Jer.30.24; 2Cor.6.18; Jer.30.22
Jer.30.24; 2Cor.6.18; Jer.30.22
Jer.30.10; Ps.94.11; Isa.63.14
Jer.30.10; Ps.94.11; Isa.63.14
Deut.7.8; Deut.10.15; Mal.1.2; Rom.11.28; Ps.35.11; Hos.11.4
Deut.7.8; Deut.10.15; Mal.1.2; Rom.11.28; Ps.35.11; Hos.11.4
Jer.31.28; Jer.33.7; Isa.61.10; Jer.31.13; Exod.15.20; Judg.11.34; Judg.21.21; 2Sam.6.14
Jer.31.28; Jer.33.7; Isa.61.10; Jer.31.13; Exod.15.20; Judg.11.34; Judg.21.21; 2Sam.6.14
Isa.65.21; Amos.9.14
Isa.65.21; Amos.9.14
Josh.24.33; Isa.2.3; Isa.27.13
Josh.24.33; Isa.2.3; Isa.27.13
Isa.12.6; Isa.65.18; Amos.6.1; Ps.117.25
Isa.12.6; Isa.65.18; Amos.6.1; Ps.117.25
Jer.3.18; Jer.23.3; Jer.6.22; Isa.35.5-Isa.35.6
Jer.3.18; Jer.23.3; Jer.6.22; Isa.35.5-Isa.35.6
Jer.50.4; Ezra.3.13; Ezra.10.1; Jer.3.21; Zech.12.10; Isa.35.6-Isa.35.7; Isa.49.10; Ps.22.2; Isa.35.8; Isa.43.19; Isa.49.11; Rom.8.15; Exod.4.22; Ps.88.28
Jer.50.4; Ezra.3.13; Ezra.10.1; Jer.3.21; Zech.12.10; Isa.35.6-Isa.35.7; Isa.49.10; Ps.22.2; Isa.35.8; Isa.43.19; Isa.49.11; Rom.8.15; Exod.4.22; Ps.88.28
Jer.31.8; Isa.40.11
Jer.31.8; Isa.40.11
Isa.43.1; Isa.44.23; Isa.48.20; Isa.49.24-Isa.49.25
Isa.43.1; Isa.44.23; Isa.48.20; Isa.49.24-Isa.49.25
Isa.2.2; Mic.4.1; Hos.3.5; Deut.12.17; Isa.58.11; Isa.35.10
Isa.2.2; Mic.4.1; Hos.3.5; Deut.12.17; Isa.58.11; Isa.35.10
Jer.31.4; John.16.20
Jer.31.4; John.16.20
Jer.31.25
Jer.31.25
Matt.2.18; Josh.18.25; Gen.35.19-Gen.35.20; Gen.48.7; 1Sam.10.2; Jer.10.20
Matt.2.18; Josh.18.25; Gen.35.19-Gen.35.20; Gen.48.7; 1Sam.10.2; Jer.10.20
Ezra.1.5; Hos.1.11
Ezra.1.5; Hos.1.11
Jer.29.11
Jer.29.11
Jer.31.9; Ps.79.4; Lam.5.21
Jer.31.9; Ps.79.4; Lam.5.21
Deut.30.2; Ezek.21.12; Jer.3.25
Deut.30.2; Ezek.21.12; Jer.3.25
Jer.31.18; Prov.8.30; Song.5.4; Isa.16.11
Jer.31.18; Prov.8.30; Song.5.4; Isa.16.11
Isa.57.14; Isa.62.10; Jer.50.4-Jer.50.5; Isa.57.14; Isa.62.10
Isa.57.14; Isa.62.10; Jer.50.4-Jer.50.5; Isa.57.14; Isa.62.10
Jer.2.18; Jer.2.23; Jer.2.36; Jer.49.4
Jer.2.18; Jer.2.23; Jer.2.36; Jer.49.4
Jer.30.3; Ps.121.6-Ps.121.7; Jer.50.7; Isa.1.26; Zech.8.3
Jer.30.3; Ps.121.6-Ps.121.7; Jer.50.7; Isa.1.26; Zech.8.3
Jer.33.13; Jer.33.13
Jer.33.13; Jer.33.13
Ps.35.9; Jer.31.14
Ps.35.9; Jer.31.14
Jer.9.25; Ezek.36.11; Hos.2.23; Zech.10.9; Ps.21.31; Isa.53.10
Jer.9.25; Ezek.36.11; Hos.2.23; Zech.10.9; Ps.21.31; Isa.53.10
Jer.44.27; Jer.32.42; Jer.31.40; Jer.1.10; Jer.44.27; Jer.32.42; Jer.24.6
Jer.44.27; Jer.32.42; Jer.31.40; Jer.1.10; Jer.44.27; Jer.32.42; Jer.24.6
Ezek.18.2-Ezek.18.3; Lam.5.7
Ezek.18.2-Ezek.18.3; Lam.5.7
Ezek.18.4
Ezek.18.4
Jer.31.31-Jer.31.34; Heb.8.8-Heb.8.12
Luke.22.20; 2Cor.3.6
Jer.31.31-Jer.31.34; Heb.8.8-Heb.8.12
Luke.22.20; 2Cor.3.6
Deut.1.31; Jer.3.14
Deut.1.31; Jer.3.14
Jer.32.40; Ezek.37.26; Heb.10.16; Jer.32.40; Ezek.37.26; Heb.10.16; Ps.36.31; 2Cor.3.3; Hos.2.23; Zech.8.8; Zech.13.9; Rev.21.7; Jer.30.22
Jer.32.40; Ezek.37.26; Heb.10.16; Jer.32.40; Ezek.37.26; Heb.10.16; Ps.36.31; 2Cor.3.3; Hos.2.23; Zech.8.8; Zech.13.9; Rev.21.7; Jer.30.22
Isa.54.13; Jer.6.13; Jer.33.8; Jer.36.3; Jer.50.20; Mic.7.18; Acts.10.43; Rom.11.27; Heb.10.17; Isa.43.25
Isa.54.13; Jer.6.13; Jer.33.8; Jer.36.3; Jer.50.20; Mic.7.18; Acts.10.43; Rom.11.27; Heb.10.17; Isa.43.25
Gen.1.16; Jer.31.36; Jer.10.16
Gen.1.16; Jer.31.36; Jer.10.16
Ps.148.6; Isa.54.9-Isa.54.10; Jer.31.36-Jer.31.37; Jer.33.20-Jer.33.26
Ps.148.6; Isa.54.9-Isa.54.10; Jer.31.36-Jer.31.37; Jer.33.20-Jer.33.26
Rom.11.1
Rom.11.1
Jer.31.27; Jer.31.31; Neh.3.1; Neh.12.39; Zech.14.10; 2Kgs.14.13
Jer.31.27; Jer.31.31; Neh.3.1; Neh.12.39; Zech.14.10; 2Kgs.14.13
Ezek.40.3; Zech.1.16; Zech.2.1-Zech.2.2; Rev.11.1
Ezek.40.3; Zech.1.16; Zech.2.1-Zech.2.2; Rev.11.1
Jer.7.31-Jer.7.32; 2Sam.15.23; 2Chr.23.15; Isa.52.1; Joel.3.17; Jer.31.28
Jer.7.31-Jer.7.32; 2Sam.15.23; 2Chr.23.15; Isa.52.1; Joel.3.17; Jer.31.28
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
«Ошол мезгилде, – дейт Теңир, – Мен Ысрайылдын бардык урууларынын Кудайы болом, алар болсо Менин элим болушат».
1 В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут Моим народом.
2 Теңир мындай дейт: «Кылычтан аман калган эл чөлдө ырайым тапты. Ысрайылды сооротууга бара жатам».
2 Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля.
3 Теңир мага алыстан келип, мындай деди: «Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм, ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум.
3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.
4 Мен сени кайрадан жайгаштырам, сен жайгашасың, Ысрайыл кызы, сен кайрадан өзүңдүн даптарың менен жасалгаланып, шаттанган ырчылар тобу менен чыгасың.
4 Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся;
5 Кайрадан Самария тоолоруна жүзүмдүк өстүрөсүң. Жүзүмчүлөр өздөрү отургузган жүзүмдүктөрдүн түшүмүн өздөрү пайдаланышат.
5 снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими.
6 Анткени Эпрайым тоосундагы сакчылар: “Тургула, Сион тоосуна чыгып, Кудай-Теңирибизге баралы”, – деп жар салган күн келет».
6 Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: "вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему".
7 Анткени Теңир мындай дейт: «Жакып тууралуу кубанычтуу ырдагыла, эл башчыларынын алдында даңазалагыла: “Теңир, Өз элиңди, Ысрайылдын калдыгын куткар!” – деп айткыла, жар салгыла, даңктагыла.
7 Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: "спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!"
8 Мына, Мен аларды түндүк жеринен алып келем, аларды жер кыйырынан чогултам. Алардын арасында сокуру да, аксагы да, кош бойлуусу да, жаңы эле төрөгөнү да болот. Бул жерге калың эл кайтып келет.
8 Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда.
9 Алар ыйлап кетишкен, Мен болсо аларды сооротуп алып келем. Мен аларды суунун бою менен, мүдүрүлбөй турган түз жол менен алып келем, анткени Мен Ысрайылдын атасымын, Эпрайым Менин тунум.
9 Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я - отец Израилю, и Ефрем - первенец Мой.
10 Теңирдин сөзүн уккула, элдер, алыскы аралдарга мындай деп кабарлагыла: “Ысрайылды Ким чачыратып жиберсе, аны Ошол Өзү чогултат, аны койчу өз койлорун кайтаргандай кайтарат”.
10 Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: "Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое";
11 Анткени Теңир Жакыпты кун төлөп кайрып алат, аны андан күчтүүнүн колунан куткарат.
11 ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.
12 Алар келип, Сиондун бийик жерлеринде кубанып ырдашат. Алар Теңирдин ырайымына, буудайына, шарабына, майына, козуларына жана өгүзүнө агылып келишет. Алардын жаны сугарылган бактай болот, алар мындан ары чарчашпайт.
12 И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.
13 Ошондо кыз топ ырчынын арасында кубанып ырдайт, жаш уландар менен карылар бирге ырдашат, алардын кайгысын кубанычка айлантам, аларды сооротом, кайгыдан кийин кубантам.
13 Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их.
14 Ыйык кызмат кылуучуларды курмандык майына тойгузам, Менин элим Менин берекеме тоёт», – дейт Теңир.
14 И напитаю душу священников туком, и народ Мой насытится благами Моими, говорит Господь.
15
Теңир мындай дейт: «Рама шаарынан зар какшап, боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул – өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел. Ал сооронгусу келбей жатат, анткени алар эми жок».
15 Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет.
16 Теңир мындай дейт: «Ыйлаганыңды жана көз жашыңды төккөнүңдү токтот, анткени сенин ишиң үчүн сыйлык бар, – дейт Теңир, – алар душман жеринен кайтып келишет.
16 Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской.
17 Сенин келечегиң үчүн үмүт бар, – дейт Теңир, – сенин уулдарың өз жерине кайтып келишет.
17 И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои.
18 Эпрайымдын ыйлаган үнүн угуп жатам: “Сен мени жазаладың, мен колго үйрөнгүс букачардай жазаландым, мени бур, ошондо мен бурулам, анткени Сен менин Кудай-Теңиримсиң.
18 Слышу Ефрема плачущего: "Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой.
19 Сен мени бургандан кийин, өкүндүм, Сен мени эсиме келтиргенден кийин, башымды койгуладым. Мен уятка калдым, маскара болдум, анткени өз жаштыгымдын жаманаттысын көтөрдүм”.
19 Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей".
20 Эпрайым Менин кымбат уулум эмеспи? Сүйгөн балам эмеспи? Анткени ал жөнүндө сүйлөгөндө, аны дайыма сүйүү менен эскерем. Ал үчүн менин ички дүйнөм сыздайт, ага ырайым көрсөтөм, – дейт Теңир.
20 Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь.
21 Өзүңө жол белгилерин коюп ал, өзүңө мамыларды коюп ал, жүрөгүңдү өзүң жүргөн жолго бур. Кайрылып кел, Ысрайыл кызы, өзүңдүн ушул шаарларыңа кайтып кел.
21 Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои.
22 Сен качанкыга чейин тентип жүрө бересиң, ишенимсиз кыз? Анткени Теңир жер үстүнө кандайдыр бир жаңы нерсе жаратат: аялы күйөөсүн куткарат».
22 Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа.
23
Ысрайылдын Кудайы, Себайот Теңир мындай дейт: «Мындан ары, Мен алардын туткундарын кайра алып келгенде, Жүйүт жеринде жана анын шаарларында: “Акыйкаттын турагы, ыйык тоо, сага Теңир батасын берсин!” – деген сөздү айтышат.
23 Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: "да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!"
24 Ошондо ал жерге Жүйүт көчүп келип, бардык шаарлары менен, дыйкандары менен, малдын артынан жүргөндөрү менен отурукташат.
24 И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами.
25 Анткени Мен чарчаган жанга суу ичирем, кайгырган ар бир жанды тойгузам».
25 Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.
26 Муну көрүп, мен ойгонуп кеттим, бул түш мага жагымдуу болду.
26 При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне.
27 «Мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Мен Ысрайыл менен Жүйүткө адам тукумун жана мал тукумун себем.
27 Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота.
28 Мен аларды жок кылып жатканда, кыйратып жатканда, талкалап жатканда, кырып жатканда, алаамат каптатып жатканда кандай байкап турсам, тургузуп жатканда да, отургузуп жатканда да ошондой байкап турам, – дейт Теңир.
28 И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь.
29 Ошол күндөрү: “Ата-бабалары кычкыл жүзүм жешти, ал эми балдарынын тиши камалды”, – деп айтпай калышат.
29 В те дни уже не будут говорить: "отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина",
30 Бирок ар ким өзүнүн мыйзамсыздыгы үчүн өлөт. Ким быша элек жүзүм жесе, анын тиши камалат.
30 но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет.
31 Мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Мен Ысрайыл жана Жүйүт менен жаңы келишим түзөм.
31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
32 Бирок бул келишим алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимимдей эмес. Мен ал келишимди алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыгыш үчүн, аларды колдорунан алган күнү түзгөм. Мен алар менен түзгөн келишимимди бузбасам да, алар Менин ошол келишимимди бузушту, – дейт Теңир.
32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
33 Бирок ошол күндөрдөн кийин Мен Ысрайыл менен мындай келишим түзөм, – дейт Теңир, – Мен Өзүмдүн мыйзамымды алардын ичине салам, аны алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, алар болсо Менин элим болот.
33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
34 Ошондон кийин алар бири-бирин, бир тууган бир тууганын: “Теңирди таанып билгиле”, – деп үйрөтпөй калышат, анткени бардыгы: кичинесинен чоңуна чейин Мени өздөрү таанып билишет, – дейт Теңир. – Анткени Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм».
34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
35 Күндүз жарык кылуу үчүн күндү берген, түн ичинде жарык кылуу үчүн ай менен жылдыздарга мыйзам берген, деңизди толкундатып, толкундарды күркүрөткөн Теңир ушундай дейт. Анын ысымы – Себайот Теңир.
35 Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф - имя Ему.
36 «Бул мыйзамдар Менин алдымда жок болуп кетпегендей эле, – дейт Теңир, – Ысрайыл тукуму да Менин алдымда дайыма эл болуп турат».
36 Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда.
37 Теңир мындай дейт: «Эгерде жогорудагы асман ченелсе, төмөндөгү жердин негиздери изилденсе, анда Мен Ысрайылдын бүт тукумун кылган бардык иштери үчүн четке кагам», – дейт Теңир.
37 Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь.
38 «Мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү шаар Теңирдин даңкына, Кананел мунарасынан тартып, бурчтагы дарбазага чейин кайра тургузулат.
38 Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных,
39 Жер ченөөчү аркан андан ары түз эле Гареп адырына жетип, Гояны айланып өтөт.
39 и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гоаф.
40 Өлүктөр менен күл жаткан өрөөн бүт бойдон, Кидрон өзөнүнө чейинки талаа бүт бойдон, чыгыштагы ат дарбазасынын бурчуна чейинки жерлердин баары Теңирдин ыйык жери болот. Ал түбөлүккө кыйрабайт жана талкаланбайт».
40 И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки.