Jer.6.3; Jer.10.21; Jer.22.22; Jer.25.34; Jer.25.36; Isa.56.11; Ezek.34.2; Zech.11.17; John.10.12-John.10.13
Jer.6.3; Jer.10.21; Jer.22.22; Jer.25.34; Jer.25.36; Isa.56.11; Ezek.34.2; Zech.11.17; John.10.12-John.10.13
Jer.23.1; Jer.23.22; Jer.4.4
Jer.23.1; Jer.23.22; Jer.4.4
Jer.29.14; Jer.32.37; Deut.30.3; Ezek.20.34; Ezek.20.41; Ezek.37.21; Ps.106.3; Ezek.34.11-Ezek.34.16; Jer.8.3; Gen.1.28
Jer.29.14; Jer.32.37; Deut.30.3; Ezek.20.34; Ezek.20.41; Ezek.37.21; Ps.106.3; Ezek.34.11-Ezek.34.16; Jer.8.3; Gen.1.28
Jer.3.15
Jer.3.15
Jer.23.5-Jer.23.6; Jer.33.14-Jer.33.16
Isa.4.2; Isa.11.1; Jer.30.9; Isa.32.1; Ezek.37.24; Hos.3.5; Zech.9.9; Matt.2.2; Luke.1.32; Luke.19.38; John.1.49
Jer.23.5-Jer.23.6; Jer.33.14-Jer.33.16
Isa.4.2; Isa.11.1; Jer.30.9; Isa.32.1; Ezek.37.24; Hos.3.5; Zech.9.9; Matt.2.2; Luke.1.32; Luke.19.38; John.1.49
Deut.33.28; Zech.14.11; Jer.32.37; Rom.10.4; 1Cor.1.30
Deut.33.28; Zech.14.11; Jer.32.37; Rom.10.4; 1Cor.1.30
Jer.23.7-Jer.23.8; Jer.16.14-Jer.16.15
Jer.23.7-Jer.23.8; Jer.16.14-Jer.16.15
Ezek.6.9; Hab.3.16
Ezek.6.9; Hab.3.16
Jer.5.7-Jer.5.8; Jer.9.2; Ps.9.28; Ps.58.13; Hos.4.2-Hos.4.3; Jer.4.28; Jer.9.10; Jer.12.4; Ps.106.34; Jer.22.17
Jer.5.7-Jer.5.8; Jer.9.2; Ps.9.28; Ps.58.13; Hos.4.2-Hos.4.3; Jer.4.28; Jer.9.10; Jer.12.4; Ps.106.34; Jer.22.17
Jer.23.33-Jer.23.34; Zeph.3.4; Jer.6.13; Jer.7.30; Jer.32.34; Ezek.8.16; Ezek.23.39
Jer.23.33-Jer.23.34; Zeph.3.4; Jer.6.13; Jer.7.30; Jer.32.34; Ezek.8.16; Ezek.23.39
Ps.34.6; Ps.72.18; Prov.4.19; Jer.13.16; Jer.11.23
Ps.34.6; Ps.72.18; Prov.4.19; Jer.13.16; Jer.11.23
Isa.7.9; Ezek.16.46; Ezek.16.51; Ezek.16.53; Ezek.16.55; Ezek.23.4; Ezek.23.33; Lam.2.14; Jer.2.8; Isa.9.16; Mic.3.5
Isa.7.9; Ezek.16.46; Ezek.16.51; Ezek.16.53; Ezek.16.55; Ezek.23.4; Ezek.23.33; Lam.2.14; Jer.2.8; Isa.9.16; Mic.3.5
Jer.29.23; Ps.63.6; Ezek.13.22; Isa.1.9-Isa.1.10; Isa.13.19; Isa.1.9-Isa.1.10; Isa.13.19
Jer.29.23; Ps.63.6; Ezek.13.22; Isa.1.9-Isa.1.10; Isa.13.19; Isa.1.9-Isa.1.10; Isa.13.19
Jer.9.15; Prov.5.4; Jer.9.15; Prov.5.4; Jer.8.14
Jer.9.15; Prov.5.4; Jer.9.15; Prov.5.4; Jer.8.14
Ps.11.3; Jer.23.21; Jer.23.26; Num.16.28
Ps.11.3; Jer.23.21; Jer.23.26; Num.16.28
Zech.10.2; Jer.6.14; Jer.3.17; Jer.5.12; Mic.3.11
Zech.10.2; Jer.6.14; Jer.3.17; Jer.5.12; Mic.3.11
Jer.23.22; Isa.40.14
Jer.23.22; Isa.40.14
Jer.30.23; Jer.25.32
Jer.30.23; Jer.25.32
Jer.30.24; Isa.55.11; Jer.30.24; Isa.55.11; Jer.30.24
Jer.30.24; Isa.55.11; Jer.30.24; Isa.55.11; Jer.30.24
Jer.14.14
Jer.14.14
Jer.23.18; Jer.25.5; Luke.1.17; Jer.23.2
Jer.23.18; Jer.25.5; Luke.1.17; Jer.23.2
Ps.93.7; Ps.93.9; Amos.9.2-Amos.9.3; Ps.138.7-Ps.138.12
Ps.93.7; Ps.93.9; Amos.9.2-Amos.9.3; Ps.138.7-Ps.138.12
Jer.23.23; Isa.66.1; Acts.7.49
Jer.23.23; Isa.66.1; Acts.7.49
Jer.5.31; Zech.10.2
Jer.5.31; Zech.10.2
Jer.23.16; Jer.23.21; Num.16.28
Jer.23.16; Jer.23.21; Num.16.28
Jer.23.25; Judg.3.7; Judg.8.33-Judg.8.34
Jer.23.25; Judg.3.7; Judg.8.33-Judg.8.34
Num.12.6; Jer.23.25; Luke.3.17
Num.12.6; Jer.23.25; Luke.3.17
Jer.23.28; Dan.2.34; Dan.2.45
Jer.23.28; Dan.2.34; Dan.2.45
Ezek.13.8; Jer.14.15; Deut.18.20
Ezek.13.8; Jer.14.15; Deut.18.20
Jer.23.13; Jer.23.21; Jer.14.14
Jer.23.13; Jer.23.21; Jer.14.14
Ezek.14.1-Ezek.14.11; Hos.4.6
Ezek.14.1-Ezek.14.11; Hos.4.6
Jer.23.33
Jer.23.33
Matt.15.6; Ps.41.3
Matt.15.6; Ps.41.3
Jer.23.33
Jer.23.33
Jer.20.11; Jer.20.11
Jer.20.11; Jer.20.11
Кырг-ҮН
Кыргыз тилиндеги БИБЛИЯ. Кайра иштелип, экинчи басылышы 2004. Электрондук версия: 2.0


Copyrighted: © 2004 Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ».

Боорукерликтин өкүлдүгү «ҮМҮТ НУРУ»
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
«Менин короомдун койлорун кырган жана туш-тушка кууп жиберген койчуларга кайгы!» – дейт Теңир.
1 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь.
2 Ошондуктан Ысрайылдын Кудай-Теңири Менин элимди кайтарып жүргөн койчуларга мындай дейт: «Силер Менин койлорумду чачыратып жибердиңер, туш-тушка кууп жибердиңер, аларды карабай койдуңар. Мына, Мен силерди кыянат иштериңер үчүн жазалайм, – дейт Теңир.
2 Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь.
3 Мен койлорумдун калдыгын, аларды кайсы өлкөлөргө кууп жиберсем, ошол өлкөлөрдөн чогултуп, өз короолоруна алып келем, ошондо алар укумдап-тукумдап көбөйүшөт.
3 И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться.
4 Алардын үстүнөн аларды кайтара турган койчуларды коём, ошондон кийин алар коркушпайт, чочушпайт, жоголушпайт, – дейт Теңир.
4 И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь.
5 Мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү Дөөткө адилеттүү Бутак өстүрүп чыгарам, Падыша такка отурат, акылмандык менен иш кылат, жер үстүндө акыйкаттык жана адилеттик кылат.
5 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле.
6 Анын убагында Жүйүт куткарылат, Ысрайыл коопсуз жашайт. Мына, аны мындай ат менен аташат: “Теңир биздин адилеттигибиз!”
6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "Господь оправдание наше!"
7 Ошондуктан мына, күндөр келе жатат, – дейт Теңир, – ошол күндөрү: “Ысрайыл уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Теңир тирүү!” – деп айтпай калышат.
7 Посему, вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской",
8 Бирок: “Ысрайылдын урууларын Өзү кууп жиберген түндүк жеринен жана башка жерлерден кайра алып чыгып, өз жерлерине алып келген Теңир тирүү”, – деп айтышат. Ысрайыл өз жеринде жашайт».
8 но: "жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их", и будут жить на земле своей.
9
Пайгамбарлар жөнүндө. Ичимде жүрөгүм тилинип жатат, сөөктөрүмдүн баары титиреп жатат. Мен Теңирим үчүн, Анын ыйык сөздөрү үчүн шарапка жеңилген мас кишиге окшоп турам.
9 О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я - как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его,
10 Анткени жер ойноштук кылгандарга толду, анткени жер каргыштан улам боздоп турат. Чөлдөгү жайыттар куурап калды, алардын максаты – жамандык, алардын күч-кубаты – анткорлук.
10 потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их - зло, и сила их - неправда,
11 Анткени пайгамбар да, ыйык кызмат кылуучу да эки жүздүү, атүгүл, «Мен Өз үйүмдө да алардын мыйзамсыздыгын таптым, – дейт Теңир.
11 ибо и пророк и священник - лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь.
12 Ошон үчүн аларга өздөрүнүн жолдору караңгыдагы тайгалак жердей болот. Аларды түртүп кетишет, ошондо алар ошол жерге жыгылышат, анткени Мен аларды жазалай турган жылы алардын башына мүшкүл түшүрөм, – дейт Теңир.
12 За то путь их будет для них, как скользкие места в темноте: их толкнут, и они упадут там; ибо Я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь.
13 Мен Самариянын пайгамбарларынан да акылсыздыкты көрдүм. Алар Баалдын атынан пайгамбарчылык кылып, Менин элим Ысрайылды адаштырышты.
13 И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала, и ввели в заблуждение народ Мой, Израиля.
14 Иерусалимдин пайгамбарларынан да өтө жаман нерселерди көрдүм, алар бузуктук кылып, жалганчылык менен жүрүшөт, эч ким өзүнүн мыйзамсыздыгынан бурулбасын деп, кылмышкерлерди колдоп жатышат. Алардын бардыгы Менин алдымда Содом сыяктуу, анын тургундары Амор сыяктуу».
14 Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною - как Содом, и жители его - как Гоморра.
15 Ошондуктан Себайот Теңир пайгамбарлар жөнүндө мындай дейт: «Мен аларга эрмен жедирем, өт кошулган суу ичирем, анткени эки жүздүүлүк бүт жер жүзүнө Иерусалимдин пайгамбарларынан тарады».
15 Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю.
16 Себайот Теңир мындай дейт: «Силерге пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын сөздөрүнө кулак салбагыла: алар силерди алдап жатышат, алар Теңирдин оозунан чыккан сөздү эмес, өз жүрөгүнүн кыялдарын айтып жатышат.
16 Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.
17 Алар Мага акарат келтиргендерге дайыма: “Теңир айтты, Силерде тынчтык болот”, – деп жатышат. Өз жүрөгүнүн өжөрлүгү менен жүргөн ар бир кишиге: “Силерге кайгы келбейт”, – деп айтып жатышат.
17 Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: "Господь сказал: мир будет у вас". И всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят: "не придет на вас беда".
18 Анткени ким Теңирдин кеңешмесинде турду? Анын сөзүн ким көрүп, ким укту? Анын сөзүн ким угуп, ким түшүндү?
18 Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?
19 Мына, Теңирден катаал бороон келе жатат, каардуу бороон келе жатат, ал ыймансыздардын башына түшөт.
19 Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых.
20 Теңир Өз жүрөгүнүн ниетин аткармайынча, аны жүзөгө ашырмайынча, Анын каары кайтпайт. Келе жаткан күндөрдө силер муну ачык түшүнөсүңөр.
20 Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумеете это.
21 Мен бул пайгамбарларды жиберген эмесмин, алар өздөрү жүгүрүп кетишти. Мен аларга сүйлөгөн эмесмин, алар өздөрү пайгамбарчылык кылышты.
21 Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.
22 Эгерде алар Менин кеңешмемде турушса, анда Менин элиме Менин сөзүмдү жарыя кылышмак, аларды жаман жолдорунан жана жаман иштеринен буруп кетишмек.
22 Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.
23 Мен жакын турганда эле Кудай, алыс турганда Кудай эмес бекем? – дейт Теңир.
23 Разве Я - Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
24 Адам Мен көрбөй турган жашыруун жерге жашынып кала алабы? – дейт Теңир. Асман менен жерди толтуруп турган Мен эмес бекем? – дейт Теңир.
24 Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
25 Менин ысымым менен жалган пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын эмне деп жаткандарын Мен уктум. Алар: “Түшүмө кирди, түшүмө кирди”, – дешет.
25 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне снилось".
26 Бул качанкыга чейин жалганды пайгамбарчылык кылган, өздөрүнүн жүрөгүндөгү куру кыялды пайгамбарчылык кылган пайгамбарлардын жүрөгүндө жүрө берет?
26 Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?
27 Алардын ата-бабалары Баалдын айынан Менин ысымымды унутуп коюшкандай, алар бири-бирине айтып берген түштөрү аркылуу Менин элимди Менин атымды унутканга чейин жеткирүүнү ойлоп жатышабы?
27 Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала?
28 Түш көргөн пайгамбар түшүн түш катары айтып берсин. Ал эми кимде Менин сөзүм бар болсо, ал Менин сөзүмдү туура айтсын. Топон менен таза дандын кандай жалпылыгы бар? – дейт Теңир.
28 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.
29 Менин сөзүм от сыяктуу эмеспи? – дейт Теңир. – Менин сөзүм асканы талкалаган барскандай эмеспи?
29 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?
30 Ошондуктан мына, Мен Менин сөзүмдү бири-биринен уурдаган пайгамбарларга каршымын, – дейт Теңир.
30 Посему, вот Я - на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга.
31 Мына, Мен: “Теңир айтты”, – деп коюп, өздөрүнүн тили менен иш кылган пайгамбарларга каршымын, – дейт Теңир.
31 Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: "Он сказал".
32 Мына, Мен жалган түш көргөн пайгамбарларга каршымын, – дейт Теңир. Мен аларды жибербесем да, аларга буйрук бербесем да, өздөрүнүн түштөрүн айтып берип, Менин элимди өздөрүнүн куру кыялы менен, азгырыгы менен тескери жолго салып жатышат, – дейт Теңир. Алар бул элге эч кандай пайда алып келишпейт», – дейт Теңир.
32 Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь.
33
«Эгерде ушул эл, же пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу сенден: “Теңирден кандай оордук болот?” – деп сураса, анда аларга айт: “Кандай оордук? Мен силерди таштап кетем, – дейт Теңир”.
33 Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник: "какое бремя от Господа?", то скажи им: "какое бремя? Я покину вас, говорит Господь".
34 Эгерде пайгамбар, же ыйык кызмат кылуучу, же эл: “Теңирден оордук келет”, – десе, Мен ал адамды да, анын үйүн да жазалайм.
34 Если пророк, или священник, или народ скажет: "бремя от Господа", Я накажу того человека и дом его.
35 Бири-бириңерден, бир тууган бир туугандан: “Теңир эмне деп жооп берди?” же болбосо: “Теңир эмне деп айтты?” – деп сурасын.
35 Так говорите друг другу и брат брату: "что ответил Господь?" или: "что сказал Господь?"
36 Ал эми “Теңирден оордук болот” деген сөздү мындан ары колдонбогула, анткени аны айткан адамга өз сөзү өзүнө оордук болот. Анткени силер Кудайыбыз Себайот Теңирдин, тирүү Кудайыбыздын сөздөрүн бурмалап жатасыңар.
36 А этого слова: "бремя от Господа", впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога нашего.
37 Пайгамбарга: “Сага Теңир эмне деп жооп берди?” же болбосо: “Теңир эмне деп айтты?” – де.
37 Так говори пророку: "что ответил тебе Господь?" или: "что сказал Господь?"
38 Эгерде силер: “Теңирден оордук келди”, – деп дагы айта турган болсоңор, анда Теңир мындай дейт: “Теңирден оордук келди”, – деп айтпагыла деп айттырып жибергениме карабастан, “Теңирден оордук келди” деген сөздү айтканыңар үчүн,
38 А если вы еще будете говорить: "бремя от Господа", то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие: "бремя от Господа", тогда как Я послал сказать вам: "не говорите: бремя от Господа", -
39 мына, Мен силерди таптакыр эсимден чыгарып коём, силерди таштап коём, силерге жана силердин ата-бабаларыңарга берген бул шаарды Өзүмдүн жүзүмдөн четке кагам.
39 за то, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который Я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица Моего
40 Силерди түбөлүккө унутулгус шылдың жана маскара кылам».
40 и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется.