндүрүүсүн мындай деп улантты: «Рухтун асмандан көгүчкөн сыяктуу түшүп, Анын үстүндө турганын көрдүм.
32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем.
33 Мен Аны таанычу эмесмин. Бирок адамдарды сууга чөмүлдүртүү үчүн мени жиберген Кудай мага: “Рухтун кимдин үстүнө түшүп, Анда болуп турганын көрсөң, Ыйык Рухка чөмүлдүрүүчү Ошол”, – деген.
33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым.
34 Мен көрдүм да: “Бул – Кудайдын Уулу”, – деп күбөлөндүрдүм».
34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.
35
Эртеси күнү да Жакан өзүнүн эки шакирти менен турган эле.
35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
36 Ал өтүп бара жаткан Ыйсаны көргөндө: «Мына, Кудайдын курмандык Козусу!» – деди.
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
37 Жакандан бул сөздөрдү укканда, эки шакирт тең Ыйсаны ээрчип жөнөштү.
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.
38 Ыйса артына бурулуп, алардын ээрчип келе жатканын көрүп: «Силерге эмне керек?» – деп сурады. Алар Андан: «Устат, кайсы жерде турасың?» – деп сурашты.
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где живешь?
39 «Барып, өзүңөр көргүлө», – деди Ыйса. Алар барып, Ыйсанын кайсы жерде турарын көрүштү да, ал күнү Аныкында калып калышты. Бул убак онунчу саат чамасы эле.
39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа.
40 Жакандан угуп, Ыйсанын артынан ээрчиген эки адамдын бири Шымон Петирдин бир тууганы Андрей эле.
40 Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра.
41 Ал адегенде агасы Шымонду таап, ага: «Биз Машайакты таптык», – деди.
41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос;
42 Андрей бир тууганы Шымонду Ыйсага алып келди. Ыйса аны карап: «Жунус уулу Шымон, сага Кейфа деген ысым берилет», – деди.
42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень Петр.
43 Эртеси күнү Ыйса Галилеяга бармакчы болду. Филипти таап: «Менин артымдан ээрчи!» – деди.
43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.
44 Филип болсо Андрей менен Петир жашаган Бетсайида шаарынан эле.
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром.
45 Филип Натанаелди таап, ага: «Мусанын “Тоорат” китебинде, ошондой эле “Пайгамбарлар” китебинде жазылган Машайакты таптык, Ал – назареттик Жусуптун Уулу Ыйса», – деди.
45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.
46 Бирок Натанаел ага: «Назареттен жакшы нерсе чыкмак беле?» – деп койду. Ошондо Филип ага: «Барып, өзүң көр», – деди.
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
47 Ыйса келе жаткан Натанаелди көрүп: «Куулугу жок, накта ысрайылдык мына ушул», – деди.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
48 Натанаел Андан: «Мени кайдан билесиң?» – деп сурады. Ыйса ага: «Филип сени чакыра электе эле, Мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм», – деди.
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя.
49 Ошондо Натанаел: «Устат, Сен Кудайдын Уулусуң! Сен Ысрайыл элинин Падышасысың!» – деди.
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
50 Ыйса ага: «Сен Мага: “Мен сени анжыр дарагынын түбүндө отурганыңда көргөм”, – дегеним үчүн ишенип жатасың. Мындан чоңун көрөсүң», – деди.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.
51 Дагы мындай деди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, мындан ары ачылган асманды жана Адам Уулун көздөй жогору чыгып, кайра төмөн түшүп жаткан Кудайдын периштелерин көрөсүңөр».
51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.