Jer.36.2; Hab.2.2
Jer.36.2; Hab.2.2
Hab.2.3; Jer.30.18; Jer.29.14; Jer.31.23; Jer.32.44; Jer.33.7; Jer.33.11; Jer.33.26; Job.42.10; Lam.2.14; Ezra.2.1; Isa.11.12-Isa.11.13; Hos.1.11; Jer.12.15; Ezek.20.42; Jer.16.15; Jer.23.3
Hab.2.3; Jer.30.18; Jer.29.14; Jer.31.23; Jer.32.44; Jer.33.7; Jer.33.11; Jer.33.26; Job.42.10; Lam.2.14; Ezra.2.1; Isa.11.12-Isa.11.13; Hos.1.11; Jer.12.15; Ezek.20.42; Jer.16.15; Jer.23.3
Jer.30.3
Jer.30.3
Isa.13.8; Isa.13.8; Nah.2.10; Joel.2.6
Isa.13.8; Isa.13.8; Nah.2.10; Joel.2.6
Joel.2.11; Zeph.1.14; Dan.12.1
Joel.2.11; Zeph.1.14; Dan.12.1
Jer.2.20; Nah.1.13; Jer.27.2; Jer.2.20; Nah.1.13; Ezek.34.27
Jer.2.20; Nah.1.13; Jer.27.2; Jer.2.20; Nah.1.13; Ezek.34.27
Isa.55.3-Isa.55.4; Ezek.34.23; Ezek.37.24; Hos.3.5; Luke.1.69-Luke.1.70; Acts.13.22-Acts.13.23; Jer.23.5
Isa.55.3-Isa.55.4; Ezek.34.23; Ezek.37.24; Hos.3.5; Luke.1.69-Luke.1.70; Acts.13.22-Acts.13.23; Jer.23.5
Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Isa.41.8; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Jer.3.18; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5
Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Isa.41.8; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5; Jer.3.18; Jer.42.11; Jer.46.27-Jer.46.28; Isa.43.5
Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.10.24
Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.46.28; Jer.10.24
Jer.15.18; Jer.10.19; Jer.14.17
Jer.15.18; Jer.10.19; Jer.14.17
Jer.46.11
Jer.46.11
Lam.1.2; Jer.4.30; Job.13.24; Job.19.11; Isa.63.10; Lam.2.4; Job.30.21; Jer.6.23; Jer.5.6
Lam.1.2; Jer.4.30; Job.13.24; Job.19.11; Isa.63.10; Lam.2.4; Job.30.21; Jer.6.23; Jer.5.6
Jer.30.12; Jer.30.12; Jer.30.14
Jer.30.12; Jer.30.12; Jer.30.14
Jer.30.11; Jer.10.25; Isa.41.11; Exod.23.22; Isa.33.1; Jer.2.14
Jer.30.11; Jer.10.25; Isa.41.11; Exod.23.22; Isa.33.1; Jer.2.14
Jer.33.6; Jer.8.22; Ps.6.3; Hos.6.1; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19
Jer.33.6; Jer.8.22; Ps.6.3; Hos.6.1; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19; Mic.4.6-Mic.4.7; Zeph.3.19
Amos.9.11; Jer.30.3; Deut.13.16
Amos.9.11; Jer.30.3; Deut.13.16
Jer.31.12-Jer.31.13; Jer.33.11; Isa.35.10; Isa.51.11; Ezek.36.10; Ezek.36.37; Zech.10.8
Jer.31.12-Jer.31.13; Jer.33.11; Isa.35.10; Isa.51.11; Ezek.36.10; Ezek.36.37; Zech.10.8
Isa.1.26
Isa.1.26
Gen.49.10; Deut.18.18; Gen.49.10; Deut.18.18; Num.16.5; Jer.49.19; Heb.5.4
Gen.49.10; Deut.18.18; Gen.49.10; Deut.18.18; Num.16.5; Jer.49.19; Heb.5.4
Jer.24.7; Jer.31.1; Jer.32.38; Jer.31.33; Lev.26.12
Jer.24.7; Jer.31.1; Jer.32.38; Jer.31.33; Lev.26.12
Jer.23.19-Jer.23.20; Jer.25.32
Jer.23.19-Jer.23.20; Jer.25.32
Jer.12.13; Hos.3.5
Jer.12.13; Hos.3.5
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Теңирден Жеремияга болгон сөз:
1 Слово, которое было к Иеремии от Господа:
2 «Теңир, Ысрайылдын Кудайы, мындай дейт: Мен сага айткан сөздөрдүн баарын өзүңө, китепке жазып ал.
2 так говорит Господь, Бог Израилев: напиши себе все слова, которые Я говорил тебе, в книгу.
3 Анткени мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Мен Өз элим Ысрайылды жана Жүйүттү туткундан кайра алып келем, – дейт Теңир. – Аларды ата-бабаларына берген жерге кайрадан алып келем, алар ошол жерге ээ болушат».
3 Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит Господь; и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею.
4 Мына, Ысрайыл менен Жүйүт тууралуу Теңир айткан сөздөр бул:
4 И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде.
5 Теңир мындай деди: «Биз тынчтыктын эмес, дүрбөлөң менен коркунучтун үнүн угуп жатабыз.
5 Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира.
6 Сурагыла, ойлонгула: Эркек киши төрөйбү? Анда эмне үчүн Мен ар бир эркектин төрөй турган аялдай болуп, колдору менен курсагын кармап алганын, баарынын өңдөрү кумсарып турганын көрүп турам?
6 Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?
7 О, кандай кайгы! Ал күн кандай улуу, андай күн болгон эмес. Ал – Жакып үчүн бактысыздык мезгил, бирок ал андан куткарылат.
7 О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него.
8 Ошол күнү, – дейт Себайот Теңир, – анын сенин мойнуңа салынган моюнтуругун талкалайм, кишендериңди үзөм. Ошондон кийин алар бөтөн жерликтерге кызмат кылбай калышат.
8 И будет в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить чужеземцам,
9 Бирок алар өздөрүнүн Кудай-Теңирине кызмат кылышат, Мен аларга кайра койгон өз падышасы Дөөткө кызмат кылышат.
9 но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого Я восстановлю им.
10 Сен, Менин кулум Жакып, коркпо, – дейт Теңир, – Ысрайыл, үрөйүң учпасын, анткени мына, Мен сени алыскы өлкөдөн куткарам, сенин тукумуңду туткундалып кеткен жеринен куткарам. Жакып кайрылып келип, коопсуз, тынч жашайт, аны эч ким коркутпайт.
10 И ты, раб Мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их; и возвратится Иаков и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его,
11 Анткени сени куткарыш үчүн, Мен сени мененмин, – дейт Теңир, – Мен сени кайсы элдердин арасына чачып жиберсем, ошол элдердин бардыгын таптакыр жок кылам, бирок сени жок кылбайм. Мен сени чеги менен жазалайм, бирок сени жазасыз калтырбайм».
11 ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя.
12 Анткени Теңир мындай дейт: «Сенин жараң айыккыс, сенин ооруң катуу.
12 Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцельна, язва твоя жестока;
13 Сенин жараңды сакайтыш үчүн, сенин ишиң жөнүндө эч ким кам көрбөйт. Дартыңа даба жок.
13 никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою; целебного врачевства нет для тебя;
14 Сени досторуңдун баары унутуп коюшту, сени издешпейт, анткени Мен сени көп мыйзамсыз иштериң үчүн душмандарыңдын соккусу менен урдум, катуу жазага тарттым, себеби сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти.
14 все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя; ибо Я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились.
15 Сен эмне үчүн өзүңдүн жарааттарың тууралуу, катуу ооруң тууралуу өкүрүп жатасың? Мен сага муну көп мыйзамсыздыгың үчүн кылдым, анткени сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти.
15 Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились.
16 Бирок сени жегендердин бардыгы желет, душмандарыңдын бардыгы өздөрү туткун болушат, сени чапкандардын бардыгы чабылат, сени талап-тоногондордун бардыгын талап-тоноого салып берем.
16 Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу.
17 Сени болсо сакайтам, жараатыңдан айыктырам, – дейт Теңир. – “Эч ким сурабаган Сион ушул”, – дешип, сени четке кагылган деп аташкан.
17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: "вот Сион, о котором никто не спрашивает";
18 Теңир мындай дейт: “Туткунга түшкөн Жакыптын чатырларын кайра алып келип, анын айыл-кыштактарына ырайым кылам. Шаар кайрадан өзү турган дөңсөөгө курулат, ийбадаткана мурункудай болуп тургузулат.
18 так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему.
19 Алар даңктап ырдап, кубанышат. Мен аларды көбөйтөм, алар кемибейт, аларды даңазалайм, алар кемсинтилбейт.
19 И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся; и Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю их, и не будут унижены.
20 Анын уулдары мурдагыдай болот, анын топ эли Менин алдымда турат, аны эзгендердин баарын жазалайм.
20 И сыновья его будут, как прежде, и сонм его будет предстоять предо Мною, и накажу всех притеснителей его.
21 Ошондо анын жол башчысы өзүнөн болот, анын башчысы өз ичинен чыгат. Мен аны Өзүмө жакындатам, ал Мага жакын келет, анткени Мага жакындаганга ким өзү батына алат? – дейт Теңир.
21 И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь.
22 Ошондо силер Менин элим болосуңар, Мен силердин Кудайыңар болом”».
22 И вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом.
23 Мына, Теңирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат, ал мыйзамсыздардын башына түшөт.
23 Вот, яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный; он падет на голову нечестивых.
24 Өз жүрөгүнүн ниетин ишке ашырмайынча, аны аткармайынча, Теңирдин жалындаган каары токтобойт. Муну акыркы күндөрдө түшүнөсүңөр.
24 Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и не выполнит намерений сердца Своего. В последние дни уразумеете это.